Amigoe | Staten akkoord met reparatiewet bvz

gerrit schotte

Staten akkoord met reparatiewet bvz; forse kritiek van Leeflang en Gerrit Schotte (MFK) op de handelwijze van Voorzitter Mike Franco | Foto MFK

WILLEMSTAD — De Staten zijn gisteren akkoord gegaan met de reparatiewet voor de basisverzekering ziektekosten (bvz). De reparatiewetgeving werd door Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) afgehamerd, nadat de oppositiefracties die tegen de wet waren volgens hem niet tijdig hadden aangegeven dat zij hoofdelijke stemming over de wet wilden.

De af en toe zeer tumultueuze vergadering nam gisteren een groot gedeelte van de dag in beslag. Na een lang debat werd het voorstel ter stemming gebracht. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang vroeg hoofdelijke stemming aan, net op het moment dat Franco de vergadering had afgehamerd.

Volgens de Statenvoorzitter had hij gedurende het afhameren iedereen de kans gegeven om hoofdelijke stemming aan te vragen.

Zowel Leeflang, als Gerrit Schotte (MFK) had direct forse kritiek op de handelwijze van Franco. Volgens Leeflang had Franco de voorzittershamer nog in zijn handen en had hij de wet nog niet afgehamerd, toen zij vroeg of ieder Statenlid zich individueel over de wet kon uitspreken. Dit werd door Franco van de hand gewezen. Volgens hem had hij de vergaderzaal ingekeken en gewacht, maar had niemand de hoofdelijke stemming aangevraagd en dat hij er niets aan kon doen als men in de zaal aan het slapen was.

Schotte stelde op zijn beurt dat de Statenleden niet lagen te slapen, maar dat zij aan het wachten waren totdat zij een hoofdelijke stemming konden aanvragen. De MFK-leider wees erop dat in het recente verleden de Statenleden steevast te horen kregen dat hun verzoek voor een hoofdelijke stemming te vroeg was aangevraagd en dat zij daarom aan het wachten waren op Franco. Schotte benadrukte dat zijn fractie sowieso tegen de reparatiewetgeving is.

Hierna ging een Statenmeerderheid ook akkoord met een motie van de coalitiepartijen waarin bij de regering wordt aangedrongen om werk te maken van de investeringen die in de periode van 2014 tot 2016 gepland staan in de lokale economie en deze uit te laten monden in economische groei en banen. Tevens wordt aangedrongen op het versneld doorvoeren van de efficiëntiemaatregelen in de zorgsector, maar ook bij overheids-nv’s. De regering wordt verzocht om de Staten in juni 2015 een verslag van de voortgang van deze trajecten te presenteren. De extra inkomsten die al deze exercities moeten genereren, moeten worden aangewend om de premie voor de algemene ziektekostenverzekering (azv), de opvolger van de bvz, zo laag mogelijk te houden, aldus de motie.

De motie werd met dertien stemmen voor en drie tegen aangenomen. Voor stemden de fracties van de PS, Pais, PNP, onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran en de PAR, terwijl de MAN en Leeflang tegen stemden. Volgens Leeflang wil de motie doen lijken alsof er geen sprake van discriminatie was bij de bvz. De rechter zal zich over de discriminatie in de wet moeten buigen, aldus het Statenlid. De fractie van MFK deed niet aan de stemming mee.

De reparatiewetgeving voor de bvz gaat 1 november in. De wet gaat onder meer uit van de verlaging van de inkomensafhankelijke premie voor ouderen en gepensioneerden van 10 naar 6,5 procent. Dit wordt gecompenseerd door de verhoging van de bvz-premie voor werkenden van 3 naar 4 procent en de verhoging van de loongrens van 100.000 naar 150.000 gulden. Verder wordt de nominale premie van 82 gulden per 1 januari 2015 afgeschaft.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *