Amigoe | Start opknap gehavende Oude Caracasbaaiweg

De werkzaamheden aan deze weg zullen morgen een officiële aftrap kennen door VVRP-minister Camelia-Römer

De werkzaamheden aan deze weg zullen morgen een officiële aftrap kennen door VVRP-minister Camelia-Römer

WILLEMSTAD — De start van de nodige wegwerkzaamheden aan het gehavende wegdek van de Oude Caracasbaaiweg zal bij vele weggebruikers en omwonenden tot opluchting leiden. Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zal morgen middels een ‘groundbreaking’ de werkzaamheden officieel aftrappen.

Dit vindt om 17.00 uur plaats op deze weg, naast de optica. Deze vernieuwing van het wegdek val onder het megaproject ‘Inhaalslag’.

Voor deze gelegenheid is het publiek – de buurtbewoners en de aldaar gevestigde zakenlieden – welkom, zo laat het VVRP-ministerie desgevraagd weten. In aanloop naar de werkzaamheden heeft er gisteravond ook een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden in het buurtcentrum van Janwe, waar ongeveer vijftig belangstellenden op af kwamen. Verder heeft het ministerie via advertenties en uitnodigingen per post, meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van gebieden waar grote wegonderhoudswerkzaamheden plaats zullen vinden.

Het archief van de Amigoe wijst uit dat er zich de afgelopen vijf jaar op de Oude Caracasbaaiweg herhaaldelijk problemen voordeden bij hevige regenval. Dit vanwege mankementen aan het gemaal en het ontstaan van overdruk in de waterleidingen waardoor het rioolwater opborrelt. I

n het verleden hebben zich dan ook verschillende ondernemers en bewoners beklaagd over de daarmee gepaard gaande stankoverlast en onhygiënische omstandigheden voor onder anderen voetgangers. Tevens werd herhaaldelijk gewezen op de aanwezigheid van restaurants. Het wegdek van deze weg die uitkomt op de Caracasbaaiweg, wordt gekenmerkt door kraters wat regelmatig tot irritatie onder de omwonenden leidt.

Gemaal

Zoals eind 2011 door deze krant uitvoerig belicht, gaf het toenmalige hoofd van de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) al aan dat naar aanleiding van de vele klachten er een inventarisatie had plaatsgevonden. De uitleg werd gegeven dat het probleem zich voordeed omdat de aldaar aanwezige leidingen uit een zogenoemd schakelsysteem bestaan, waar zowel een regenwaterafvoer, als een rioolafvoer op is aangesloten. Deze combinatie zorgt voor extra belasting.

OW gaf toen aan dit schakelsysteem los te willen koppelen waarop het regenwater vervolgens naar de afwateringssystemen en rooien kon lopen en het rioolwater bij hevige regenval en overdruk, niet meer zou kunnen wegstromen uit het gesloten systeem. Gesteld werd dat de leidingen op dat moment meer dan twintig jaar oud waren en dat de bouwtekeningen zoek waren, waardoor de koppelstukken niet getraceerd konden worden.

Het VVRP-ministerie geeft nu aan dat het gemaal dat daar gevestigd is, ook een omvangrijke revisie zal ondergaan in aanpak van deze problematiek. Mminister Camelia-Römer heeft eerder aangekondigd dat de aanpak van de Oude Caracasbaaiweg slechts één van de projecten is die binnen ‘Inhaalslag’ zijn geprojecteerd.

Zo zullen ook de Erosweg, Sta. Rosaweg, Mahaaiweg, Gladiolenweg, Venezuelaweg, Snipweg, de weg bij Tera Kòrá en de rotonde Palu Blanku/Hariri onder handen worden genomen.

Het wegdek is op verschillende stukken flink gehavend.
Het gemaal zal ook gereviseerd worden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *