Amigoe | Stichting Savonet gaat jongeren begeleiden

Hoofdofficier De Jong (l) en een vertegenwoordiger van Stichting Savonet

Hoofdofficier De Jong (l) en  vertegenwoordiger van Stichting Savonet | Foto OM

WILLEMSTAD — Stichting Savonet gaat jongeren van het project Top C begeleiden en vormen. Het Openbaar Ministerie en de Stichting Restauratie & Behoud Slavendorp Savonet hebben onlangs een intentieverklaring getekend.

Dit is volgens het OM een stap voorwaarts in de realisatie van een vormingstraject voor de doelgroep, waarbij door het stichtingsbestuur een locatie beschikbaar wordt gesteld waar de jongeren van het Top C-project aan het werk kunnen worden gesteld en de nodige vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

Bij de bestaande leerwerk- en vormingstrajecten valt de doelgroep van Top C structureel buiten de boot door allerlei bijkomende problemen, zoals agressiviteit en verslaving. Het uitgangspunt van de Top C-aanpak is: de jongere een eerlijke kans bieden en hem laten zien hoe het anders kan. Daarbij moeten wel de mogelijkheden worden gecreëerd om de jongere te leren hoe hij zich staande kan houden in deze samenleving en hoe hij zich kan ontwikkelen tot een volwaardige burger die zelfstandig (eventueel met begeleiding) kan functione- ren in de maatschappij.

Een leerwerktraject voor de Top C-jongeren bij Savonet biedt dus nieuw perspectief voor hen, aldus het OM. Ze krijgen een dagbesteding, structuur, voorbeeldfiguren en ze worden als het ware losgeweekt van de wereld waarin zij verkeren en die hen steeds ervan weerhoudt het juiste pad te kiezen.

Het project Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ is gericht op jeug- dige veelplegers van high impact crimes (HIT), zoals atrako’s. Het project is 1 de- cember 2014 van start ge- gaan met hulp en bijstand van de Gemeente Amster- dam. Deze kent al een aantal jaren een soortgelijke, succesvolle aanpak, de Top 600-aanpak. Alleen focussen op repressie is niet effectief, dus wordt daarnaast hulp en (na)zorg geboden, aldus het OM. Bij deze groep spelen vaak meerdere (sociale, emotionele en psychische) problemen tegelijk, veelvuldig in combinatie met een verslaving.

Ook spelen verstandelijke beperkingen soms een rol. Armoede en drop- outs verdienen ook de aandacht bij deze groep. Door straffen te combineren met een zorg/werktraject, kan de doelgroep ervaren dat ze met hulp hun problemen kunnen aanpakken en er een uitweg mogelijk is, aldus het OM.

Het derde doel is het voork men van een nieuwe generatie jonge criminelen, meldt het OM verder. Broertjes en zusjes van deze criminelen mogen het voorbeeld van hun oudere broer(s) niet volgen. Het gezin maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor het subject. Door de integrale aanpak van de Top C en de samenwerking met alle ministeries biedt deze ‘nieuwe’ manier van werken een oplossing voor de nodige problemen. Dit wordt met name bewerkstelligd door het samenwerken: “Union ta hasi forsa.”

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de Top C-aanpak een vliegende start heeft gemaakt. “We hebben veel bereikt en er staat voor 2016 veel op het programma. Dit jaar staat in het teken van het vullen van de gaten in het systeem en de aanpak van de geconstateerde systeemfouten, zodat aan de jongeren op de Top C-lijst en diens familie, een sluitend interventiepakket kan worden geboden/opgelegd”, aldus hoofdofficier Heiko de Jong.

In dit kader is gestart met de opzet van verschil- lende voorzieningen, zoals een begeleid kamer bew ning en een vormingstraject voor deze doelgroep.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *