Amigoe | Selikor-medewerkers in staking

Selikor-medewerkers in staking

Selikor-medewerkers in staking

WILLEMSTAD — Tientallen medewerkers van het afvalverwerkingsbedrijf Selikor, die binnen de operationele afdelingen van het bedrijf werkzaam zijn, hebben vanochtend gestaakt terwijl zij zich voor het Selikor-gebouw ophielden. Dit werd rond half tien door Selikor-directeur Wesley Kook bevestigd.

Op dat moment was het voor Kook nog onduidelijk wat de reden van de staking was. In een update voor het middaguur – vlak voor het ter perse gaan van deze krant – kon de Selikor-directeur hier nog geen antwoord op geven. “Er heeft namelijk nog geen gesprek plaatsgevonden met de vakbonden en de directie, ik wacht nu de situatie af.” Onder de operationele afdelingen vallen onder andere de vuilophaaldiensten, de straatveegdiensten en overslag op de landfills. Kook liet ook weten dat binnen de operationele afdelingen in totaal 150 werknemers werkzaam zijn en dat de groep werknemers die het werk vandaag had neergelegd, kleiner was dan dit totale aantal. Op de vraag of hij een vermoeden had wat de aanleiding was voor de actie, en of er de afgelopen periode bepaalde zaken hebben gespeeld waar de werknemers mogelijk ontevreden over zouden kunnen zijn, luidde het antwoord: “Er zijn natuurlijk wel wat zaken die hebben gespeeld, zoals klachten van een paar werknemers over het materieel, maar niets van dien aard dat een dergelijke actie zou rechtvaardigen.” Een omstander liet vandaag weten dat de werknemers voornamelijk hun beklag deden over mankementen aan het materieel waar zij dagelijks afhankelijk van zijn om hun werkzaamheden te verrichten. Zo zou een merendeel van de vuilnistrucks mankementen vertonen, waarbij ook vaak sprake zou zijn van defecte verlichting. Aan twee politieagenten die ter plaatse waren, werd dan ook door de ontstemde werknemers verzocht om zich zelf te vergewissen van kapotte voorlampen van de trucks, wat ook gedurende de demonstratie zou blijken. De groep werknemers wordt deels vertegenwoordigd door de Algemene Bond van Overheidspersoneel (Abvo) en door de vakbond voor arbeiders in overheidsdienst, BTG. Abvo-voorzitter Wendy Calmes, Abvo-bestuurslid Kenneth Bremer en BTG-voorzitter Melburn ‘Mel’ Simmons waren bij de staking aanwezig, doch niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *