Amigoe | Sitek geeft regering ultimatum

Sitek geeft regering ultimatum

Sitek geeft regering ultimatum

WILLEMSTAD — Zo’n 200 leden van onderwijsvakbond Sitek verzamelden zich vanochtend bij de Kas Sindikal Errol Cova in Steenen Koraal. Met de actie, die door het bestuur van de vakbond was uitgeroepen, willen zij protesteren tegen de huidige stand van zaken op onderwijsgebied op Curaçao.

De vakbond heeft de regering tot morgenochtend tien uur de tijd gegeven om op de actiepunten te reageren.

De vakbond heeft acht actiepunten op papier gezet. Zolang de regering niet heeft aangegeven wat er met deze punten zal gebeuren, blijft de vakbond in actie, aldus Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn vanochtend.

De actiepunten hebben onder meer betrekking op een nieuwe cao voor de onderwijssector, veiligheid op scholen, evaluatie van onderwijsinnovaties, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor leerkrachten tot 65 jaar, de nieuwe vut-regeling, bijscholing voor onderwijzend personeel en de loontrede en vakantieregeling-maatregelen voor de sector. Volgens Plantijn hebben de leerkrachten het gevoel dat de regering te weinig aandacht heeft voor de problemen waarmee zij te maken hebben.

“Wij willen de regering duidelijk maken dat het ons menens is. Onderwijs-minister Irene Dick (PS) zei tijdens de vergadering van de commissie Onderwijs van de Staten zich helemaal in onze punten te kunnen vinden, maar nu zegt zij op de radio dat zij niet begrijpt waarom wij in staking zijn gegaan en dat onze actie alleen maar is ingegeven door het feit dat een tweede vakbond (STSK, voor niet-onderwijzend personeel in de onderwijssector, red.) ook om de tafel zit. Dit zegt veel over de manier waarop de regering over deze problematiek denkt”, aldus een getergde Plantijn.

De vakbond was voornemens om rondom het middaguur een brief met de actiepunt bij regeringszetel Fort Amsterdam in te leveren. “We blijven in actie totdat de regering duidelijk zwart op wit een reactie geeft op onze acht punten, of totdat zij ons uitnodigt voor een gesprek. Dus morgenochtend om half acht vergaderen wij gewoon verder.”

Afwezig

In een reactie stelde Lisette van Lamoen-Garmers, directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), vanochtend nog geen volledig beeld te hebben van de gevolgen van de Sitek-actie van vanochtend. “Van wat ik nu weet zijn er maar twee scholen waarbij geen leerkrachten zijn komen opdagen. Daar hebben wij de nodige afspraken voor gemaakt. Verder zijn er scholen waar maar één persoon afwezig is. We weten nog niet of die persoon nu ziek is, of ook is gaan staken. Maar ook zijn er tal van scholen waar iedereen aanwezig is.”

Het RKCS kreeg gisteren via het nieuwsjournaal op tv-zender TeleCuraçao te horen dat Sitek een staking voor vanochtend had uitgeroepen. “We zijn niet van tevoren op de hoogte gesteld dat dit er aan zat te komen. Wij kregen het via het nieuws te horen, sindsdien zijn we bezig om de opvang van schoolkinderen voor vandaag te regelen.”

Cleopa

Een opvallende verschijning bij de algemene ledenvergadering van Sitek vanochtend was Pais-Statenlid Eugene Cleopa. Cleopa zat op een bepaald moment zelf in een apart kamertje met het Sitek-bestuur. Maar Cleopa benadrukte dat zijn aanwezigheid niet moet worden gezien als een poging om de minister, of de regering voor het blok te zetten. “Mijn kind had door de actie vanochtend geen school. Ik was vanochtend als Statenlid aanwezig om mezelf op de hoogte te laten stellen van wat er gaande is. Je hoort zoveel. Ik wilde het verhaal van de Sitek-leden zelf aanhoren. Ik ben ervan overtuigd dat Sitek zo snel mogelijk met minister Dick om de tafel moet gaan zitten.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *