Amigoe | Twee scenario’s voor economie Curaçao

Economie en staatsschuld Economie kende in 2015 groei van 0,3 procent

Economie kende in 2015 groei van 0,3 procent

WILLEMSTAD — Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft twee scenario’s geschetst van de economie in 2016. Het optimistische scenario gaat uit van een economische groei van 0,9 procent terwijl het terughoudende scenario spreekt van een economische groei van 0,5 procent.

De twee scenario’s staan in de Macro Monitor van 2016, een publicatie van het ministerie. In het voorzichtige scenario is de inflatie in 2016 geraamd op 0,3 procent. De private investeringen zullen waarschijnlijk met 2 procent dalen in vergelijking met 2015. Het vertrouwen van de ondernemers in de lokale economie zal in 2016 stijgen in vergelijking met het jaar daarvoor. Desondanks zal gezien de marktonzekerheid de private sector nog steeds terughoudend zijn om te investeren.

De overheidsbestedingen zullen in 2016 met 2 procent stijgen in vergelijking met 2015 als gevolg van de hogere kosten van kantooritems. Verder zijn de overheidsinvesteringen geraamd op 160 miljoen gulden. Dat komt ongeveer op hetzelfde neer als in 2015. De overheidsinvesteringen gaan naar de verschillende infrastructuurprojecten en de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda.

Het aantal overnachtingen zal in 2016 met 2 procent stijgen door de verhoging van het aantal vluchten uit Europa en Noord-Amerika en de extra marketingactiviteiten in de betreffende landen. De economische groei van 0,5 procent zal zich echter niet vertalen in extra banen.

Optimisme

In het optimistische scenario is de inflatie geraamd op 0,5 procent voor 2016. De private investeringen dalen met 1 procent in vergelijking met 2015. Dat komt door de implementatie van verschillende projecten die een positieve impact zullen hebben op private investeringen. De overheidsconsumptie zal met 3 procent toenemen in vergelijking met 2015. Dat komt door de stijging van de kosten van kantoorartikelen, huur en andere goederen en diensten. De overheidsbestedingen zijn geraamd op 175 miljoen gulden.

Het aantal overnachtingen zal stijgen met 3 procent in vergelijking met 2015. Daarnaast zal de start van de implementatie van het toerisme masterplan leiden tot een verhoging van het aantal toeristen uit met name Noord-Amerika. Verder is in het tweede scenario het vooruitzicht voor de internationale financiële sector positief in vergelijking met het jaar daarvoor. Door de nieuwe strategische partner van de droogdokmaatschappij zal ook het aantal ‘spin-off’ activiteiten als bunkering stijgen. In het optimistische scenario zullen er wel meer arbeidskansen zijn door de extra activiteiten in de verschillende sectoren waaronder het toerisme.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *