Amigoe | Van der Horst: Oproepingskaarten geen vereiste

Minister ontkent non-actiefstelling topambtenaar

Van der Horst: Oproepingskaarten geen vereiste

WILLEMSTAD — De wet schrijft niet voor dat het Hoofdstembureau oproepingskaarten moet versturen voor de ondersteuning van lijsten die aan de verkiezingen mee willen doen.

Dit stelt minister Etienne van der Horst (Pais). Hij reageert hiermee op de eis van partijen die aan het lijstondersteuningsproces mee willen doen.

Deze partijen baseren zich op artikel 62 van het Kiesreglement van Curaçao. Hierin wordt vermeld dat slechts kiezers tot de stemming worden toegelaten wanneer deze in het bezit zijn van de voorgeschreven oproepingskaart en zich kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort, rijbewijs, sédula of een ander door de regering aangewezen identiteitsdocument.

Dit punt werd eerder deze week naar voren gebracht door zowel Richard ‘Yerba Seku’ Hooi van de politieke partij Forsa Elevá (FE) als door FOL-leider Anthony Godett. Hooi heeft zelfs aangekondigd naar de rechter te zullen stappen en heeft een advocaat in de arm genomen.

Maar volgens de minister interpreteren al deze partijen het bewuste artikel op een verkeerde manier. Hij wijst in dit verband naar een belangrijke bijzin in artikel 21 van het Kiesreglement. Dit artikel stelt welke artikelen van toepassing zijn op de ondersteuning van de kandidatenlijsten; ‘voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing’. “Dus het geldt niet voor alle gevallen. Daarom moet je kijken naar artikel 19, lid 2 van het Kiesreglement, waarin nader staat omschreven aan welke voorwaarden kiezers moeten voldoen om bij de lijstondersteuning een stem uit te kunnen brengen”, aldus de minister.

In het bewuste artikel wordt gesteld dat de bedoelde personen die een kandidatenlijst wensen te ondersteunen zich in het ondersteuningslokaal moeten melden en dat zij hun legitimatiebewijs, als bedoeld in artikel 62, aan de voorzitter van het ondersteuningsbureau moeten overhandigen. “Dus de oproepingskaart, die in artikel 62 staat vermeld moet worden gezien als een legitimatiebewijs en niet als een vereiste dat er speciale oproepkaarten moeten worden verstuurd aan kiezers om aan de lijstondersteuning mee te doen. Dus dat is niet nodig, zoals in de wet staat vermeld.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *