Amigoe | Strijd tegen verder verval overheidsgebouwen hard nodig

Sorsaka gezaghebberswoning

Sporen van braak zijn waargenomen bij oude landhuis Sorsaka,

WILLEMSTAD — Nu er onlangs sporen van braak zijn waargenomen bij het oude landhuis Sorsaka, dat tot 2010 als ambtswoning diende voor de gezaghebber, is er opnieuw zorg gerezen over de staat van overheidsgebouwen.

Daarbij wordt de noodzaak om verder verval tegen te gaan benadrukt. VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) geeft desgevraagd weer wat de plannen voor dit gebouw, maar ook drie andere overheidsgebouwen zijn.

Zoals vorige week gemeld constateerde het ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) na inspectie op locatie, braaksporen aan de oude gezaghebberswoning. De oorspronkelijke vrees van omwonenden dat het geplunderd was door de minister weerlegd. Ze heeft een opdracht aan de uitvoeringsorganisatie van het VVRP-ministerie, Domeinbeheer, verstrekt om de mogelijkheden te onderzoeken voor het aangaan van een eventuele beheersovereenkomst of erfpachtuitgifte om verder verval tegen te gaan. PNP-partijleider en Statenlid Humphrey Davelaar heeft er in het verleden meermaals op aangedrongen om het oude gezaghebbershuis te veranderen in een museum voor literatuur en muziek.

Het kabinet-Schotte speelde destijds met het idee om de woning bij Zuurzak te veranderen in een ambtswoning voor de premier, wat nooit tot uitvoering is gekomen. Camelia-Römer stelt in algemene zin dat het ministerie ernaar streeft om leegstaande overheidsgebouwen weer een nieuwe bestemming mee te geven. Ze geeft verder aan dat er door de jaren heen ‘tal van overheidsgebouwen door gebrek aan onderhoud in verval zijn geraakt’. “Ik meen dat men van de gedachte dient af te stappen dat er alsmaar nieuwe bouwwerken moeten verrijzen, terwijl er tal van panden opgeknapt kunnen worden om zo een nieuwe bestemming te krijgen.”

BC-gebouw

Inzake het pand van het voormalig Bestuurscollege (BC) aan de Concordiastraat, stelt de minister dat de reeds eerder aangekondigde plannen om dit centraal gelegen gebouw, voor naschoolse opvang voor jongeren, in beheer beschikbaar te stellen nog steeds gelden.

De VVRP-minister kreeg eerder hiervoor een verzoek van haar collega van Onderwijs. “Daar sta ik nog steeds positief tegenover en vandaar dat Domeinbeheer nu gevraagd is om een beheersovereenkomst uit te werken.” Tot 10-10-‘10 werkten in het pand in de Concordiastraat niet alleen de gedeputeerden, maar ook de gezaghebber en enkele kerndiensten van het toenmalige eilandgebied. Na 10-10-‘10 kwam het gebouw onder het ministerie van VVRP dat spoedig daarop naar Ararat verhuisde. Het pand bleef leeg achter en werd al snel geplunderd. In april 2014 besloot de regering dan ook om het pand, maar ook andere overheidsgebouwen in de Concordiastraat met blokken beton af te sluiten, om te voorkomen dat mensen er zich ophouden.

Landhuis Kortijn

Camelia-Römer geeft aan dat inzake Landhuis Kortijn, Domeinbeheer op verzoek van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw), bezig is met een beheersovereenkomst. “Om het gebouw op verzoek van minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) aan het Soaw-ministerie beschikbaar te stellen, is ook met het oog op de huisvesting van ambtenaren besloten. Ze wil hier activiteiten ontplooien die aan haar ministerie gerelateerd zijn.” Dit landhuis staat in Otrobanda.

Pand Domeinbeheer

Voor het gebouw in de Klipstraat nummer 19, waarin vroeger Domeinbeheer in gevestigd was, is volgens de VVRP-minister reeds in het verleden door Jacob Gelt Dekker een verzoek om erfpachtuitgifte van dit gebouw gedaan. Om daar het museum dat nu in het Kurá Hulanda resort gevestigd is, naartoe te verplaatsen. Camelia-Römer: “Over dit verzoek van de heer Gelt Dekker, waarbij hij heeft aangegeven het museum daarheen te willen verplaatsen opdat er ook meer ruimte vrijkomt voor Kurá Hulanda, is ter afstemming ook navraag gedaan hoe de Stichting Monumentenfonds hiertegen aan kijkt. Voor zover ik mij meen te herinneren, stond deze stichting daar in het verleden positief tegenover. Maar ook hiermee is Domeinbeheer aan de slag gegaan waarbij dus een erfpachtuitgifte of een beheersovereenkomst tot de mogelijkheden behoort.” Het gebouw is zoals bekend in de directe nabijheid van Kurá Hulanda gesitueerd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *