Amigoe | Staten volgen kritiek RvA bekostiging gratis onderwijs

Staten volgen kritiek RvA bekostiging gratis onderwijs

Staten volgen kritiek RvA bekostiging gratis onderwijs

WILLEMSTAD — Hoe gaat het gratis onderwijs bekostigd worden voor het komende schooljaar, nu de begroting aantoont dat het gereserveerde bedrag niet toereikend is?

Die vraag was een van de rode draden die gisteren met name door de oppositiepartijen werd uitgesproken tijdens de Centrale Commissie- behandeling over de wijziging van de Landsverordeningen funderend onderwijs, voortgezet onderwijs en secundair beroepsonderwijs en educatie.

Een van de wijzigingen betreft het afschaffen van de ouderbijdrage. Door de wettelijke afschaffing kunnen ouders ook niet worden verplicht lid te worden van een school- en/of oudervereniging. Indien ouders dat wensen, kunnen ze vrijwillig een bijdrage leveren.

De kritiek van de oppositie is niet nieuw, want ook de Raad van Advies (RvA) heeft zich al kritisch uitgelaten over de ontwerp-wet. De financiering zou onvoldoende zijn onderbouwd. De financiele middelen om de operationele kosten te dragen zijn ontoereikend. Ook is het niet duidelijk of er rekening is gehouden met beschadiging of verlies van het lesmateriaal dat in bruikleen wordt gegeven.

De RvA stelde ten slotte dat de regering de mogelijkheid open moet laten voor scholen om toch ouderbijdragen te kunnen vragen, zolang niet alle schoolkosten door de overheid kunnen worden vergoed. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang stelde luid en duidelijk vóór gratis onderwijs te zijn, maar niet voor hen die bovenmodaal verdienen, zoals kinderen van ministers en rechters. “Het geld dat daarmee wordt bespaard, kan dan daadwerkelijk gebruikt worden voor kinderen uit gezinnen die echt niets hebben, die met honger naar school komen en die eten krijgen van de leerkracht die dat uit eigen zak betaalt.”

Als laatste spreker stelde PS-Statenlid Jaime Cordoba op de kritiek van de voorgaande sprekers dat het doel van gratis onderwijs niet de verbetering van kwaliteit is, maar dat alle kinderen naar school kunnen, zonder schuld en zonder het risico dat ze zonder rapport blijven aan het einde van het schooljaar.

“Kwaliteit kan pas verbeteren als je goed lesmateriaal tot je beschikking hebt en geen beduimelde kopieën.” Bij de invoering van het gratis onderwijs door Pueblo Soberano was er veel weerstand, zowel door commercie als de politiek. Maar het geeft tieners die willen doorstuderen de financiële ruimte om de opleiding te kunnen volgen die ze zelf willen en zonder de schaamte van onbetaald schoolgeld.

Hoeveel meer kinderen volgen nu onderwijs nu het gratis is geworden, wil Cordoba weten.

Kosten

Voor de vergoeding van het lesmateriaal is 13,2 miljoen gulden gereserveerd op de meerjarenbegroting. Met betrekking tot de operationele kosten die gepaard gaan met de aanschaf en distributie is een bedrag van 500.000 tot 800.000 gulden begroot.

Ten slotte is er voor de vergoeding van de additionele kosten 6,4 miljoen beraamd. In totaal komt het bedrag dat hiermee gemoeid is dus neer op ongeveer 20 miljoen gulden. Toch is dit in de praktijk lang niet toereikend.

Daarom nemen veel scholen hun toevlucht tot fundraisings maar ook de ouderbijdrage, om het benodigde materiaal te kunnen bekostigen. Maar tussen de scholen bestaat wel grote ongelijkheid, die door diverse Statenleden werd gehekeld. Bij de ene school haalt een oudercommissie met een fundraising 25.000 gulden op, bij de andere school levert een dergelijke activiteit nauwelijks iets op.

Daarnaast lieten een aantal Statenleden zich kritisch uit over het feit dat er op die begroting geen digitale leermiddelen vermeld worden. Hoe staat het eigenlijk met het One laptop per child-project? Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran stelde dat het onderwijsstelsel eens goed doorgelicht moet worden en meer divers moet worden, zodat de aansluiting op de arbeidsmarkt beter verloopt en talenten van de jongeren meer benut kunnen worden.

Nieuwe coalitiepartner PAR blijft kritisch op het gratis onderwijs. “Voor hen die niet over de financiën beschikken, was het immers al gratis.” Maar het gratis onderwijs moet wel duurzaam onderbouwd zijn, het geld moet niet uit de reserves van Refineria di Kòrsou komen.”

Fractieleider Zita Jesus-Leito wil dan ook weten hoe het staat met het Soab-onderzoek naar de resultaten van gratis onderwijs. Na bijna vijf uur delibereren mag minister van Onderwijs, Irene Dick (PS) zich nu buigen over het verslag en de beantwoording van de vele vragen.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Staten volgen kritiek RvA bekostiging gratis onderwijs

  1. Het was toch de PS die het gratis onderwijs zonodig moest door drukken. Dan zou het de PS ook sieren de 500.000 – 800.000 naffies te betalen uit hun eigen kas. Maar ja dan krijg je weer de publiciteits stunt dat de PS zo begaan is met de bevolking van Curacao. Moeten ze eerst maar eens kei hard de Isla (hun partij financier) te veroordelen en die kwakzalfer van een Dokter Ben naar huis sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *