Amigoe | Smoc: Premier gebruikt drogargumenten

‘Smerige toestand daar’

‘Smerige toestand daar’

WILLEMSTAD — Op de recente uitspraken van premier Ben Whiteman (PS) tegenover de Amigoe dat ‘toen de Koninklijke Shell op het eiland was en deze de grond heeft vervuild, Nederland zich nooit heeft bekommerd om de mensenrechten’, reageert Smocbestuurslid en chemicus Arjan Linthorst, dat deze uitspraken drogargumenten zijn.

“Premier Whiteman beticht Nederland nu blind te zijn voor zijn eigen aandeel vanwege Shell. In dit licht wil ik er dan ook op wijzen dat de motie van de Tweede Kamer – aangenomen in oktober vorig jaar – duidelijk de volgende tekst bevat: ‘Overwegende dat Nederland in relatie met Shell direct betrokken is geweest bij het ontstaan van deze problematiek; verzoekt de regering, proactief samen met Curaçao scenario’s te ontwikkelen om het probleem van de Isla-raffinaderij duurzaam op te lossen’. Dus Nederland erkent wel degelijk de verantwoordelijkheid”,

aldus het bestuurslid van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc). Hij verwijst verder naar een uitspraak van het hof in 2010:

“De Isla is na jarenlang procederen in hoger beroep veroordeeld voor onrechtmatig handelen, voor het overtreden van een bijzonder zwakke milieunorm. En toch is de Isla nooit bestuurlijk gehandhaafd door de Curaçaose overheid. In 2005 rapporteerde EcoRYS dat er jaarlijks minimaal achttien vroegtijdige doden zijn te betreuren en dat duizenden mensen een beroep moeten doen op de gezondheidszorg, vanwege de vervuilende uitstoot van de Isla. Waarom biedt de heer Whiteman geen antwoord op de vraag waarom de Curaçaose overheid nog geen claim bij de Isla heeft neergelegd voor het onrechtmatig handelen en de daaraan gerelateerde hoge kosten voor de gezondheidszorg?”,

aldus Linthorst.

Uit de zorgrekeningen van 2008 tot en met 2011 – zoals die in 2012 gepubliceerd werden door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) – bleek dat Curaçao in 2011 meer dan 900 miljoen gulden heeft uitgegeven aan zorg. Dit kwam neer op 6006 gulden per hoofd van de bevolking ofwel 16,6 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Linthorst:

“Overigens rapporteerde de GGD reeds in 2007 dat gezinnen onder de rook van de Isla graag willen verhuizen. In 2011 stelde het CBS dat 83,1 procent van de mensen uit Wishi/Marchena stankoverlast ervaren vanwege diezelfde Isla, dit alles is bij de overheid bekend. Men had hiernaar kunnen handelen/ handhaven, maar dat doet men niet.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *