Amigoe | Sulvaran: ‘Zaak Babel is gebaseerd op illegaal onderzoek’

Advocaat Sulvaran wil 47 getuigen horen

 | Foto Edsel Sambo

‘Zaak Babel is gebaseerd op illegaal onderzoek’ | Foto Edsel Sambo

WILLEMSTAD — Raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran benadrukte tijdens de regiezitting van de zaak Babel vanochtend dat het onderzoek in deze zaak, naar onder meer witwaspraktijken en valsheid in geschrifte tegen de verdachten Gerrit Schotte en partner Cicely van der Dijs, gebaseerd is op illegaal verkregen informatie.

In verband hiermee wil de raadsman zeker 47 getuigen horen, waaronder de oud-gouverneur en oudwaarnemend gouverneur, de minister van Justitie, de onderzoekers, oud- en huidige leden van het OM, de (anonieme) aangevers, het hoofd van de afdeling Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en het hoofd van de Veiligheidsdienst (VDC).

“De conclusie kan geen andere zijn dan dat in een bizarre samenspanning van de gouverneur, al dan niet daartoe bewogen door de Nederlandse regering, de procureur- generaal naar het zich laat aanzien met leden van de vóór 10 oktober 2010 fungerende coalitiepartijen, door het toenmalige hoofd van de Veiligheidsdienst (en mogelijk de voorzitter van de Commissie van Toezicht van de VDC) onbevoegd/onrechtmatig onderzoek is gedaan.”

Sulvaran haalde steeds artikel 6 en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan, respectievelijk het ‘Recht op een eerlijk proces’ en het ‘Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven, om de onregelmatigheden jegens zijn cliënt te onderbouwen. Het nam ruim twee uur in beslag om de illegaliteit van het onderzoek uit te leggen en zijn verzoeken om de getuigen te horen, te motiveren.

Officieren van justitie Philomijn van Loghten en Gert Rip kregen na de lunchpauze (en dus na het ter perse gaan van deze krant) de kans om te reageren op de stellingen en verzoeken van de raadsman. De advocaat blikte terug op de politieke situatie en de status van verdachte Gerrit Schotte ten tijde van de ten laste gelegde feiten.

Schotte was volgens hem een veelbelovend politicus en was politiek gezien een bedreiging voor de gevestigde machten. Hij haalde aan dat niet iedereen zich met de nieuwe machtspositie kon verenigen, wat gebruikelijk is.

“Wat echter in een democratische staat wél ongebruikelijk is, is dat de hoogste staatsorganen zich met grovelijke overschrijding van de aan hen bij wet toegekende bevoegdheden gaan inspannen, om een hun naar het zich laat aanzien onwelgevallige politicus c.q. de hier genoemde Schotte, op een quasi rechtsstatelijke wijze van het politieke toneel te verwijderen.”

En dat is precies wat er is gebeurd, aldus Sulvaran. Hij haalde correspondentie aan tussen gouverneur Frits Goedgedrag en procureurgeneraal (PG) Dick Piar, omvattende een verzoek voor veiligheidsonderzoek, terwijl de wettelijke grondslag voor een zodanig onderzoek daartoe ontbreekt.

Volgens Sulvaran heeft het toenmalige hoofd van de Veiligheidsdienst, Edsel Gumbs, ondanks daarop te zijn gewezen door de politiek leiders Gerrit Schotte, Helmin Wiels (Sulvaran heeft een brief van Wiels voorgelezen) en Charles Cooper, toch tegen beter weten in een onderzoek uitgevoerd, waartoe hij absoluut geen enkele bevoegdheid had.

Ook de Commissie van Toezicht VDC is volgens Sulvaran nergens bevoegd verklaard om het VDC-hoofd instructies te geven over de te verrichten werkzaamheden.

De advocaat haalde ook een gesprek tussen hemzelf, PG Piar en minister van Justitie Nelson Navarro aan over het onderzoek naar jammers, waarbij minister Navarro zou hebben gezegd dat er geen onderzoek gaande was. Later bleek dat het onderzoek toen al liep.

In verband met onder andere het bovengenoemde wil Sulvaran dus minister Navarro, PG Piar, oud-gouverneur Goedgedrag, oud-waarnemend gouverneur Adele van der Pluim en Gumbs horen. Tevens wil hij andere getuigen horen om de onrechtmatigheid van het onderzoek te bewijzen: de onderzoekers Douwe Boersema en Paul Rosemöller, oud- en huidig hoofdofficier van justitie Gilbert Joubert en Heiko de Jong, advocaat-generaal Anton van der Schans, OMwoordvoerder Norman Serphos en andere leden van het OM.

Lijst van getuigen die Sulvaran wil oproepen

Lijst van getuigen die Peppie Sulvaran wil oproepen

Ook wil hij het hoofd MOT-afdeling Kenneth Dambroek horen, alsmede het VDC-hoofd Michael Römer, Jeser El Ayoubi (zijn memo’s werden gelekt), lokale en Nederlandse politici Charles Cooper, Amerigo Thode en Piet Hein Donner, oudsecretaris- generaal Algemene Zaken Stella van Rijn, aangevers Henriquez Verstappen en Ruben Suriel en de anonieme aangever.

Volgens Sulvaran staat de wet hoe dan ook anonieme aangiftes niet toe en bovendien kreeg de verdediging de kans niet voor wederhoor van deze getuige/aangever.

Ook wil de raadsman diverse verbalisanten horen, een medewerker van de Orco Bank en medewerkers van Vanddis. In zijn slotopmerking wees Sulvaran op het belang van een ‘fair trial’, oftewel een eerlijk proces. Meer over deze zaak in onze volgende editie.

Bron: Amigoe

Naschrift KKC
2015 06 05 – inleiding regiezitting gerrit schotte en cicely vander dijs

6 Reacties op “Amigoe | Sulvaran: ‘Zaak Babel is gebaseerd op illegaal onderzoek’

 1. Als ik al googelend op internet info vind , dat zonder mijn medeweten achteraf mogelijk door derden onrechtmatig zou zijn verkregen, en ik meen dat die info nader onderzoek van bijvoorbeeld het OM behoeft, wordt dat verzoek dan afgewezen wegens de onrechtmatige verkrijging?
  Ik heb toch niets onrechtmatigs gedaan?
  ( beter.:FAS, Verstappen. S gaat wel lang in op die anonieme melder. Had in 2 zinnen gekund. Maar ja, soms is de lengte van een verhaal belangrijker – want afleidend- dan de inhoud).

 2. @ingo

  Je hebt gelijk. Ik heb zitten slapen . Dank voor de wake up!

 3. Waarom staat de directeur van de Centrale bank niet bij de samenzweerders ?

 4. @Larix, het was toch een regiezitting? Of heb ik nou liggen slapen? Zo ja, dan komt de inhoudelijke behandeling pas daarna aan bod.

 5. Sulvaran ontkent en ontkracht dus niet de criminele activiteiten van de verdachten maar beweert dat de wijze waarop Justitie daar achter is gekomen illegaal is.
  De rechter zal daar toch niet in trappen?

 6. Wie wil Peppie eigenlijk niet oproepen als getuige (behalve blijkbaar Corallo) ????!!!
  Goeie tactiek trouwens: een enorm rookgordijn optrekken, zodat niemand door de bomen het bos meer ziet….kan lang gaan duren 🙁

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *