Amigoe | UTS gelooft in Ctex als bedrijf

UTS gelooft in Ctex als bedrijf

UTS gelooft in Ctex als bedrijf

WILLEMSTAD — Telecombedrijf UTS onderstreept het belang van zijn deelname in datacenter Ctex. De beslissing om deel te nemen was nooit gebaseerd op al dan niet vervalste letters of intent.

Gedegen onderzoek van het businessplan van Ctex en een uitgebreide marktstudie, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers en Stratosys Partners in 2011, vormden de basis voor deelname in Ctex. UTS heeft een deelname in het datacenter van zo’n 5 miljoen dollar.

Bovendien, zo meldt UTS-directeur Paul de Geus, waren de letters of intent die nu in opspraak zijn van te algemene en vrije aard om onderdeel te kunnen zijn van het beslissingsproces om in zee te gaan met Ctex. UTS blijft overtuigd van het potentieel van Ctex en de perspectieven die deelname in het datacenter zowel voor UTS als voor Curaçao bieden. Wel zal UTS in zijn hoedanigheid van aandeelhouder erop toezien dat, indien uit het gisteren door de general board van Ctex – waar ook UTS leden in heeft – gelaste onderzoek blijkt dat het inderdaad om vervalsingen gaat, er consequenties zullen volgen voor de verantwoordelijke(n).

Gisteren werd Ctex-directeur Anthony de Lima door deze general board naar huis gestuurd voor de duur van dit onderzoek. Ook werd hij tijdelijk ontheven uit zijn functie als voorzitter van de board. Reden voor deze stappen zijn de aanhoudende publicaties in de media over mogelijke vervalste handtekeningen op letters of intent, waarmee Ctex potentiële financiers, klanten en werknemers zou hebben benaderd om zo hun interesse voor het bedrijf te wekken.

Gedegen

Het businessplan van Ctex werd toentertijd ter beoordeling voorgelegd aan PricewaterhouseCoopers. Uit die beoordeling bleek dat het plan van Ctex goed voorbereid was en dat het voldeed aan de eisen van internationale financiële standaarden. Vervolgens gelastte UTS een marktstudie op het gebied van infrastructuur van IT en Datacenters. Ook werden de voorwaarden van deelname van UTS in Ctex geëvalueerd. Die onderzoeken werden uitgevoerd door Stratosys Partners en ook daaruit kwam een positief advies. PricewaterhouseCooper leverde zijn advies in augustus 2011 in. Stratosys Partners deed dat in september van hetzelfde jaar. Mede op basis van deze adviezen besloot UTS deel te nemen in Ctex, uit commerciële en strategische overwegingen die in het belang zijn van UTS en Curaçao.

Eerder

Overigens, zo laat De Geus weten, liet UTS in 2010 zelf ook al een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een nieuw datacenter op Curaçao. Uit dat onderzoek bleek dat daarmee een investering van 32 miljoen gulden gemoeid zou zijn. De mogelijkheden werden in 2010 dus ook al bekeken, omdat dit volgens UTS een investering in de toekomst is. “UTS is ervan overtuigd dat de investering in Ctex een goede investering is, die ervoor zal zorgen dat het bedrijf zich kan diversifiëren en daarmee meer inkomsten kan genereren. Het optimaliseren van onze telecommunicatie-infrastructuur is belangrijk. Voor onze klanten en voor de toekomst van ons bedrijf. Het is een logische stap, aangezien wij in de ‘databusiness’ zitten waar in de komende jaren alleen maar meer behoefte aan zal zijn. Wereldwijd, en dat is ook belangrijk voor onze deviezen en helpt ons ons te positioneren in deze groeiende markt.”

Lees ook: Directeur Ctex overweegt juridische stappen wegens smaad

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | UTS gelooft in Ctex als bedrijf

  1. Als ik De Geus was dan zou ik hetzelfde zeggen, alleen ik zou het niet menen, ik denk De Geus ook niet, maar hij kan niet anders.

  2. UTS, de Geus, CTex, de Lima 2 handen op 1 buik zgz.

  3. UTS heeft in meerdere landen enorme bedragen verloren met deelnemingen, dus logisch dat de Geus nu beweert nog te geloven in Ctex terwijl ze al lang bezig zijn met een exit scenario om met zo min mogelijk schade uit het zinkende schip Ctex te springen.

    Wat heeft PWC trouwens verdiend aan hun flutrapport waarbij ze volstrekt kritiekloos hebben gekeken naar door de Lima gefantaseerde cijfers en documenten?

    Welke accountant heeft erop afgetekend en kan voor de tuchtrecht gedaagd worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *