Amigoe | Transitieproces HNO flink vertraagd

Gezondheidsminister Transitieproces HNO flink vertraagd

Gezondheidsminister Transitieproces HNO flink vertraagd

WILLEMSTAD — Het transitieproces van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) ligt stil. Opdrachtgever Sona heeft de uitvoeringsorganisatie Usona hiertoe de opdracht gegeven.

Dit omdat ze een eigen evaluatie willen uitvoeren, die parallel loopt aan de evaluatie die momenteel op verzoek van de regering wordt uitgevoerd door het Belgische ontwerp- en studiebureau VK Architects & Engineers.

“Door de stop heeft het transitieproces – de voorbereiding van het personeel op de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis – een fikse vertraging opgelopen”, vertelt Usona-woordvoerder Jacques Heide. De werkzaamheden werden medio juni stilgelegd, nadat Usona een schriftelijk verzoek van Sona had ontvangen om de activiteiten on hold te zetten. In eerste instantie was hier een termijn van vier weken aan gekoppeld. “Buiten onze schuld om is hier echter te weinig tempo in geboekt.” Hierdoor staat het proces langer stil dan gepland.

Heide vindt dit bijzonder teleurstellend. “We waren samen met het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) op de goede weg om te werken aan de opleiding van het personeel en de HRM-roadmap. Het is hierna alle hens aan dek om dit in te lopen.” Het eigen onderzoek van Sona, dat door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) wordt uitgevoerd, zou nog enkele weken in beslag kunnen nemen.

Over de reden waarom Sona deze evaluatie laat verrichten, zegt Heide dat hij denkt dat ze inzicht willen hebben in de bestedingen. Hij heeft verder ook andere vermoedens, waar hij momenteel niet over wil uitweiden. Sona is de formele contractpartner van de overheid, die de zogenoemde beheersovereenkomst is aangegaan om een nieuw operationeel ziekenhuis te realiseren.

Evaluatie overheid

Minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid maakte op 20 juni jl., tijdens de Statenvergadering over onder andere de bouw van het nieuwe ziekenhuis, bekend dat de evaluatie vóór 30 augustus wordt afgerond. Dit met als doel het geven van meer inzicht in het gebrek aan transparantie en in de fluctuerende bedragen ten aanzien van de meerkosten en claims. Ten slotte wordt er een eindverslag opgemaakt met daarin de bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor het vervolgtraject van het bouwproces. Het einddocument is inmiddels bijna afgerond. Vorige week vrijdag werden de vorderingen aan de Staten voorgelegd.

Over deze evaluatie, die onder coördinatie staat van FCW-Legal, meldt Usona dat dit goed verloopt. “Tijdens de gesprekken was er sprake van een aangename en professionele sfeer. Ik zie het resultaat met vertrouwen tegemoet.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *