Amigoe | ‘Uittreden Rozier versterkte meerderheid oppositie’

Door Jomaira v/d Meulen- Angela

Pedro-Atacho

Oud-politicus Atacho: ‘Ik heb geen VDC-informatie gelekt.

WILLEMSTAD — Het feit dat voormalig Statenvoorzitter Dean Rozier onafhankelijk Statenlid werd, raakte op zich niet de omstandigheid dat de regering toen de meerderheid in de Staten al had verloren.

“Zijn uittreden (na het uittreden van Eugene Cleopa uit de MAN, red.) was alleen een versterking van de meerderheid van de oppositie en derhalve van de minderheid van de toenmalige coalitie.”

Dat verklaarde oud-minister van Justitie en oud-Statenlid voor de PAR Pedro Atacho, die in zijn politieke carrière zes coalities formeerde, gisteren tijdens zijn getuigenverhoor ter zitting in de rectificatiezaak die Rozier heeft aangespannen tegen zijn oud-partijgenoten Monique Koeyers-Felida, Gilmar Pisas en oud-politicus Rudney Garmes.

Atacho werd door Rozier als getuige opgeroepen, een getuigenverhoor dat net als de vorige getuigenverhoren vele uren in beslag nam. De oudpoliticus, die sinds vorig jaar geen lid meer is van de PAR, werd door beide raadsmannen gehoord.

Na een korte ondervraging door Rozier’s advocaat Rob Rijnberg was Peterson aan de beurt, die veel vragen had voor Atacho, ook inzake de politieke situatie op het eiland.

Vragen die naar de mening van Rijnberg niet relevant waren. Een conclusie die de rechter moet trekken, verduidelijkte de rechter aan de raadslieden gisteren. Atacho gaf op vragen van Peterson een beeld van de situatie, die hij bestempelde als een ‘chaotische politieke situatie’ in aanloop naar de val van het kabinet-Schotte.

Wanneer de chaos was ontstaan wist hij niet meer precies. Hij kon zich wel herinneren dat vrijwel iedereen blij was met het feit dat Curaçao een nieuw land was geworden en dat de problemen na ongeveer zes maanden waren ontstaan. Atacho kon ook niet ontkennen dat voor het ontstaan van het zakenkabinet de sfeer binnen de Staten onaangenaam was en zelfs grimmig genoemd kon worden.

“Ik hield echter gesprekken met iedereen. Ik groette iedereen en weet niet of anderen elkaar niet graag groetten.”

De oud-politicus vond zelf dat er een eind moest komen aan dat kabinet. Atacho haalde tevens de motie van wantrouwen aan, die tegen de toenmalige MFK-minister van Financiën – George Jamaloodin – werd ingediend.

“Ook het kabinet-Schotte werd positief ontvangen. Dat is later veranderd, na ongeveer zes maanden, met name door het mindere optreden van de Financiënminister”,

werd door de rechter opgenomen. Atacho verklaarde verder dat Jamaloodin uit eigen integriteit had moeten aftreden. Of de Staten met zijn aanblijven instemden of niet was niet van toepassing, verduidelijkte Atacho op aandringen van Peterson.

De Staten namen de motie aan en hadden er verder niets mee te maken, Jamaloodin had zelf moeten opstappen, benadrukte hij. Atacho haalde ook de screening aan van de leden van het kabinet-Schotte die al dan niet volledig zou zijn uitgevoerd, als één van de redenen voor het ontstaan van de problemen.

Via de media had hij vernomen dat die niet volledig was uitgevoerd, wat later waar bleek te zijn. De toenmalige minister van Koninkrijksrelaties en de toenmalige gouverneur hebben later verklaard dat de screening in een later stadium alsnog werd uitgevoerd.

Peterson wilde ook weten waarom Atacho geen lid meer is van de PAR.

“Ik ben sinds 2014 geen lid meer van de PAR. Voor mijn uittreden uit de partij stond geen bijzondere reden. Ik wilde gewoon een eind maken aan mijn politieke carrière”,

verduidelijkte de oud-minister. Het is algemeen bekend dat men als politicus niet snel aan de bak komt en in verband hiermee nam hij die beslissing, legde Atacho uit.

Lek

Peterson liet verder doorschemeren dat Atacho geen betrouwbare getuige is, door vragen te stellen over de belastinggegevens van twee kabinetsleden die mogelijk door Atacho zouden zijn gelekt.

“Via de media heb ik indertijd begrepen dat er documenten van de Veiligheidsdienst zijn gelekt. Ik ken die documenten niet en die hebben ook niet in de kranten gestaan. Althans, dat kan ik mij niet herinneren. In de media werd wel melding gemaakt van financiële bescheiden van de kabinetsleden, welke bescheiden naar mijn weten afkomstig zijn geweest van de Belastingdienst.”

Na opfrissing van zijn geheugen door Peterson wist Atacho weer dat de documenten achterstallige belastingschulden van zeker één kabinetslid betroffen. Dat hij die documenten van de man O.S. van de Belastingdienst had ontvangen, gaf hij gedeeltelijk toe. Atacho:

“Het is onjuist dat ik ooit die bescheiden heb gelekt naar de media. Ik had indertijd een gesprek met S. in mijn kamer bij de Staten met betrekking tot zijn rechtspositie (S. fungeerde als deurwaarder) en toen hij al weg was vond ik een enveloppe op mijn bureau die ik niet eerder had gezien.

Ik heb hem opengemaakt en zag dat het belastinggegevens waren waarin ik niet geïnteresseerd was, dus heb ik die verscheurd en in de prullenbak gegooid.”

Op vragen van Peterson gaf Atacho toe dat dezelfde documenten – van ten minste één kabinetslid – in de media terechtkwamen, maar benadrukte steeds dat hij die gegevens niet had gelekt.

Geen omkopingspoging

Voor de ondervraging door Peterson stelde advocaat Rijnberg diverse vragen aan Atacho, maar de vraag die kennelijk voor hen het belangrijkst is en die steeds aan de door Rozier opgeroepen getuigen wordt gesteld, is of hij hen had benaderd om een andere politieke koers te volgen, of zij geruchten hadden gehoord dat Rozier geprobeerd had Statenleden om te kopen en of hij de getuigen zelf, in dit geval Atacho, had benaderd met een dergelijk aanbod.

Atacho benadrukte gisteren nooit door Rozier te zijn benaderd en dat, indien Rozier de andere leden van de PAR had benaderd hij dat zeker zou hebben geweten. Hetzelfde geldt voor de andere leden.

“Het is mij niet bekend dat enig Statenlid benaderd is in verband met een poging tot omkoping”,

werd door de rechter opgenomen. Dit is ook wat de andere getuigen die eerder werden gehoord, Statenleden Humphrey Davelaar (PNP), Zita Jesus-Leito (PAR), Eugene Cleopa (Pais) en onafhankelijk lid Glenn Sulvaran, hadden verklaard.

Cleopa en Sulvaran benadrukten tijdens hun getuigenverhoor dat het normaal is in de politiek om een politicus ervan te betichten te zijn omgekocht, nadat deze persoon zijn/haar steun aan het kabinet heeft ingetrokken en zijn/haar zetel heeft meegenomen.

Cleopa en Sulvaran werden net als Rozier hiervan beticht. Atacho benadrukte gisteren, net als Sulvaran eerder, dat indien hij door iemand – niet alleen Rozier – zou zijn benaderd met een dergelijk aanbod, hij dat direct zou afwijzen en tevens direct naar het OM zou zijn gestapt om aangifte te doen.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Uittreden Rozier versterkte meerderheid oppositie’

  1. stanley Held

    Als politieagent dacht ik, dat hij slim was. Hij koos voor het pluche. Ik dacht het, nu weet ik dat ik gelijk had. Meen geen ruggengraat. Waarvoor ben je bang?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *