Amigoe | Toerisme-minister op het matje over Aruba-logo

Toerisme-minister op het matje over Aruba-logo

Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP) op het matje over Aruba-logo

ORANJESTAD — Oppositiepartij MEP wil ophelde- ring van Toerisme-minister Otmar Oduber (AVP) over zijn betrokkenheid bij de aanbesteding en het beheer van het officiele ‘Aruba-logo’.

De partij vermoedt dat de minister heimelijk eigenaar is van, of althans een flinke vinger in de pap heeft in het bedrijf Graphix and Beyond, dat de aanbesteding in 2011 won en het beheer en de exploitatie van het logo verzorgt. De minister ontkent desgevraagd alle aantijgingen.

Woensdag heeft de MEP- fractie over deze kwestie Statenvragen gesteld. De partij wil onder meer weten welke relatie minister Oduber heeft (of had) met het betreffende bedrijf.

Bovendien wil MEP het dossier van de openbare aanbesteding met daarin in elk geval de aankondiging, de offerte van verschillende bedrijven, de screening van deze bedrijven, de leden van de evaluatiecommissie (en hun cv) en de scoring sheet op basis waarvan een eind- beslissing is genomen.

Verwarring

Daarnaast wil de oppositiepartij opheldering over de verwarring tussen Graphix and Beyond en het bedrijf Damox. Volgens persberichten, uitgegeven door de Aruba Tourism Authority (ATA) in 2011, is Graphix & Beyond het exclusieve recht gegeven op gebruik van het logo van Aruba. Minister Oduber had echter aangegeven dat zijn bedrijf, met dezelfde naam, in 2009 is uitgeschreven uit het handelsregister.

Bovendien liet minister Oduber in een persconferentie eind deze maand weten dat het bedrijf Damox het Aruba-logo beheert. De minister laat op zijn Facebook-pagina met documenten zien dat de vennootschap onder firma (VOF) GraphiX and Beyond, in 2009 is uitgeschreven.

In dat bedrijf waren Natasha Roga en Lisette Chung de vennoten. Chung is echtgenote van minister Oduber. Een ander bedrijf (een naamloze vennoot- schap) met vrijwel dezelfde naam (Graphix and Beyond) werd opgericht op 5 september 2011. In het handelsregister is te zien dat dezelfde Natasha Roga directeur is van het nieuwe bedrijf. De naam van de echtgenote van Oduber is echter afwezig. Dat laatste bedrijf won de aanbesteding voor het ontwerp van het Aruba-logo en de exclusieve rechten hierop.

Opmerkelijk is dat het nieuwe Graphix and Beyond nog niet formeel was opgericht toen het de aanbesteding won. Uit ‘praktische en administratieve overwegingen’ heeft Graphix and Beyond, met toestemming van ATA na het winnen van de aanbesteding een aparte (nieuwe) rechtspersoon Damox NV opgericht, die in plaats van Graphix and Beyond ‘uitsluitend belast zal zijn met bedoelde branding (van het logo, red.)’. Dat schreef ATA in een verklaring gedateerd op 18 augustus 2011.

Bron: Amigoe

Naschrift KKC

2016 03 31 – Aruba Otmar Oduber Inzake Graphix and Beyond, Damox en Journalist Nelson Speed Andrade by Black Lion

4 Reacties op “Amigoe | Toerisme-minister op het matje over Aruba-logo

 1. Iedereen op het eiland weet dat er een spanninsveld is tussen Otmar en Mike. Het is terug te voeren naar Tico Croes, deze was er zeer bekwaam in om zijn vriendjes – die dezelfde liefdesvoorkeuren hadden als Tico – sterk te bevoordelen. Dat gaf veel ruis tussen de “vriendjes” van Henny en zijn broer Mike. Waarom de vriendjes van Tico wel en wij niet, werd er bijna hardop gezegd.

  Tico was de geachte troonopvolger van Henny Eman. Dat ging mis. Mike werd toen in het zadel geheven, door toedoen van de anti-Tico aanhangers, de vriendjes van Henny.

  Otmar behoorde tot de pro-Tico groep. Otmar kijkt met argwanen naar Mike Eman. De stille belofte dat hij troonopvolger van Mike mag worden, zie hij in rook opgaan nu Mike voor een derde termijn wil gaan. De troon bevalt Mike uitstekend en van een schuchtere man is hij getransformeerd tot het omgekeerde. Dat steekt Otmar des te meer omdat hij de centjes binnenhaalt met zijn Aruba promotie, en Mike de centjes uitgeeft ter eigen glorie.

  Op de achtergrond speelt Tico nog steeds mee, om de Eman-dynastie een pootje te lappen. Eman is zich daarvan bewust. Een eliminatie van Otmar zou hem goed uitkomen. De MEP weet ook precies wat zich afspeelt binnen de AVP. Even een lontje aansteken en misschien helpen de “speciale” vriendjes van de AVP wel mee om Otmar een toontje lager te laten zingen. Een scheuring binnen de AVP kan de MEP goed gebruiken. ”Speciale” vriendjes kunnen het bewerkstelligen, die kijken niet zo nauw. Politiek is een raar fenomeen.

 2. Renee van Aller

  Verkiezingen 2001
  De Diario en de Amigoe meldde op 23 en 24 juli 2001 als volgt. “Drie dagen dag na de tekening van de afspraken voor een ‘nette verkiezing’ werden de afspraken al openlijk overtreden en wel door Otmar Oduber, de jeugdige coördinator van de Minister van Financiën, die de gaten in de begroting voor de televisie zo creatief kan presenteren. Otmar Oduber hield vanaf Noord een parade richting San Nicolas, zonder vergunning. De muziek auto had een verkeerd nummerbord, waarvoor de tweede helft van het jaar niet was betaald. De politie stopte de parade en riep Oduber ter verantwoording. Oduber meldde in een politiek getint persbericht dat de AVP geweldig was en de parade zonder vergunning zijn schuld niet was. Dat was geschied door ‘fanatieke elementen’ binnen de partij, waarop de leiding geen invloed heeft. In San Nicolas was een bijeenkomst van de PPA en van de AVP. De groene partij trad in het geheel niet pacifistisch op, er was sprake van bedreiging met vuurwapens. De politie droeg uit voorzorg kogelvrije vesten. De paginagrote ‘peacekeeping’, harmoniserende en unificerende proclamaties van Mike Eman zijn daarmede in schrille tegenstelling. Ook de luide muziek van de ‘Barco di Libertad’ van de MEP werd gestopt.” Binden bouwen en bestendigen luidt het regeerprogramma 2013-2017 van de AVP en dat gebeurt in Aruba. Minister Oduber wil ook de milieuwetgeving weer invoeren (p. 17). Voor zover bekend is dat nog niet gelukt. Het toerisme wordt geïnnoveerd. Naast kostenbeheersing en efficiencyverhoging, staat ook inkomstenverhoging centraal in het te voeren beleid (p. 20). Voor de zekerheid sturen we nog even de corruptiemeter mee (2001-2005).

  Corruptiemeter
  De volgende vragen worden alle volgens de onderstaande afwegingen gehonoreerd.

  1. veel/vaak
  2. weinig
  3. weet niet.

  1. Kent u mensen die wel eens geld of cadeaus kregen voor bewezen diensten in het kader van hun werk?
  2. Krijgt u met de Kerst een ‘basket’ of andere cadeaus als relatiegeschenk?
  3. Kent u ambtenaren en politici die zich persoonlijk laten betalen voor dienstverlening?

  De volgende vragen worden alle volgens de onderstaande afwegingen gehonoreerd.

  1. ja
  2. nee
  3. weet niet.

  4. Heeft uw Directie of Dienst een gedragscode?
  5. Heeft u wel eens geld of presentjes gekregen voor een door u bewezen dienst in het kader van uw werk?
  6. Is de financiering van politieke partijen goed geregeld in Aruba?
  7. Bestaat er belangenverstrengeling tussen het bedrijfsleven en de politiek?
  8. Is het overheidsbeleid doorzichtig?
  9. Is de pers onafhankelijk?
  10. Wordt het wettelijk toezicht uitgeoefend op de aanbestedingen voor de overheid?
  11. Worden vergunningen afgegeven in strijd met de wettelijke regels en/of het beleid?
  12. Verschilt de strafmaat naar aanleiding van de sociale stratificatie van misdadigers?
  13. Is er voldoende controle en toezicht op het overheidsbeleid?
  14. Is het overheidsbeleid inzichtelijk en gepubliceerd?
  15. Houdt de overheid zich aan het eigen beleid?
  16. Neemt u de dienstauto mee naar huis?
  17. Betaalt uw werkgever ook voor uw privé-vervoer?
  18. Heeft u ooit wel eens steekpenningen aangenomen?
  19. Onderneemt u actie als u bekend is dat iemand steekpenningen heeft aangenomen?
  20. Zit u uit hoofde van uw werk in besturen van (non)profit instellingen?

 3. Het hele verhaal stinkt. Ook het depot van het woord/beeldmerk dat door Pool is verricht. Hier hebben geldklevende vingers tussen gezeten en zullen er nog wel tussen zitten.

 4. Misschien helpt het ontslaan van nog een journalist. Is het niet Oduber?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *