Amigoe | UTS distantieert zich van negatief beeld

De Geus: Niet uit te sluiten valt dat zich onder onze clientèle ondernemers bevinden die zich schuldig maken aan overtreding van de wet, evenzo als dat het geval zou kunnen zijn onder de clientèle van onze concurrenten te Curaçao die vergelijkbare diensten aanbieden als onze onderneming aan onder meer de in de Kamervragen aangeduide bedrijfssector.

De Geus acht UTS niet verantwoordelijk: Niet uit te sluiten valt dat zich onder onze clientèle ondernemers bevinden die zich schuldig maken aan overtreding van de wet, evenzo als dat het geval zou kunnen zijn onder de clientèle van onze concurrenten te Curaçao die vergelijkbare diensten aanbieden als onze onderneming aan onder meer de in de Kamervragen aangeduide bedrijfssector.

WILLEMSTAD — In een brief aan de Tweede Kamer distantieert overheidsbedrijf UTS zich van het negatieve beeld dat door SP-parlementariër Ronald van Raak van hen wordt geschetst.

Het is echter ongebruikelijk dat de Tweede Kamer in Nederland post ontvangt van een Curaçaose onderneming.

Volgens Van Raak faalt het toezicht van Curaçao op de goksector. De parlementarier vroeg eerder opheldering over UTS, dat als telecombedrijf online casino’s en smsloterijen zou faciliteren. Ook plaatste hij vraagtekens bij de financiële rekenschap die UTS niet zou afleggen.

Dit wordt door UTS-directeur Paul de Geus, in de brief gedateerd 26 mei, betwist.

“Anders dan de vragen van uw geachte afgevaardigde suggereren, voldoet onze onderneming ten aanzien van de financiële verslaggeving, controles en transparantie volledig aan de voor haar geldende wet- en regelgeving, hetgeen telkens weer wordt bevestigd door de uitkomsten van de wettelijk vastgelegde periodieke controles, toetsingen en de geregeld op initiatief van onze aandeelhouders dan wel mede op ons eigen initiatief uitgevoerde onafhankelijke audits.”

Verder schrijft De Geus:

‘In tegenstelling tot de uit de vragen te lezen veronderstelling is onze onderneming op generlei wijze inhoudelijk betrokken bij de aard van de activiteiten die afnemers van onze diensten ontplooien. Niet uit te sluiten valt dat zich onder onze clientèle ondernemers bevinden die zich schuldig maken aan overtreding van de wet, evenzo als dat het geval zou kunnen zijn onder de clientèle van onze concurrenten te Curaçao die vergelijkbare diensten aanbieden als onze onderneming aan onder meer de in de Kamervragen aangeduide bedrijfssector.’

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet overigens de vragen van de SP-parlementariër nog beantwoorden.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | UTS distantieert zich van negatief beeld

  1. caribbeancynic

    Het negatieve beeld distantieert zich niet van UTS.

  2. Observer

    Paul was niet verantwoordelijk voor zijn sms-loterijen (en het verdwijnen van die opbrengsten naar St. Maarten, St. Kitts en de Baham’s) en nu ook niet als servicebedrijf en internetprovider voor zijn honderden online casino’s. Het kan verkeren 🙂

  3. Wat een eigenwijs mannetje is het toch. Er is een iemand die het aanzien van Curaçao in het buitenland beschadigt en dat is meneertje zelf.
    Doe nou niet zo moeilijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *