Amigoe | UoC: Wonderen ondanks weinig staf en middelen

Rechtor UoC Francis de Lanoy

Rechtor UoC Francis de Lanoy

WILLEMSTAD — De ratio tussen het aantal studenten en stafmedewerkers is bij de University of Curaçao (UoC) vele malen lager dan bij pakweg de Rijksuniversiteit Groningen, waar de UoC mee samenwerkt.

Op een populatie van 1200 studenten, heeft de RuG 100 vaste stafleden. De Sociaal Economische faculteit van de UoC telt 1000 studenten en 15 stafleden.

De juridische faculteit heeft 200 studenten en 5 stafleden, de Algemene Faculteit 400 studenten en 11 stafleden. Naast het gewone curriculum en de maatschappelijke taken worden er extra lessen taal, rekenen en wiskunde en tutorials verzorgd om studenten die dat nodig hebben bij te spijkeren, zodat ze het niveau bereiken waarop ze dienen af te studeren.

De universiteit kampt nog steeds met financiele beperkingen. De cao is in 2010 verlopen, maar inhoudelijk worden de doelen wel behaald.

“Dat geeft wel aan hoeveel hart onze medewerkers hebben voor de universiteit.”

Dat antwoordde rector magnificus Francis de Lanoy gisteren tijdens de Centrale Commissie-vergadering die plaatsvond naar aanleiding van zijn uitspraken bij de dies natalis dat het instroomniveau van veel studenten te laag is. Daardoor vinden zij moeilijk aansluiting op de beginprogramma’s.

De Lanoy benoemde daarbij de desintegratie tussen het primair, secundair en tertiair onderwijs en sprak over ‘wonderen die verricht moeten worden’. Om deze desintegratie te ondervangen zal de UoC samen met het ministerie van Onderwijs en alle betrokkenen in het werkveld er aan moeten werken om de kwaliteit van het onderwijs over de hele linie naar boven te brengen. In navolging van universiteiten in Medellín en Puerto Rico, die al een integrale aanpak toepassen in hun systeem.

“De visie voor de hele onderwijskolom moet in dezelfde richting wijzen, zodat de maatschappelijke doelen voor het land vertaald kunnen worden naar de onderwijsdoelen.”

Accreditatie

UoC werkt samen met universiteiten over de hele wereld. De 29 programma’s zijn allemaal geaccrediteerd. Daarvoor wordt onder andere de subsidie van de overheid voor benut.

“Als het niveau middelmatig is, dan sturen deze instellingen hun studenten niet naar ons. Het gaat ook om de reputatie van de universiteit”,

constateerde de rector ten overvloede. Maar ondanks de subsidie- en collegegeldverhoging, blijven de financiën nijpend. Naar aanleiding van de algemene klachten over de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LoFo), heeft de UoC zelf een werkveldonderzoek laten doen onder scholen, docenten en studenten.

Het bleek dat er een afstemmingsprobleem bestond tussen de verwachting en aflevering en dat proces wordt nu verbeterd. Het zou sneller kunnen, maar het kost allemaal geld. Zo kan ook de wetenschappelijke studie over taalverwerving niet geïmplementeerd worden omdat er geen fondsen zijn.

Maar het Research Center voor wetenschappelijk onderzoek is in oprichting, de technische laboratoria zijn vervangen met steun van de overheid en ook aan de Wifi-verbinding is veel verbeterd. De UoC is een regionaal kenniscentrum dat is gekoppeld aan een netwerk van andere universiteiten en niet alleen aan Curaçao.

“We bereiden studenten voor zodat ze later ook de internationale markt op kunnen.”

En dat gebeurt al, bij met name de technische faculteit als studenten na een stage in het buitenland teruggaan na hun afstuderen. Uit het aangeboden onderwijssysteem, dat is gebaseerd op dat van Nederland, zullen die elementen gehaald moeten worden die het beste passen bij het eiland, in combinatie met de ervaringen in de regio, zodat er een passend geheel ontstaat voor Curaçao. De didactische driehoek – studenten, docenten en leerstof – moet op elkaar afgestemd zijn, zodat er een synchronisatie ontstaat tussen micro-, meso- en macroniveau. En als het onderwijs echt meetelt, dan moeten daarvoor de financiële middelen beschikbaar gesteld worden, aldus de rector.

‘We drukken ons steeds minder goed uit’

Taal vormde altijd al een probleem maar de laatste jaren zijn we ons steeds slechter gaan uitdrukken. Wereldwijd is dat een groeiend fenomeen. De kennis is er wel, maar met name het omzetten van het Papiaments in het hoofd naar het Nederlands of Engels vergt veel van een grote groep studenten. Het Nederlands is steeds minder gangbaar. Nederlandse universiteiten hanteren nu een verplichte taaltoets. Bij de UoC telt de verplichte taal- en rekenvaardigheid mee in de modules.

“De UoC is nog steeds succesvol. Maar er is ook een groep die we moeten helpen. Dat noemen we sociale mobilisatie. We doen aan inclusie, om studenten te helpen hoger op die maatschappelijke ladder te komen”, aldus rector magnificus Francis de Lanoy.

Bron: Amigoe

6 Reacties op “Amigoe | UoC: Wonderen ondanks weinig staf en middelen

 1. Wat heeft MFK hier nou weer mee te maken? Hebben die ooit een lid in de Raad van Toezicht gehad? Hebben die ooit een Minister van Onderwijs geleverd, of zijn die gewoon in het algeheel (na bijna 4 jaar niet eens in de regering gezeten te hebben) voor alles verantwoordelijk wat maar slecht gaat of wat dan ook? Maar verder heb je wel gelijk en valt het dagelijks oppassen op een groepje jongeren niet echt onder de categorie ‘wonderen’. En dat ‘hart’ van die medewerkers bonkt dan wel ergens anders, want op de UNA zijn ze niet vaak te vinden.

 2. U bent de tijd ver voor uit!

 3. Dat er Financiele problemen zijn is omdat er miljoenen zijn betaald aan Sulvaran en peterson om mensen weg te werken binnen de UNA. Dit was zonder geldige redenen en UNA heeft alle rechtzaken ook verloren en moest de mensen die zijn ontslagen flink betalen. UNA heeft zich laten spannen voor het Politieke MFK karretje en de leerlingen moeten er voor bloeden. Zelfde leerlingen die zelf te bang zijn om wat te eisen.

 4. Vrij vertaald: we zeggen dat we al onderweg zijn, terwijl we onze schoenen nog aan moeten trekken… 🙂

 5. Haha:

  “Taal vormde altijd al een probleem maar de laatste jaren zijn we ons steeds slechter gaan uitdrukken. Wereldwijd is dat een groeiend fenomeen. De kennis is er wel, maar met name het omzetten van het Papiaments in het hoofd naar het Nederlands of Engels vergt veel van een grote groep studenten.”

  Hoe zou dát nou toch komen?

 6. Universiteit? Laat me niet lachen, het is MBO plus.

  Naast het gebrek aan kennis is ook de arbeidsmoraal van UNA afgestudeerden om te huilen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *