Amigoe | Soab geen toezichthouder corporate governance meer

Soab geen toezichthouder corporate governance meer

Soab geen
toezichthouder corporate
governance meer

WILLEMSTAD — Overheidsaccountant Soab is per 1 februari niet meer belast met het toezicht op de naleving van good corporate governance op Curaçao. Dit stelt Soabdirecteur Geomaly Martes. Het contract tussen de overheid en Soab liep af op deze datum en wordt niet verlengd, zoals diverse keren in het verleden is gebeurd. Het is de bedoeling dat de Soab lopende onderzoeken afhandelt. 

In het verleden heeft de overheidsaccountant al diverse keren aangegeven dat zij niet meer als toezichthouder willen functioneren. De stichting stelt dat zij hiervoor niet voldoende geëquipeerd is, maar dat zij wel bereid is om tijdelijk het toezichthouderschap op zich te nemen.

Het is de bedoeling dat de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) de taak van adviseur corporate governance op zich zal nemen.

De Soab zal de SBTNO bijstaan in de eerste maanden dat deze actief is. De adviseur/toezichthouder corporate governance buigt zich onder meer over voordrachten voor benoemingen van commissarissen en directeuren bij overheids-nv’s en stichtingen en over de naleving van de regels/code van good corporate governace.

De adviezen zijn openbaar en dienen op een website geplaatst te worden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *