Amigoe | SEU weerspreekt sabotageberichten

SEU weerspreekt sabotageberichten

SEU weerspreekt sabotageberichten Aqualectra

WILLEMSTAD — Aqualectra-vakbond SEU weerspreekt dat zijn leden sabotage zouden gaan toepassen om een doorbraak te forceren in de impasse die is ontstaan tussen de directie van het nutsbedrijf en de vakbonden over een nieuwe cao. “Werknemers van Aqualectra zullen nooit sabotage gebruiken om hun doelen te bereiken”, aldus het bestuur van de vakbond.

SEU reageert met zijn stelling op publicatie in een lokale ochtendkrant. Het vakbondbestuur stelt er niet van op de hoogte te zijn dat werknemers van het bedrijf ooit sabotage hebben gepleegd gedurende een of andere actie, of tijdens een verschil van mening met de leiding van Aqualectra. “Wij betreuren het dat getracht wordt om de werknemers van Aqualectra in een kwaad daglicht te stellen. Het is niet nodig dat wij tot sabotage overgaan om een directie, die bezig is om onze rechten te vertrappen, een halt toe te roepen. Er bestaan verschillende vakbondsinstrumenten, die kunnen worden toegepast om strijd te voeren om respect en gelijke behandeling als partner te bewerkstelligen.”

De Aqualectra-vakbond spreekt ook tegen dat de verklaringen van zijn voorzitter Errold Bishop, dat de technische problemen waarmee het nutsbedrijf aan het begin van dit jaar te maken heeft gehad, maar het begin waren van wat er in de rest van het jaar staat te gebeuren, als een verwijzing naar sabotage moeten worden gezien. “Dit heeft niets te maken met sabotage. Technici die werkzaam zijn bij Aqualectra constateren dat het huidige technisch beleid, dat het bedrijf nu aan het voeren is, voor tal van problemen in de toekomst zal gaan zorgen. Het bestuur van SEU heeft geen reden om aan deze technici te twijfelen en daarom zijn deze uitspraken ook gedaan.”

Volgens SEU heeft de vakbond al verschillende keren aangegeven dat het huidige Aqualectra ‘niet vakvolwassen’ is. Dit is volgens de vakbond niet alleen terug te zien in het gevoerde financieel beleid, maar ook in het feit dat de directie al meer dan drie maanden niet is staat is om betrouwbare cijfers te presenteren, waaruit zou moeten blijken dat personeelslasten verantwoordelijk zijn voor 48 procent van de operationele kosten van Aqualectra. Iets wat de Aqualectra-directie veelvuldig in de lokale media heeft aangegeven, aldus SEU. De vakbond geeft verder aan dat er nadrukkelijk naar het lekverlies bij het bedrijf moet worden gekeken, dit is een uitgavenpost waarin wel fors gesneden kan worden.

De vakbond benadrukt dat werknemers van Aqualectra een schone en hoogwaardige strijd zullen leveren om hun doelen te bereiken. “Sabotage maakt geen deel uit van onze strijd”, aldus SEU.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *