Amigoe | Teun Visscher interim-hoofd RST

Alle landen moeten meebeslissen op de kandidaatstelling, zegt Navarro. | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Het dienstverband van de chef van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) op Curaçao, Wim van Vemde, is zoals reeds bekend, beëindigd. Inmiddels is ook al besloten dat Teun Visser, als interim-hoofd, zijn taken overneemt. Dat bevestigt Justitieminister Nelson Navarro (Pais) desgevraagd.

Dat Van Vemde zou vertrekken, werd eerder al door Navarro bekendgemaakt tijdens de persconferentie over het Justitiële Vierlanden Overleg (JVO) op het eiland, in juni vorig jaar. Toen besloten de ministers van Justitie Arthur Dowers van Aruba, Dennis Richardson van St. Maarten, de inmiddels vetrokken minister Ivo Opstelten van Nederland en Navarro, om het dienstverband van Van Vemde tijdelijk te verlengen.

Zij kwamen tot de conclusie dat het toen niet opportuun was om Van Vemde te vervangen, aangezien hij bekend was met lopende onderzoeken van diverse grote zaken waarbij het RST – dat de recherchediensten van de politiekorpsen van Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden ondersteunt bij de aanpak van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit – betrokken was. In verband hiermee is dus toen besloten dat het beter zou zijn om het dienstverband Van Vemde tot begin dit jaar te verlengen.

De ministers hebben tijdens het JVO afgelopen juni ook direct besloten dat Visser voor een periode van een jaar als interim-hoofd benoemd zou worden. Dat is inmiddels gebeurd. Visser was de afgelopen jaren beleidsadviseur in Nederland, voor onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is per 1 maart benoemd en is inmiddels al op het eiland voor kennismakingsbezoeken, adus Navarro.

Nieuwe chef

Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe chef voor het RST dit jaar geselecteerd moet worden. De landen moeten zich nog buigen over de procedure die gehanteerd zal worden voor de selectie van een nieuwe chef. Alle landen moeten meebeslissen op de kandidaatstelling, zegt Navarro. Dat zal waarschijnlijk tijdens het JVO in juni op St. Maarten besproken worden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *