Amigoe | ‘Stijging drugssmokkel van Aruba naar Canada’

door Amigoe verslaggever Bobby Spier

door Amigoe verslaggever Bobby Spier

door Amigoe verslaggever Bobby Spier

ORANJESTAD — Luchthaven Schiphol ving vorig jaar ruim 20 procent minder drugssmokkelaars tijdens de 100 procent-controles afkomstig van vluchten uit Aruba, Curaçao, St Maarten, Bonaire, Suriname en Venezuela.

Ricky Croes, directeur van de Arubaanse douane, kan niet met zekerheid stellen dat het aantal drugssmokkelaars vanuit Aruba naar Nederland is verminderd, maar ziet wel een stijging in drugssmokkel van Aruba naar Canada.

Sinds 2002 worden op Schiphol de vluchten uit Aruba, Curaçao, St Maarten en Bonaire beschouwd als risicovluchten voor drugssmokkel en om die reden worden 100 procent controles uitgevoerd. Dit geldt ook voor vluchten uit Suriname, sinds 2004. Dit houdt in dat iedereen die zich op deze vlucht bevindt, gecontroleerd wordt, dat de passagiers naar een afgescheiden gedeelte van de bagagehal van Schiphol worden geleid en dat daar de bagage van verdachten door de douane, in samenwerking met drugshonden, wordt onderzocht op drugs.

Daarnaast worden paspoorten extra gecontroleerd en worden controlevragen gesteld, vindt globale fouillering plaats en wordt een scan gemaakt van de handbagage. Diegenen die volgens de douane aan het criteriaprofiel van een smokkelaar voldoen, worden naar een aparte ruimte gebracht waar de passagier aan een zogenaamde ‘lijfsvisitatie’ wordt onderworpen. Dit houdt in dat de persoon onderzocht wordt aan de kleding en eventueel vindt schouwing van lichaamsholten plaats met een bodyscanner.

Slikkers of duwers

Schiphol ving vorig jaar 645 drugssmokkelaars uit de voorgenoemde risicogebieden, ruim 20 procent minder in vergelijking met het jaar daarvoor (2014) toen het aantal nog op 822 smokkelaars lag. In 2013 pakte Schiphol nog 854 smokkelaars en in 2012 880. In het jaar 2011 lag dat aantal iets lager, op 805. Onbekend is hoeveel van deze smokkelaars uit Aruba komen. De perswoordvoerder van de Nederlandse douane laat aan Amigoe weten dat de cijfers niet worden opgesplitst naar land, maar op één hoop worden gegooid. Hiervoor bestaat geen specifieke reden, laat zij weten.

Met welke drugssmokkelmethode Schiphol in 2015 het meest geconfronteerd werd, kon de perswoordvoerder ook niet precies zeggen. “Dat heb ik nu niet bij de hand, maar het kan van alles zijn, zoals slikkers (bolletjesslikkers, red.), maar ook duwers (personen die drugs inbrengen in de vagina of rectaal smokkelen, red.) of body packers (koeriers die drugs op het lichaam vervoeren, red.).”

De douane zegt tegen de Nederlandse NOS dat het ‘nog te vroeg’ is om conclusies te verbinden aan de afname, omdat ‘afgewacht moet worden of deze daling zich dit jaar voortzet’. Zo weten ze niet of drugsmokkelaars Schiphol beginnen te mijden. “In het algemeen kan wel gezegd worden dat de ervaring leert dat de georganiseerde misdaad reageert op maatregelen van de overheid. Als bepaalde routes te riskant worden of de kans op detectie en onderschepping te groot wordt, zal gezocht worden naar alternatieven”, zei een perswoordvoerder van de douane tegen de NOS. Ook Ricky Croes, directeur van de Arubaanse douane, kan niet zeggen of het aantal drugssmokkelaars richting Nederland afneemt. “Het is moeilijk te zeggen of het meer of minder is. En dat Schiphol minder vangt doordat er minder drugssmokkelaars die kant op gaan, is de vraag. Misschien zijn de smokkelaars wel beter geworden”, verklaart hij.

Stijging Canada

Ondanks dat Croes geen precieze cijfers kan geven, ziet hij wel een stijging in het aantal drugsmokkelaars van Aruba richting Canada. Hij zegt hierover: “Misschien omdat men weet dat in Nederland de vluchten uit Aruba streng gecontroleerd worden, zullen ze gaan kiezen voor andere landen, zoals Canada.” Volgens hem wordt in dit land nog niet ‘heel streng’ gecontroleerd op drugs.

“Maar ook daar zullen ze op een gegeven moment meer mensen hiervoor moeten inzetten”, benadrukt hij. Lokaal wordt er niet meer douanepersoneel ingezet op passagiers die richting Canada vertrekken, vertelt hij. “We zetten er niet specifiek meer personeel op in, maar ze worden wel geïnformeerd om beter te werken en beter op te letten bij deze vluchten. Zo hebben we pas nog een body-packer gepakt.”

Risicovol

Hoeveel drugssmokkelaars er wekelijks of maandelijks voorafgaande aan hun vlucht vanaf Aruba worden gepakt, kan Croes niet zeggen, omdat hij deze informatie niet bij de hand heeft. De reden dat de samenleving bij een ‘vangst’ niet wordt geïnformeerd, is omdat zij de smokkelaar overhandigen aan de politie. “We willen voorkomen dat deze informatie, voordat het onderzoek is afgerond, op straat komt”, stelt hij.

Lokaal worden vluchten vanuit Curaçao, Venezuela en Colombia gezien als ‘risicovol’. Bij deze vluchten worden drugshonden ingezet. Lokaal ziet de douane volgens Croes niet per se bolletjesslikkers, maar wel body-packers en mensen die gebruik maken van een dubbele bodem in hun koffer.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *