Amigoe | St. Maarten wil UTS Eastern Caribbean kopen

St. Maarten wil UTS Eastern Caribbean kopen

St. Maarten wil UTS Eastern Caribbean kopen

WILLEMSTAD — De regering van St. Maarten is nog steeds geïnteresseerd in het kopen van UTS Eastern Caribbean om deze te laten fuseren met het Sintmaartense telecombedrijf Telem, om vervolgens ook een strategisch partnerschap aan te gaan met een internationale telecombedrijf.

Dat stelt de Sintmaartense minister van Justitie Dennis Richardson, die tevens belast is met Telecommunicatie. Mogelijke verkoop van een gedeelte van UTS komt voor Curaçao echter op een tweede plaats, zegt minister van Telecommunicatie Earl Balborda (PNP).

In een brief van 28 januari zegt UTS-directeur Paul de Geus, dat de internationale telecombedrijven Digicel en Cable & Wireless Communications (CWC) hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een strategisch partnerschap met UTS. In de brief dringt De Geus er bij de overheden van Curaçao en St. Maarten, de aandeelhouders van UTS, op aan om zo snel mogelijk een aandeelhoudersvergadering te beleggen over deze zaak.

Balborda legt uit dat de Staten in het verleden al een motie hebben aangenomen met dezelfde strekking als de conclusie die kan worden getrokken uit de brief van De Geus. “Dus de brief van De Geus kan als een bevestiging worden gezien van hetgeen waar we al mee bezig zijn.”

De minister zegt verder dat de regering als de aandeelhouder van UTS bezig is met voorbereidende werkzaamheden, om daarna een besluit te nemen over het plan van aanpak voor het benaderen van een internationale strategische partner. Binnen dit traject, aldus Balborda, wil de aandeelhouder een duidelijk beeld krijgen over de totaliteit.

“We zien UTS als één bedrijf, maar staan niet op voorhand afwijzend tegenover een voorstel om een gedeelte van UTS te verkopen. Maar laten we eerst een duidelijk beeld krijgen van de totaliteit. Daarna kan altijd nog worden gekeken naar een mogelijke verkoop van een gedeelte van het bedrijf”, merkt Balborda op.

Volgens Richardson volgt ook de regering van St. Maarten de ontwikkelingen op de internationale markt en is zij geïnteresseerd in een sterk strategisch partnerschap voor de lokale telecomsector. Richardson zegt dat St. Maarten de vergadering van aandeelhouders zal aangrijpen om de wens van het eiland om UTS Eastern Caribben over te nemen, weer kenbaar te maken.

“St. Maarten heeft haar positie in het verleden al een keer kenbaar gemaakt, maar er is nooit meer een vervolg aan geven.” Volgens de Sintmaartense minister ligt het voorstel nog steeds op tafel en is het nooit afgewezen.

Richardson vindt een overname een win-winsituatie voor zowel UTS Curaçao als voor St. Maarten. “Met de overname krijgt UTS een financiële injectie waardoor de positie van het telecombedrijf verbetert en er misschien minder personeel zal moeten afvloeien.”

Een overname van UTS Eastern Caribben door St. Maarten maakt de weg vrij voor een fusie met Telem. Dit verstevigt op zijn beurt de onderhandelingspositie van St. Maarten in de zoektocht naar een internationale strategische partner, zegt Richardson.

De Geus stelt in zijn brief dat de zoektocht naar een strategische partner voor UTS met de nodige voortvarendheid dient te worden opgepakt, indien de aandeelhouders de huidige kansen willen benutten. Hij noemt de overname van Columbus, op Curaçao actief als Flow, door CWC, waardoor er een concurrentiestrijd is losgebarsten tussen CWC en Digicel, de andere grote speler in de Caribische markt.

De UTS-directeur waarschuwt voor de gevolgen van deze overname en de concurrentiestrijd tussen Digicel en CWC, en UTS. Beide bedrijven hebben de beschikking over veel meer cash en kunnen hierdoor ook meer investeren in de benodigde infrastructuur, om de markt met nieuwe diensten te bedienen, aldus De Geus. Beide bedrijven hebben als extra voordeel dat zij een lagere kostenstructuur hebben dan UTS, terwijl zij dankzij een veel grotere markt ver onder de kostprijs van UTS kunnen opereren.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *