Amigoe | Twee bestuursleden FWNK geschorst

Twee bestuursleden FWNK geschorst

Twee bestuursleden FWNK geschorst

WILLEMSTAD — Tariq Abraham en Randall Brute, leden van het bestuur van de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK), zijn gisteren middels een brief van de regering op de hoogte gebracht van hun schorsing.

De twee maakten deel uit van het voormalige bestuur van de loterijstichting dat fors onder vuur kwam te liggen na een recent rapport van overheidsaccountant Soab.

De schorsing vindt plaats vooruitlopend op de intentie van de regering om de twee te ontslaan. Aanleiding voor de schorsing is het eerdergenoemde Soab-rapport, terwijl de regering hen ook verwijt dat zij hun taak als lid van het bestuur van FWNK niet optimaal hebben uitgeoefend.

Zodra de twee ontslagen geformaliseerd zijn, kan er werk worden gemaakt van de invulling van het nieuwe bestuur. In de statuten stond dat twee leden van het bestuur van FWNK vertegenwoordigers van loterijverkopers moesten zijn. Bij de laatste statutenwijziging is deze eis echter komen te vervallen, waardoor er leden benoemd kunnen worden die de sector niet vertegenwoordigen.

Het onderzoek van Soab bracht tal van onregelmatigheden in de financiële administratie van de stichting aan het licht. Zo ontbreken er veel offertes en zijn er geen betrouwbare jaarcijfers over 2011 en 2012.

Verder zijn er honderdduizenden guldens aan juridische bijstand en administratiekantoren betaald, terwijl de financiële administratie beneden peil was.

Zo heeft het administratiekantoor van een voormalig interim-directeur meer dan 300.000 gulden gefactureerd, terwijl alle mutaties door huidige medewerkers van FWNK opnieuw moeten worden ingevoerd. Brute en Abraham zijn de laatste twee overgebleven bestuursleden uit de periode die door Soab is onderzocht.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *