Amigoe | Van der Horst: Niks belet verkiezingsdeelname BPD-minister

Etienne van der Horst-2

Anthoney Goddett (FOL) wil niet dat Van der Horst op de kandidatenlijst van Pais staat

WILLEMSTAD — Er staat nergens vermeld dat de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) niet op een kandidatenlijst voor de verkiezingen mag staan.

In deze bewoordingen reageert huidig BPD-minister Etienne van der Horst op de kritiek die hij van onder meer FOL-leider Anthony Godett heeft gekregen voor het feit dat hij op de kandidatenlijst van Pais staat voor de verkiezingen van 30 september.

Godett gaf deze week aan dat Van der Horst als BPD-minister moet aftreden omdat volgens de wet de minister die deze portefeuille onder zich heeft, belast is met de organisatie van de verkiezingen. Het feit dat de minister de organisatie van de verkiezingen en alles wat er mee te maken heeft naar het Hoofdstembureau heeft gemandateerd deert Godett niet. Hij vreest politieke manipulatie en infiltratie.

In een reactie wijst Van der Horst alle beschuldigingen van de hand. Hij wijst hierbij naar het Kiesreglement en de Staatsregeling van het land Curaçao om aan te geven dat nergens vermeld staat dat een zittende minister van BPD niet op een kandidatenlijst mag staan. Zo staat de minister stil bij artikel 43 van de Staatsregeling van het land Curaçao dat aangeeft dat van het kiesrecht is uitgesloten hij die ‘wegens het begaan van een daartoe bij landsverordening aangewezen delict bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van het kiesrecht’. Van der Horst benadrukt dat hij niet aan deze voorwaarde voldoet om te worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.

Ook haalt Van der Horst de memorie van toelichting op het Kiesreglement van het land Curaçao aan. Deze meldt dat de minister van BPD politiek verantwoordelijk blijft voor de taakuitoefening van het Hoofdstembureau. Voorts staat in de toelichting vermeld dat de minister de daadwerkelijke voorbereiding van de verkiezingen, de verkiezingen zelf en de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen opdraagt aan het Hoofdstembureau. Volgens Van der Horst geeft deze toelichting niet aan dat een minister van deelname aan de verkiezingen is uitgesloten en dat hij niet op een kandidatenlijst mag staan.

Beroep

Maar voor diegenen die menen dat hij als minister niet op de lijst mag staan bestaat er volgens de minister de mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen. Conform artikel 30 van het Kiesreglement kan iedere kiezer binnen twee dagen na de dag waarop door het Hoofdstembureau over de geldigheid der lijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten is beslist, in beroep gaan bij de rechter in eerste aanleg van Curaçao. De uitspraken van de rechter zijn bindend en hier tegen bestaat geen hogere beroep.

Van der Horst wijst er verder op dat het vaker is voorgekomen dat een BPD-minister op een kandidatenlijst voor de verkiezingen heeft gestaan. Voor het laatst gebeurde dit in 2012 toen BPD-minister Carlos Trinidad op plaats 8 van de kandidatenlijst van de PS stond.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *