Amigoe | ‘Sitek-leden onder nieuwe pensioenregeling’

‘Sitek-leden onder nieuwe pensioenregeling’

BPD minister Etienne van der Horst: ‘Sitek-leden onder nieuwe pensioenregeling’

WILLEMSTAD — In tegenstelling tot wat onderwijsvakbond Sitek naar voren brengt, zullen zijn leden ook onder de nieuwe pensioenregeling voor ambtenaren vallen. Met deze stelling weerspreekt minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) wat Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn eerder deze week naar voren heeft gebracht.

Sitek is van mening dat zijn leden, onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel, niet onder de nieuwe pensioenregeling vallen. De onderwijsvakbond was niet bij de onderhandelingen is betrokken en heeft dus ook geen zeggenschap gehad in de totstandkoming van de regeling.

Ook wijst de vakbond naar akkoorden die in het verleden zijn gemaakt met opeenvolgende overheden, waardoor Sitek in staat is om vrije onderhandelingen te voeren om tot afspraken te komen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Sitek eist dat deze afspraken worden nagekomen.

In een reactie stelt Van der Horst dat de regeling ook geldt voor Sitek-leden. “Deze regeling geldt voor overheidspersoneel en gelijkgestelden. Daar vallen dus ook de Sitek-leden onder. In de wet is er geen provisie gemaakt voor een uitzonderingspositie voor leerkrachten, dus zij vallen ook deze nieuwe regeling.”

De minister en de overheidsvakbonden zijn overeengekomen in de nabije toekomst gesprekken te zullen voeren over de zogenoemde ‘zware beroepen’. Dat zijn bijvoorbeeld agenten, brandweermannen en douaniers, waarbij het is de vraag of zij door kunnen werken tot hun 65e, zoals in de nieuwe wet is vastgesteld.

Maar Van der Horst sluit niet uit dat ook leerkrachten in deze nieuwe categorie zullen worden ondergebracht. Onderzoek zal dit duidelijk moeten maken. De nieuwe pensioenregeling die per 1 januari ingaat, gaat onder meer uit van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor overheidspersoneel van 60 naar 65, voorwaardelijke indexering, overstappen van eind- naar middelloonregeling, terwijl er ook een overgangsregeling komt.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *