Amigoe | Sitek gedagvaard

Sitek-staking

Sitek gedagvaard

WILLEMSTAD — Vandaag is er een kort geding ingediend tegen Sitek. Dat heeft minister Irene Dick van Onderwijs (PS) vanochtend desgevraagd tegenover de Amigoe bevestigd. Voordat de overhandiging plaatsvond, bracht minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (Pais) een bezoek aan de sede van de onderwijsvakbond om te luisteren naar het protest van de leden.

De onderwijsvakbond en de overheid liggen al enige tijd met elkaar in de clinch, omdat er geen akkoord bereikt kan worden over acht zorgpunten die door de vakbond naar voren zijn gebracht. Daarom werd de staking van Sitek vandaag voor de vierde dag op rij voortgezet.

Dit tot groot ongenoegen van Dick, die laat weten altijd te hebben opengestaan voor gesprekken met de onderwijsvakbond. De minister betreurt de gang van zaken, ‘omdat de kinderen de dupe zijn van de staking’. “Het is erg dat er zoveel problemen zijn in het onderwijs en dat kinderen nu geen les krijgen. Ik heb klachten gehad van ouders, maar de actie komt vanuit de vakbond, niet vanuit de regering”, aldus Dick.

Scherper akkoord

Gisteren bereikten de vakbond, beide ministers en hun adviseurs na bijna vier uur onderhandelen een principe-akkoord. Op een aantal aanscherpingen na leken de partijen het eindelijk met elkaar eens te zijn. Het stuk werd een paar keer over en weer gestuurd voor becommentariëring door de verschillende partijen, waarna het document werd ondertekend door de ministers en per koerier naar het vakbondsgebouw van Sitek werd gebracht.

De leden konden zich echter niet vinden in het document, omdat er volgens voorzitter Lio Plantijn ‘feitelijk maar één punt duidelijk geformuleerd was in het akkoord, namelijk dat de nieuwe cao uiterlijk 1 mei ondertekend zal worden’.

Verbaasd

In reactie op Plantijn zei Dick vanochtend dat Sitek na de ledenvergadering de punten niet alleen heeft geherformuleerd, maar ook nieuwe punten heeft toegevoegd die onredelijk zijn. Dit tot grote verbazing van de minister, daar er meerdere e-mails zijn uitgewisseld waarin de partijen het met elkaar eens leken te zijn. “Nu krijgen we echter te horen dat het document slechts vanuit de regering is opgesteld. Dit terwijl het in samenspraak is gebeurd.”

Eén van de punten die Dick onredelijk acht, is dat de regering niet mag vergaderen met een andere onderwijsvakbond. Volgens Dick is dit voorstel echter absurd, omdat de regering vrij is om met wie dan ook te onderhandelen. “Ruzies die de vakbonden onderling hebben, moet onderling worden opgelost.”

Concluderend, zegt de minister dat ze geen grond ziet in een voortzetting van de staking. “Ik heb ze nooit geweigerd, integendeel zelfs, mijn deur stond altijd open. Het onderwijs gaat mij aan het hart en we kunnen geen tijd verliezen door steeds te kibbelen.” Rond het middaguur was Van der Horst nog steeds bij de sede. Het kort geding wordt om 16.15 uur behandeld.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *