Amigoe | Staten kritisch over gebrek aan informatie toekomst Isla

werner - MDPT

Multidisciplinaire Projectteam dient meer transparantie Isla-raffinaderij te betrachten

WILLEMSTAD — Over de toekomst van de Isla-raffinaderij dient meer transparantie door het Multidisciplinaire Projectteam (MDPT) – dat daarmee belast is – te worden gegeven, dit zowel naar het parlement als naar de bevolking toe.

Dit was de rode draad in de uiteenzettingen van vier Statenleden tijdens het Statendebat dat vanochtend na een MDPT-presentatie, vlak voor het te perse gaan van deze krant aan bod kwamen.

De Centrale Commissievergadering in de Staten, met het verzoek om samen met het MDPT te vergaderen over de gemaakte vorderingen, werd in oktober aangevraagd door drie Statenleden van oppositiepartij MFK. Het MDPT gaf in vogelvlucht het tweesporen-traject weer waar zij hun werkzaamheden op richten.

Het eerste is de optie van modernisering van de raffinaderij, waarbij een reductie van de schadelijke uitstoot wordt beoogd door een overstap op LNG waarvoor een nieuwe gasterminal gerealiseerd dient te worden bij Bullenbaai en waarbij de raffinaderij op de huidige locatie blijft. Werner Wiels, voorzitter van het MDPT gaf aan dat door een overstap op LNG, de uitstoot van CO2 met 22 procent zou verminderen, zwaveldioxide SO2 met 99 procent en fijnstof met 90 procent. Hij gaf aan dat de raffinaderij van vitaal belang is voor Curaçao doordat deze een grote verscheidenheid van producten produceert van stookolie, smeerolie tot kerosine en om deze reden het eiland zich in een vrij unieke positie bevindt.

Voor deze omschakeling naar LNG zijn volgens Wiels veel verschillende partijen uit Zuid-, en Noord- Amerika, Azië maar ook investeerders uit andere landen geïnteresseerd. Ook zijn er gesprekken met een Amerikaans-Canadees bedrijf gevoerd voor de gasterminal. Voor de levering van ‘crude oil’ wordt PdVSA als partner aangemerkt.

Met de overstap op gas zouden voor de aanleg van nieuwe installaties en brandstofdistributie, 4500 tijdelijke banen voor een periode van drie jaar worden geschapen. Gestreefd wordt om hiervoor zoveel mogelijk ‘landskinderen’, ook uit Nederland, aan te trekken. Ook op Aruba en Bonaire zal worden gekeken naar personeel. Het MDPT is bezig met een plan van aanpak en vindt tevens dat de overheid aan de wetgeving aandacht moet besteden, zoals aan milieuwetgeving. Ook meent Wiels dat de overheid aan een fiscaal-pakket van incentives kan denken.

Over plan B, een onderzoek naar herontwikkeling van Isla-terreinen bij sluiting van de raffinaderij, gaf Ulrich Bakhuis een presentatie waaruit bleek dat er naar zes verschillende scenario’s is gekeken. Hierbij wordt de mogelijkheid tot herontwikkeling van het westelijke gedeeltelijke van het Isla-terrein bekeken, dat aan de Nijlweg grenst en nu als braakliggend terrein geldt maar dat zwaar verontreinigd is omdat daar allerlei vuil begraven ligt. Zo werd een hybrid-functie beschreven met gedeeltelijke herontwikkeling van het terrein.

Pais-partijleider Alex Rosaria gaf Wiels gelijk door te stellen dat de discussie tot op nationaal niveau verheven dient te worden, maar dat daarvoor een vereiste is dat er ook voldoende informatie wordt verschaft aan de bevolking omtrent de vorderingen en de stand van zaken. “Nu is er sprake van een black-box. En verder vraag ik mij af of de heer Wiels/het MDPT het mandaat heeft om over belastingvoordelen met investeerders te praten”, aldus Rosaria.

Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran vroeg zich af wie de grote hoeveelheid aan benodigde mankracht zal trainen en waar deze 4500 personen huisvesting zouden vinden, ‘in barakken?’. “Stel deze mensen komen over uit Nederland met bijvoorbeeld twee kinderen, waar moeten deze kinderen naar school? Ik maak me ook zorgen om de explosieve situatie in Venezuela. Wat als er ineens Venezolaanse bootvluchtelingen komen, hoe is de impact daarvan in kaart gebracht?”

MFK-partijleider en Statenlid Gerrit Schotte verwees meermaals naar een motie van de Staten die in november 2013 werd aangenomen, waarin ondermeer staat dat het MDPT om de drie maanden verslag dient uit te brengen. Schotte vroeg zich af waarom dat in het verleden niet is gebeurd. Zijn vraagstelling zou zich verder meermaals toespitsen op de rol die men voor Venezuela ofwel staatsoliemaatschappij PdVSA weggelegd ziet, waarbij hij het belang van dit land als grote speler op de wereldmarkt omschreef vanwege de enorme reserves aan olie en gas.

Bron: Amigoe

 

3 Reacties op “Amigoe | Staten kritisch over gebrek aan informatie toekomst Isla

 1. Abraham Mossel

  Zolang er nog veroordeelde figuren in de staten het voorhet zeggen hebben, heb ik weinig vertrouwen in heel Curacrim eerlijk gezegt, en met mij velen anderen.

 2. De PS met Whiteman voorop zal er alles aan doen om het volk te blijven vergiftigen.
  hij heeft daar geen boodschap aan.
  het belang van de stinkfabriek heeft prioriteit.
  gelukkig gaan de rechters steeds meer inzien dat het niet verder getolereerd kan worden.
  gelukkig is Venezuela bijna failliet en kunnen ze niet investeren.
  gelukkig zijn er straks verkiezingen en kan de PS met 1 zetel niet veel meer betekenen voor de fabriek.
  De MAN, natuurlijk wel….
  jammer van de banen, maar er zullen nieuwe banen komen als er investeerders gevonden kunnen worden om de Anna Baai nieuw leven in te blazen.
  het gebied zou goud waart moeten zijn…

 3. Over de milieuconferentie in Parijs geen woord. Hierbij is afgesproken dat fossiele brandstoffen niet langer zullen worden gebruikt.
  Juist LNG zal in de transitieperiode veel kunnen betekenen. Hoewel fossiel, is LNG veel schoner. Ook auto’s kunnen er op rijden en er varen al talloze schepen op deze brandstof. Kortom: geen enkel motief om die oude raffinaderij nieuw leven in te blazen, voor een markt die binnen enkele decennia niet meer bestaat. Teken aan de wand: Shell biedt op windmolenparken en past in Duitsland 400 tankstations aan voor de verkoop van waterstof als brandstof. Wat er verder op Curacao gebeurd is voor niemand interessant, behalve voor de eilanders met vastgeroeste ideeën, die hun landgenoten steevast nog als “kinderen” zien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *