Amigoe | Toe-eigening overheidsterrein met bulldozer gestopt

De berg biedt een indrukwekkend uitzicht. Gewezen wordt op het feit dat dergelijke bergtoppen op overheidsterrein belangrijke, strategische locaties bieden voor plaatsing van bijvoorbeeld masten.

De berg biedt een indrukwekkend uitzicht. Gewezen wordt op het feit dat dergelijke bergtoppen op overheidsterrein belangrijke, strategische locaties bieden voor plaatsing van bijvoorbeeld masten.

WILLEMSTAD — De inspecteurs van de uitvoeringsorganisaties Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) en Domeinbeheer hebben vanochtend onder politiebegeleiding met inzet van een bulldozer handhavend opgetreden tegen illegale occupatie van overheidsterrein en illegale bouwwerkzaamheden. In opdracht van minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Earl Balborda (PNP) werden de illegale werkzaamheden bij Sabana Baka, Fuik in de kiem gesmoord op in totaal elf uit de berg uitgegraven kavels.

Omstreeks 09.30 uur rijdt een stoet van twee politiewagens met in totaal zes agenten, twee inspecteurs met dienstwagen en de bulldozer, via de Kaya Man Sushi de berg op. Midden op de berg blijkt dat er sprake is van intensieve verkaveling met ongeveer om de 50 meter afstand een illegaal geoccupeerde kavel. De kavels strekken zich uit over een totaal oppervlak van 3 hectare, zo laat de inspecteur van Domeinbeheer weten. “Niet alle illegale bouwwerken worden vandaag aangepakt, over een aantal reeds in bouw vergevorderde bouwwerken, die vlakbij liggen, is men nog in beraad”, aldus de inspecteur. Zoals de Amigoe eerder heeft gemeld, liet minister Balborda in augustus al weten dat Domeinbeheer druk bezig was om ‘de probleemgebieden, waar sprake is van op grote schaal onrechtmatige toe-eigening van overheidsterreinen en illegale bouw daarop, in kaart te brengen. Toen al werd het gebied van Sabana Baka geïdentificeerd. De overige gebieden die in kaart zijn gebracht, waar soortgelijke illegale praktijken plaatsvinden, zijn ‘Duzu’ bij Tera Kòrá, ‘Las Almas’ bij Barbouquet, Boca St. Michiel, Hanenberg bij Montaña Abou en St. Joris.

Op locatie, waar de illegale verkaveling goed zichtbaar is, valt het op dat de berg vrijwel geheel van natuurlijke begroeiing is ontdaan waardoor de natuurlijke waterwegen ook ernstig zijn verstoord. De berg is op tal van plekken voor verkaveling en aanleg van funderingen uitgegraven en geëgaliseerd. Het predominante reliëf levert een steile wand naar beneden op. Eenmaal door de bulldozer uitgegraven, blijken de funderingen bijzonder dun te zijn met een dikte van ongeveer 10 centimeter, waarbij ook de slechte kwaliteit van cement opvalt. Het cement wordt dan ook als ‘popcorn’ omschreven. De inspecteurs wijzen erop dat een dergelijk slecht aangelegde fundering ‘letterlijk een gevaarlijk bouwwerk oplevert’. Het geheel wordt verpulverd door de bulldozer, die voor de sloopwerkzaamheden in hoog tempo wordt ingezet. Bij het beklimmen van de berg blijkt dat de onlangs omgewoelde aarde bijzonder zacht is en dat er weinig diabaas voorhanden is. De aanwezigheid van diabaas zou eventueel voor een consistentere samenstelling ofwel versteviging kunnen zorgen. In de uitgegraven bergwand wordt dit extra zichtbaar.

Het eerste bouwwerk dat met de grond gelijk wordt gemaakt, is in een vergevorderd bouwstadium, waarbij de muren zijn opgetrokken en de bekisting nog moet worden geplaatst. De aanleg van een fundering en vloer en het optrekken van de muren is binnen een week tijd gerealiseerd, zo laat een inspecteur weten. “We hebben via de werklui contact kunnen leggen met de overtreder, die van Dominicaanse afkomst is en hem gesommeerd om de bouw te staken. Ondanks de bouwstop heeft hij zijn werkzaamheden snel voortgezet om vervolgens een aanvraag voor het legaliseren van het bouwwerk te doen, wat natuurlijk niet kan”, aldus de inspecteur, die toevoegt dat lang niet van alle illegaal geoccupeerde kavels bekend is wie de verantwoordelijken zijn.

De uitvoeringsorganisaties hebben vernomen dat zich onder de overtreders ook mensen van Haïtiaanse komaf bevinden ‘die niet makkelijk te traceren zijn’. De sloopwerkzaamheden worden ook door een omwonende nauwlettend gadegeslagen. De man benadert één van de inspecteurs met opluchting en spreekt zijn goedkeuring uit voor het handhavend optreden. De inspecteur geeft een toelichting: “De man woont beneden aan de berg, en aangezien het onveilige bouwwerken met slechte fundering betreft, die tegen alle eisen van een bouwvergunning indruisen, maakte hij zich ernstige zorgen. Bij hevige regenval zou het gevaar reëel zijn, dat het hele bouwwerk zo de berg afglijdt en de huizen onderaan de berg beschadigt. Ook de aantasting van de natuurlijke waterwegen en de verwijdering van vegetatie kunnen nu flinke modderstromen veroorzaken.”

Alle bouwwerken en funderingen werden gesloopt en uitgegraven.
De chauffeur van de bulldozer moest zich een weg banen de berg op.
De sloop van het eerste gebouw zorgde voor opluchting bij een bewoner.
De samenstelling van het cement werd als ‘popcorn’ omschreven. Ook werd gewezen op de bijzonder dunne fundering ofwel cementlaag.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Toe-eigening overheidsterrein met bulldozer gestopt

  1. goed begin nu al die andere 5000 illegale huizen nog.

  2. Kan er niets aan doen, maar schoot in de lach toen ik las dat de bulldozer via de Kaya MAN SUSHI de berg op moest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *