Amigoe | St. Maarten: Streep door beëindiging Plannen van Aanpak

Streep door beëindiging Plannen van Aanpak

Streep door beëindiging Plannen van Aanpak Sint Maarten

DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mag de Plannen van Aanpak voor het Politiekorps St. Maarten en de Point Blanche gevangenis niet beëindigen, zolang er geen andere afspraken zijn voor structurele verbeteringen.

De Tweede Kamer gaf de minister gisteren drie maanden de tijd om met een goed alternatief te komen.

“Gooi je oude schoenen niet weg, voordat je nieuwe hebt”,

zei VVD-Tweede Kamerlid André Bosman, initiatiefnemer van de gerelateerde motie. Hij wees op het feit dat de Plannen van Aanpak gewoon verlengd kunnen worden. Die mogelijkheid is de afgelopen jaren ook tot twee keer toe gebruikt, zodat de gevangenis en politie op Curaçao nu het niveau hebben dat van een zelfstandig land kunnen worden verwacht en St. Maarten onder meer een goed functionerende afdeling burgerzaken en juridische zaken heeft.

Plasterk en premier William Marlin van St. Maarten denken echter de voortzetting van het Plan van Aanpak voor de politie en gevangenis weinig effect meer zullen hebben en willen ruimte voor een andere benadering.

“Ik deel de teleurstelling dat de doelstellingen niet zijn gehaald, maar we moeten praktisch zijn. De voortgangscommissie voor de Plannen van Aanpak concludeert dat dit traject niet meer vruchtbaar is. Het is nu aan de regering van St. Maarten om de verantwoordelijkheid te nemen voor de politie en gevangenis”,

zei Plasterk eerder deze week. De minister noemde het belangrijk dat St. Maarten budget vrijmaakt voor de politie en gevangenis, die beiden met een personeelstekort kampen, en heeft daarnaast onder meer de hoop gevestigd op een betere samenwerking tussen het Recherche Samenwerkingsteam en de lokale politie. Die mogelijk wil hij voor de zomer bespreken met de Nederlandse Justitie-minister Ard van der Steur en justitiefunctionarissen op St. Maarten, gevolgd door een bestuurlijk overleg na de zomer.

Hoewel de minister de motie van Bosman ontraadde, werd deze wel aangenomen. Van de grote partijen stemden alleen de PvdA en CDA tegen.

“Nu deze motie is aangenomen wil ik graag weten hoe de Nederlandse regering deze gaat uitvoeren”,

zei Bosman na de stemming. De VVD’er wil onder meer dat het alternatief plan ‘bindende afspraken en heldere doelen’ heeft. Als het voorstel uiterlijk mei klaar is, dan hebben de Eerste en Tweede Kamer nog voldoende tijd om te beoordelen of ze er vertrouwen in hebben of dat ze toch de voorkeur geven aan de Plannen van Aanpak, aldus Bosman.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *