Amigoe | Statendelegaties eensgezind over geschillenregeling

De hoofdtafel tijdens het tripartiet overleg | Foto Suzanne Koelega

De hoofdtafel tijdens het tripartiet overleg | Foto Suzanne Koelega

DEN HAAG — De Statenleden van Curaçao, Aruba en St. Maarten beginnen morgen eensgezind aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko). Tijdens het tripartiet overleg bereikten de drie delegaties overeenstemming over de Geschillenregeling waardoor er nu krachtig tegenwicht geboden kan worden aan voorstellen van Nederlandse zijde.

Zoals bekend wordt de Geschillenregeling gezien als het belangrijkste onderwerp van het Ipko, dat van morgen tot en met vrijdag plaatsvindt. “Definitely a hot potato”, zei een lid van de Statendelegatie van St. Maarten. Zijn visie werd bevestigd door de Arubaanse Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp (AVP) en de Curaçaose delegatieleider Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS). “We willen nu eindelijk weten waar we aan toe zijn. Plasterk heeft nu al drie keer hetzelfde voorstel gestuurd. Dat is een gebrek aan respect voor de parlementen van de vier landen”, zei Wilsoe desgevraagd.

Wilsoe doelt op het voorstel van minister Ronald Plasterk om de Raad van State geschillen binnen het Koninkrijk voor te leggen, voor een advies dat niet alle gevallen bindend zal zijn voor de Rijksministerraad. De afgelopen zes maanden werkten de Statenleden van Curaçao, Aruba en St. Maarten daarom aan een eigen voorstel waarin geschillen worden voorgelegd aan een Gemeenschappelijk Hof voor Geschillenbeslechting, dat vervolgens een bindend oordeel geeft.

Er was al een hoge mate van overeenstemming tussen de drie Caribische landen, maar nog niet over de juridische grondslag voor de Geschillenregeling. Curaçao gaf de voorkeur aan een uitbreiding van artikel 12 van het Statuut met een procedure voor geschillen tussen afzonderlijke landen en het Koninkrijk. Aruba wilde artikel 38 van het Statuut uitbreiden met een procedure voor geschillen tussen de landen onderling. St. Maarten zag de voor- en nadelen van beide versies.

Tijdens het tripartiet overleg is uiteindelijk gekozen voor de uitbreiding van artikel 12, waar ook het voorstel van minister Plasterk op is gebaseerd. “Als je kijkt naar de conflicten van afgelopen tijd, dan waren het allemaal geschillen tussen een Caribisch land en het Koninkrijk. De uitbreiding van artikel 38 kunnen we altijd nog in een later stadium regelen en dan misschien ook gebruikmaken van het Gemeenschappelijk Hof voor Geschillenbeslechting”, zei Andin Bikker (PDR) desgevraagd. Bij het Ipko zal een reactie gevraagd worden van Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden.

Het tripartiet overleg, dat zoals elk jaar in het Mercure Hotel plaatsvond, werd ook gebruikt om te praten over andere gemeenschappelijke onderwerpen, zoals de ontwikkelingen in Venezuela en constitutionele rechtspraak. De Curaçaose en Arubaanse delegaties informeerden bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om juridische geschillen voor te leggen aan het Constitutionele Hof op St. Maarten. Verder werd gesproken over onderwerpen die terugkomen op de agenda van het Ipko, zoals de gezondheidszorg, jongerenbeleid en economische ontwikkeling.

Het Ipko zal ongetwijfeld ook gebruikt worden om van gedachten te wisselen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Zo kondigden de Tweede Kamerleden Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD) aan dat ze de controle van de goksector op Curaçao en St. Maarten ter discussie zouden stellen. De Curaçaose delegatieleider Wilsoe, die prominent een button met een afbeelding van PS-leider Helmin Wiels droeg, vindt dat ze hun aandacht beter kunnen richten op corruptie en fraude in Nederland, verwijzend naar de van corruptie verdachte wethouder Jos van Rey, voormalig Eerste en Tweede Kamerlid voor de VVD.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Statendelegaties eensgezind over geschillenregeling

  1. Dieptriest dat die luie zak vet, genaamd Elmer Wilsoe, Curacao vertegenwoordigt tijdens dit overleg.

    Wilsoe, verdachte in de moord op Wiels en ontmaskerd als de laffe loopjongen van Robbie dos Santos.

    Sin berguensa.

  2. Geen schijn van kans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *