Amigoe | Toezegging steun voor eigen CPB

Toezegging steun voor eigen CPB

Toezegging steun voor eigen Centraal Planbureau (CPB)

WILLEMSTAD — De regering gaat ervan uit dat in 2015 er een Centraal Planbureau (CPB) voor Curaçao kan worden opgezet. Tijdens zijn recente dienstreis in Nederland heeft minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) besprekingen gevoerd met het Nederlandse CPB en minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over dit streven. Volgens Van der Horst is er vanuit Nederland steun toegezegd voor het streven van de Curaçaose regering.

In Nederland valt het CPB onder het ministerie van Economische Zaken. Het CPB maakt economische prognoses en analyses aan de hand van de laatste wetenschappelijke berekeningen. Het CPB is in Den Haag gevestigd en werd in 1945 opgericht. Twee jaar later werd de wettelijke basis van het CPB in de Nederlandse wetgeving vastgelegd.

De regering heeft het opzetten van het CPB gemeld in haar plannen voor de huidige kabinetsperiode. Van der Horst hecht veel waarde aan een Centraal Planbureau voor Curaçao. “Als wij zo’n bureau hadden gehad, dan was het CPB de instantie geweest die de belastingmaatregelen van de regering had kunnen uitrekenen. Ook had het scenario’s kunnen leveren voor de discussie die op dit moment wordt gevoerd over de problematiek van vergrijzing, waar wij als samenleving mee te maken hebben.”

De minister verduidelijkt dat het CPB nooit zelf aangeeft wat de regering moet doen. “Het berekent scenario’s door en brengt in kaart wat er gaat gebeuren bij ongewijzigd beleid en wat de gevolgen zijn van voorstellen die op tafel liggen.”

Op den duur moet het CPB als een onafhankelijk orgaan gaan functioneren, aldus de minister. Maar hij maakt wel de kanttekening dat in de beginperiode de taken van het CPB door bestaande organisaties, zoals de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), zullen worden uitgevoerd. “Maar op termijn moet het een aparte organisatie zijn, die op eigen benen gaat staan.”

Tijdens zijn recente bezoek aan Nederland, waar hij de Curaçaose regering vertegenwoordigde bij de herdenking van zestig jaar Statuut, had Van der Horst ook een ontmoeting met minister Plasterk. Tijdens deze bijeenkomst is Van der Horst steun toegezegd bij het optimaliseren van het overheidsapparaat op Curaçao, maar ook bij plannen voor het opzetten van een eigen CPB.

“Het is aan ons om aan te geven wat wij nodig hebben. Zij zullen ons de vereiste ondersteuning geven. Uiteindelijk bepaalt de Curaçaose regering wat er gaat gebeuren. Het gaat er niet om wie je helpt, maar hoe je het best je eigen visie kunt realiseren”, aldus de minister.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Toezegging steun voor eigen CPB

  1. Eindelijk iets waar ze in Curacao goed in zijn. Plannen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *