Amigoe | Smoc: Uitstoot zwaveldioxide en fijnstof in juli ‘sky high’

Smoc: Uitstoot zwaveldioxide en fijnstof in juli ‘sky high’

Smoc: Uitstoot zwaveldioxide en fijnstof in juli ‘sky high’

WILLEMSTAD — “De uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (TSP en PM10 tot 10 microgram per kubieke meter) was de afgelopen maand wederom ‘sky high’. De mensen onder de rook laten alsmaar blijken dat ze het zat zijn.”

Dit meldt de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) in een maandelijkse update op haar website. De stichting stelt de afgelopen maand te zijn ‘overspoeld met telefoontjes van bezorgde mensen’.

Smoc vervolgt: “Lekker op vakantie op Curaçao. Goed voor de vakantieganger en goed voor de Curaçaose economie, althans als je maar niet onder de rook van de Isla gaat zitten! De uitstoot lijkt politiek Den Haag en de Curaçaose overheid weinig te schelen, maar deze bestuurlijke milieuellende bevlekt Curaçao al decennia. Smoc kan het wel wat schelen en informeert de burger en de toerist daarom graag.”

Smoc verwijst hierbij naar de voorlopige luchtmetingsgegevens over de maand mei, die door de overheid op de website www.luchtmetingen.org worden weergegeven. “De bezorgdheid van de mensen onder de rook is terecht, zo blijkt althans uit de eerste metingen. Ter hoogte van de meetstations Beth Chaim en Kas Chikitu werden de WHO-normen voor zwaveldioxide tig maal overschreden”, aldus Smoc, die wederom de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aanhaalt.

Daarbij wordt gesteld dat een persoon niet langer dan tien minuten mag worden blootgesteld aan waarden van 500 microgram per kubieke meter en is het 24-uursgemiddelde op 20 microgram per kubieke meter vastgesteld.

“Opvallend is ditmaal wederom ook de uitstoot van fijnstof, de ‘Total Suspended Particulate’ (TSP), wat ons zorgen baart, met name voor de ouderen. De uitstoot van TSP was over de maand juli, zo blijkt uit de metingen, fors. De WHO geeft voor fijnstof, PM10, twee grenswaarden. De richtlijn voor het 24-uurs-gemiddelde is 50 microgram per kubieke meter. Uit de eerste metingen blijkt dat deze grenswaarde de afgelopen maand meerdere malen is overschreden ter hoogte van het meetstation Kas Chikitu. De jaargemiddelde grenswaarde is als norm op 20 microgram per kubieke meter vastgesteld.

Als de Isla de trend van afgelopen maand doorzet dan wordt ook deze richtlijn overschreden”, aldus Smoc. Zo valt uit de voorlopige data op luchtmetingen.org, op 29 juli jongsleden (afgelopen woensdag), een piek te onderscheiden van 223,3 microgram per kubieke meter in de uitstoot aan fijnstof. De piek deed zich tussen 19.00 en 21.00 uur voor.

De waarde/standaard Total Suspended Particulate (TSP), is al geruime tijd geleden, in milieutermen, door de PM-10 standaard vervangen. Laatstgenoemde standaard focust zich op (nog, red.) kleinere deeltjes, die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor nadelige effecten op de gezondheid, vanwege hun vermogen om de lagere luchtwegen te bereiken.

Het meetstation Kas Chikitu verricht metingen naar deze PM-10-waarden die deeltjes met een diameter van 10 micrometer en minder (een zevende deel van een menselijk haar) omvat. Zo stelt de U.S. Environmental Protection Agency (EPA) op haar website over PM-10 fijnstof, onder andere het volgende:

“De grootste zorgen omtrent de effecten voor de gezondheid van mensen zijn als volgt: effecten voor de ademhalingswegen, schade voor longweefsel, kanker en voortijdig overlijden. Ouderen, kinderen en mensen met een chronische longaandoening, astma en influenza, zijn bijzonder vatbaar voor de effecten van Particulate Matter (PM-10). Ook kan Particulate Matter met hogere zuurwaarden, mensgemaakte materialen beschadigen en tot vermindering van de helderheid van de lucht leiden.”

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Smoc: Uitstoot zwaveldioxide en fijnstof in juli ‘sky high’

 1. stanley Held

  Joep, zij hebben geen enig besf wat er plaats vind. Juist deze groep wordt al jaren bewust dom gehoyden. Daarnaast is het een arme wijk. Taak is dat men deze mensen bewust van maken om vandaar te vertrekken. Herplaatsing zal door de overheid moeten gebeuren. U en ik weten dat wij de wind niet kunnen verplaatsen. Onze hotels liggen ook precies in de zelfde richting. Totdat er een claim komt van een toerist die jaren daar komt en door deze rook is overleden. Gaat hier om de gezondheid van onze samenleving. Moet ten koste gaan van een raffinaderij? Vul maar in.

 2. Joep Meloen

  Ik mag aannemen dat de dames en heren politici gaan besluiten om nog een extra meetstation op te richten, zodat de beslissing weer 2 jaar kan worden uitgesteld. En onderwijl stellen zij hun bankrekening in de VS of waar dan ook, open voor donaties van PdVSA.
  Het volk van Curacao is te lamlendig om in opstand te komen, het is belangrijker om aan de snek te hangen en……………..onze politici weten dat, dus maken daar gebruik van.
  Dat de ISLA dit maar blijft doen hoef je de politici niet meer aan te rekenen, je weet immers waarvoor ZIJ het doen.
  Je mag het de bevolking aanrekenen dat ze niet tegen die politici in opstand komen, sterker nog, ze kiezen de volgende keer weer vrolijk voor deze idioten, dus dan heb je je spreekrecht verloren.
  Zo langzamerhand kan ik me er ook niet meer druk over maken. Ik woon aan de andere kant van de ISLA, nooit last. Misschien moeten de bewoners van de getroffen wijken dat ook maar doen, of ze moeten in opstand komen en als ze dat niet willen (maar wel voor deze ‘politici’ kiezen) dan moeten ze ophouden met zeuren. Je hebt er zelf voor gekozen zeg ik dan maar. De aanhang van de PS is in deze wijken nog het grootst. Iedere zaterdag kun je de partijbonzen op dezelfde plek vinden. Wat weerhoudt de mensen om actie te ondernemen ?

 3. stanley Held

  Verschillende malen heb ik hierover geschreven. Velen zijn onnodig door deze raffinaderij heengegaan. De bevolking die onder deze rook leeft, moet bewust van worden gemaakt dat zij een gevaar lopen voor hun gezondheid. Het is nu de taak van de overheid en een onafhankelijk orgaan om een onderzoek te doen naar de sterfte cijfers in de wijken en omgeving van dit bedrijf. Een oplossing kan er altijd worden gevonden. Maar zo kan het niet meer. Of geld? Of de gezondheid van uw bevolking? Ik zou niemand aanraden om in die omgeving te wonen. Advies had van de overheid moeten komen. Dit is blijkbaar dood door schuld van de overheid. Die anderen komen daarna. Er moet echt wat gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *