Amigoe | Uitslagen Colegio-toets voorlopig ongeldig

Volgen Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar

Volgen Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar is norm nog niet vastgesteld

ORANJESTAD — De resultaten van de toelatingstoets op zowel Colegio Arubano als Colegio San Nicolas zijn in een te vroeg stadium bekendgemaakt aan ouders en leerlingen.

Volgens Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar zijn deze ook nog eens ongeldig, omdat de toelatingscommissie, die gevormd is bij Ministeriële Beschikking (MB), de norm voor de toets nog niet heeft vastgesteld.

Die stemming moet volgens het hoofd van de commissie, de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs, morgen plaatsvinden. Dan volgt een advies aan de Onderwijs-minister. Als dit wordt goedgekeurd, kan het geformaliseerd worden en zal minister Winklaar hierover communiceren naar de stakeholders, waarna de uiteindelijke resultaten aan de ouders en leerlingen worden gecommuniceerd.

Op maandag 16 mei maakten de basisscholen de resultaten van de toelatingstoets bekend aan de ouders en leerlingen. Amigoe publiceerde dat van de 358 zesdeklassers die aan Colegio Arubano de toets maakten, 210 slaagden. Van de 65 leerlingen die de toelatingstoets aan Colegio San Nicolas deden, waren er 23 succesvol. De conrector van Colegio Arubano, Anne Cameron, meldde dat de leerlingen minimaal een 5.5 moesten halen voor rekenen en minimaal een 5.5 voor taal. Maar dat de ‘nationale Commissie Toelating onder leiding van de Inspecteur Generaal van het Onderwijs heeft besloten dat leerlingen het ook gehaald hebben als het gemiddelde van beide vakken 6.0 is, waarbij minimaal een 5.3 voor één van de onderdelen is gehaald’.

Stemming

Winklaar geeft aan dat Colegio Arubano wel een voorstel voor de normering van de toelatingstoets heeft gedaan, dat de commissie zich hier ook over heeft gebogen, maar dat deze nog geen uitsluitsel heeft gegeven. “Over het voorstel is nog niet gestemd en er is mij ter goedkeuring ook nog niets voorgelegd”, aldus de minister. De school handelt volgens haar dus op basis van haar eigen voorstel en niet op basis van goedgekeurde nationale normen. “Met als resultaat dat het voorstel van Colegio Arubano dat op tafel ligt, als basis alleen de toets heeft en dus geen voorstel is inclusief meer componenten, zoals voorgeschreven vanuit het doel van de commissie.”

Oude voet

De minister haalt aan dat de overgang van de basisschool naar de havo/vwo-brugklas ‘al jaren een punt van discussie is’. Zij is erop tegen dat het selectieproces aan de poort op basis van een toelatingstoets, ongeacht het schooladvies, volledig in handen is van de school. “Met de aanpassing in de wet van de toelatingsnormen moet dit nationaal, uniform en transparant zijn, en volledig rekening houden met het volledig potentieel van de leerling, gelijk aan de internationale standaard, waaronder Nederland. Dus niet alleen gebaseerd op de resultaten van één toets, een momentopname.” Dat laatste is volgens haar niet acceptabel in het onderwijssysteem. “Dat is ook de reden waarom ik mij hiervoor sterk maak en niet tolereer dat een school of directie van een school op de oude voet doorgaat. Geen jaar langer meer”, benadrukt de minister.

Bron: Aruba

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *