Amigoe | Uniqa verkocht

Paul de Geus

UTS-directeur Paul de Geus bevestigt verkoop Surinaamse dochtermaatschappij Uniqa

WILLEMSTAD — UTS-directeur Paul de Geus bevestigt dat het bedrijf zijn Surinaamse dochtermaatschappij Uniqa heeft verkocht. Meer details kon De
Geus vanochtend niet geven, wel dat UTS op dit moment bezig is met de afronding van de transactie.

Het akkoord over de verkoop van het Surinaamse telecombedrijf werd net voor het einde van het voorbije jaar bereikt, bevestigt De Geus. Hij kon of wilde vanochtend niet aangeven met welk bedrijf er een akkoord is bereikt en ook niet hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Maar wel dat de partijen hopen op korte termijn de transactie af te kunnen ronden.

Eind 2012 werd er een begin gemaakt met de zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor Uniqa. Als de transactie eenmaal rond is, komt er een einde aan een van de minst succesvolle periodes in de geschiedenis van UTS. Uniqa is een Surinaams mobiele telecombedrijf, een joint venture tussen UTS en Intelsur, die in 2007 werd opgericht.

Het bedrijf kreeg moeilijk voet aan de grond in Suriname en heeft nooit met winst gedraaid, maar juist flinke verliezen geleden. Uit cijfers die minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) met de Staten heeft gedeeld, blijkt dat Uniqa in 2011, maar ook in 2012 een verlies heeft geleden van 18 miljoen gulden.

In 2013 kwam daar een verlies van 33 miljoen bovenop. Deze verliezen drukten zwaar op de begroting van UTS, dat in 2013 een verlies leed van 29 miljoen gulden.

Tijdens de vergadering waren er verschillende vragen van Statenleden over het feit dat Uniqa niet eerder van de hand was gedaan. Zij verwezen in dit verband naar een dienstreis van de vaste commissie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) naar Suriname begin 2012.

Vertegenwoordigers van Uniqa verzorgden een presentatie met hun plannen om het bedrijf winstgevend te maken. Indertijd werd de afspraak gemaakt dat Uniqa een jaar de tijd zou krijgen om break even te draaien.

Vanochtend gaf De Geus aan dat UTS sinds eind 2012 bezig is geweest met de zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor Uniqa. Dat proces is nu afgerond.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *