Amigoe | UTS: ‘Balans zoeken tussen ingrijpen bij wanbeleiden voorkomen politieke bemoeienis’

Zeer teleurgesteld is PS-Statenlid Sherwin Leonora | Foto Extra

Zeer teleurgesteld is PS-Statenlid Sherwin Leonora | Foto Extra

WILLEMSTAD — Teleurstelling en tevredenheid bij parlementariërs over het feit dat er nu eindelijk duidelijkheid bestaat over de reikwijdte van de macht van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) om onderzoeken bij overheids-nv’s uit te voeren.

De rechter verbood gisteren de ARC om een onderzoek uit te voeren bij telecombedrijf UTS, omdat de rekenkamer niet bevoegd is om instanties die geen landsorganen zijn, te onderzoeken.

Volgens Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) had hij de strekking van het vonnis zien aankomen. “Ik heb met de mensen van de ARC gesproken toen zij bezig waren met de voorbereidingen voor het onderzoek. Wij hebben toen samen de statuten van de Rekenkamer besproken. Ik constateerde indertijd dat deze statuten waren opgesteld in de periode dat de overheid diensten had en zelfs betrokken was bij de uitvoering van het beleid. Toen kon de overheid zelf direct ingrijpen bij een dienst.”

Maar Franco constateert dat sindsdien deze diensten op afstand werden gezet in het kader van corporate governance. De statuten van de ARC werden echter niet aangepast, wat tot de huidige situatie heeft geleid. “We moeten een modus zien te vinden, waarbij de overheid toch in staat zal zijn om in te grijpen wanneer er sprake is van wanbeleid. Maar het moet een balans zijn, waardoor politieke bemoeienis met een overheids-nv wordt voorkomen.”

De Statenvoorzitter stelt aan de ene kant te kunnen begrijpen dat er vanuit de Staten teleurstelling over het vonnis van gisteren bestaat. “Maar nu hebben wij tenminste duidelijkheid. Wij kunnen niet zomaar bij een overheids-nv binnenstappen. Dit vereist nu dat wetten die overheids-nv’s regelen, worden aangepast, waardoor er stappen ondernomen kunnen worden wanneer er sprake is van wanbeleid.”

Franco denkt in dit verband aan de mogelijkheid dat er dan aangifte wordt gedaan bij een geval van wanbeleid en dat het Openbaar Ministerie dan het bewuste bedrijf in kan gaan om onderzoek te verrichten. “Dit zijn zaken die wij nu moeten onderzoeken. Over hoe in zulke gevallen te handelen en bijvoorbeeld wie dan aangifte moet doen. Daarover moeten wij het in de komende periode hebben.”

Hoger beroep

Zeer teleurgesteld is PS-Statenlid Sherwin Leonora. Hij dringt er bij de verschillende actoren op aan om zo snel mogelijk in hoger beroep te gaan na de uitspraak van de rechter gisteren. “Onze juridische adviseurs hebben het vonnis doorgenomen. Men is van mening dat de rechter geen rekening heeft gehouden met enkele artikelen. Ook vinden zij dat er verder geprocedeerd moet worden om na te gaan of bij dit vonnis wel met alle factoren rekening is gehouden en wat dit precies betekent voor de controlefunctie van de Staten.”

Leonora is van mening dat door het vonnis van gisteren er voor het volk nu geen duidelijkheid bestaat over het beleid dat bij UTS wordt gevoerd. “We weten niet of de aandeelhouder, de Raad van Commissarissen, maar ook de directie hun werk naar behoren uitvoeren. Ook zegt de rechter dat UTS niet van het volk is. Dus niemand kan UTS in de weg staan als die het abonnement voor vaste telefonie wil verdubbelen.”

Aan de andere kant is er volgens Leonora ook duidelijkheid gekomen over de reikwijdte van de ARC. “Wat de Staten hebben gedaan is feitelijk een motie aangenomen om iets illegaals te doen, namelijk onderzoek verrichten bij UTS. Dit vereist dat wij goed naar onze wetten gaan kijken om te constateren wat er aangepast moet worden.”

Reikwijdte

Statenlid Charles Cooper (MAN) was tussen 2010 minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Hij was een van de mede-opstellers van de motie van december 2014 waarin de Staten besloten dat de ARC een onderzoek moest doen bij UTS. Cooper stelt tevreden te zijn met het vonnis. “Telkens wanneer het onderwerp van UTS in de Staten komt zeg ik hetzelfde. Een nv heeft niks te zoeken in het parlement. Met dit vonnis in de hand weten wij nu precies wat de reikwijdte van het parlement is.”

Volgens Cooper heeft hij de motie gesteund om zo duidelijk te krijgen tot hoe ver de Staten kunnen gaan met betrekking tot het laten uitvoeren van een onderzoek bij een overheids-nv. “Maar er is een andere weg die bewandeld kan worden. Onze regering heeft ook audits laten uitvoeren bij UTS. Als deze regering daadwerkelijk een onderzoek wil bij UTS, dan gaat ze naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en de Raad van Commissarissen (RvC). Dit is de weg die bewandeld dient te worden als je een onderzoek bij UTS wil.”

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | UTS: ‘Balans zoeken tussen ingrijpen bij wanbeleiden voorkomen politieke bemoeienis’

 1. Wat een stelletje kukelaars.
  Voor toezicht op de directie is er toch een raad van commissarisen .
  Door het wijzigen van Statuten bij de Rekenkamer, wordt die situatie echt niet anders. Moeten deze mensen een land besturen?
  Screening is the only way against ignorance. Of lees eens een boek.

 2. Renee van Aller

  Dat de ARC overheidsbedrijven, niet zijnde landsorganen niet kan doorlichten, hadden onze ministers en parlementariërs kunnen weten. Of nooit gekeken wat de landsverordening zegt? Degelijke controle is makkelijk op te lossen. De Landsverordening ARC en Comptabilteitsverordening wijzigen en aangeven dat deze regels ook van toepassing zijn op overheidsbedrijven en aan de overheid gelieerde bedrijven. Fiks toezicht is ingesteld. Maar onze bestuurders willen dat helemaal niet. Bij de VDC ging het mis omdat de bestaande wettelijke regels niet werden gevolgd. Een goede wettelijke regeling is geen garantie voor deugdelijk bestuur. Het gaat erom of onze bestuurders menen dat de wettelijke regels al dan niet van toepassing zijn op het eigen handelen. Meestal vindt met van niet.
  Een oogje of tien dichtknijpen is vrijwel altijd in het eigen belang en hoogst zelden in algemeen belang van de burgers. Deze overheidsbedrijven – niet zijnde landsorganen – zijn niet voor niets zo vorm gegeven. Met deze bedrijven is nogal eens wat mis op onze eilanden. Ze kunnen lekker leeggehaald worden voor nuttige politieke doeleinden van allerlei aanvechtbaar allooi. En Godlof kan via deze constructies van alles buiten de boeken worden gehouden. Zo creëert men hopelijk onopvallend sinecures voor familie en medestanders. Die doen gehoorzaam wat de politiek verlangt. Ideaal. En opeens weten we van niets? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Of heeft iemand een betere verklaring. Misschien toch maar een cursus staatsrecht voor onze bestuurders?
  Renée van Aller en John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *