Amigoe | ‘Terugtrekken banken VS begint urgent te worden’

‘Terugtrekken banken VS begint urgent te worden’

Ivm money transfer companies, land-based casino’s en afhankelijkheid toerisme

WILLEMSTAD — Niet zozeer de angst voor het financieren van terrorisme of het witwassen van geld door banken in de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio en de boetes die daarmee gepaard gaan, is er de oorzaak van dat steeds meer Amerikaanse banken zich als corresponderende banken terugtrekken uit de regio.

Het lijkt eerder te maken te hebben met een kosten-baten afweging, mede vanwege de vele contante betalingen die hier nog steeds plaatsvinden. Maar het terugtrekken van deze banken begint inderdaad urgent te worden.

Vanaf juni aanstaande zal de Internationale Bankiersvereniging (IBA), via een bestuurslidmaatschap van de Caribbean Central American Action (CCAA), alsmede een lidmaatschap van hun Work Group Financial Services in Washington structureel participeren in de discussies met Amerikaanse autoriteiten over voornamelijk dit onderwerp.

Dat zegt IBA-voorzitter Arthur Adams in een reactie op deze ontwikkeling. Correspondentbanken moeten relatief veel extra werk verrichten om zich ervan te verzekeren dat er geen aanwijzingen zijn dat specifieke transacties uit en naar onze regio, die zij faciliteren, met terrorismefinanciering en witwassen van gelden te maken hebben. Dit doen deze correspondentbanken onder andere ook om de hoge boetes te voorkomen. Ook als zich nog geen daadwerkelijke gevallen hebben voorgedaan.

Contant

Adams legt uit dat een groot deel van de transacties in de Caribische regio nog steeds contant wordt verricht, omdat veel mensen nog geen toegang hebben tot een operationele bankrekening. Verder is de regio sterk afhankelijk van de zogenoemde remittances. Dat zijn gelden die door familieleden van buiten de regio naar inwoners in onze regio worden overgemaakt via de zogenoemde money transfer companies. Dit gebeurt trouwens ook vice versa.

Daarnaast draagt de afhankelijkheid van de regio van toerisme in het algemeen en de aanwezigheid van ‘land based’ casino’s in het bijzonder (met significante contante stromen) bij aan het beeld wat de correspondentbanken uit de VS van de regio hebben. Er is geen zicht op deze geldstromen en dat draagt bij aan een minder transparant imago. Ondanks het feit dat verschillende jurisdicties in onze regio ondertussen op de witte lijsten staan van internationale organisaties zoals de OECD, CFATF en IMF.

Informeel

Zonder de facilitering van grensoverschrijdende financiële transacties is een duurzame economische ontwikkeling voor onze regio onmogelijk, voorspelt Adams. Een financiële isolatie die zal leiden tot een verdergaande sociale isolatie. Ook ontstaat dan het risico dat landen in hun overlevingsdrang kiezen voor informele oplossingen en dat kan niet de bedoeling zijn.

Lobby

Collectieve acties lijken steeds meer nodig. De Amerikaanse autoriteiten, zoals US State Department of Treasury, vinden het belangrijk dat de regio iets doet om haar imago te verbeteren door een minder cashgedreven regio te zijn. Dit zal een proces zijn om de langgewortelde gewoontes van de regio te beïnvloeden. In dit kader wordt gedacht aan de zogenoemde fintech ontwikkelingen met name gericht op Financial Inclusion (en dus Social Inclusion).

Mensen die geen bankrekening hebben, worden alternatieven geboden om via hun mobiele telefoon transacties te verrichten of via prepaid (credit)cards. Daarnaast speelt fintech een belangrijke rol in het vinden van alternatieven voor de traditionele vorm van correspondentbankdiensten. Voorbeelden in dat kader zijn Ripple en Blockchain.

De oprichting van een Caribische correspondentbank in de VS zou een positieve aanvulling hierop kunnen zijn. Het blijft voor IBA nog wel de belangrijke vraag wat de randvoorwaarden zouden moeten zijn om een dergelijke bank economisch haalbaar te maken en te houden, zo besluit Adams

Bron: Amigoe

Dossier Gokken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *