Amigoe | Sona: Geen aanvraag voor meer geld HNO

CBV wil opheldering over transitie HNO

Sona: Geen aanvraag voor meer geld HNO

WILLEMSTAD — Sona, de contractpartij die de zogenoemde beheersovereenkomst met de regering is aangegaan om een nieuw operationeel ziekenhuis te realiseren, heeft geen aanvraag voor additionele financiële middelen gedaan.

Dat meldt Usona, de organisatie die de regie in handen heeft.

“Sona heeft gemeld waar er overschrijdingen zijn en oplossingen aangedragen voor de overheid om die te dekken, maar geen verzoek tot extra geld ingediend”, aldus Usona-woordvoerder Jacques Heide. Volgens de uitvoeringsorganisatie is de berichtgeving in de media over de hoogte van de meerkosten van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) onjuist. “De bouw zal zoals reeds bekend meer kosten dan begroot, maar niet zoveel als in andere media wordt gesuggereerd.”

De risico’s rond de bouw, zoals het meerwerk, de infrastructurele omlegging en de vertragingsclaim, waren al geïdentificeerd en gekwantificeerd. Het gaat om respectievelijk 17 miljoen gulden voor het schuifplan, 11 miljoen gulden voor omlegging van de Hamelbergweg en een vertragingsclaim van Ballast Nedam van 33,4 miljoen, in totaal dus ruim 60 miljoen gulden.

Heide legt uit dat er destijds met betrekking tot de Hamelbergweg een schattig is gemaakt. Later bleek echter dat bepaalde zaken niet konden worden voorzien. Een grote kostenpost was de heraanlegging van de UTS-infrastructuur, die meer dan 2,2 miljoen heeft gekost. In totaal kwamen de kosten voor de omlegging hierdoor op 11 miljoen in plaats van de begrote 3 miljoen gulden. De claim van Ballast Nedam heeft te maken met het te laat opleveren van het terrein en de vergunningen. Contractueel gezien heeft het bedrijf hier recht op. In juni is de overheid daarvoor gewaarschuwd.

Het schuifplan kon van tevoren niet exact worden begroot, maar men was op de hoogte dat de kosten te zijner tijd duidelijk zouden worden en had daar rekening mee gehouden. Het betreft hier de kosten voor de druktank, het Cathlab, het dialysecentrum, de eerste klasse met bedden en de apotheek. “Ze wisten van tevoren dat dit ging gebeuren.”

De additionele meerkosten, waardoor de bouwkosten zoals wordt beweerd in totaal op meer dan 70 miljoen zouden uitkomen, worden volgens Heide eventueel verward met de kosten voor de invoerrechten. “De overheid heeft bij vrijstelling van de invoerrechten wat procedurefouten gemaakt. Het schijnt met wetgeving te maken te hebben. Als kortetermijnoplossing zal Sona dit nu voorschieten, maar dit bedrag krijgt het bedrijf terug van de overheid.” Ten slotte benadrukt Usona dat de overschrijdingen niets te maken hebben met de verplaatsing van het project van het Amstelterrein naar Otrobanda. “Het kostenplaatje was altijd al gebaseerd op de locatie in Otrobanda.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *