Amigoe | VBC hekelt accordering reparatie bvz

VBC-Perslogo

VBC hekelt accordering reparatie bvz

WILLEMSTAD — Met de accordering van de reparatiewetgeving voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) geven de bestuurders en het parlement aan dat zij de reeds in een depressieve toestand verkerende economie bewust willen verergeren.

Dit stelt werkgeversorganisatie Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in een reactie op het feit dat de Staten afgelopen maandag akkoord zijn gegaan met de reparatie van de bvz. De VBC maakt zich hierover ernstig zorgen.

De VBC benadrukt dat de wetgeving niet zal leiden tot het gezond maken van het ziektekostengebeuren en het noodlijdende bvz-fonds. De werkgeversorganisatie wijst erop dat het uitbreiden van het voorzieningenpakket en afschaffen van de nominale premie van 82 gulden en het verlagen van de inkomensafhankelijke premie voor gepensioneerden van 10 naar 6,5 procent, zijn doorgevoerd, wetende dat het bvz-fonds met grote tekorten kampt. Tijdens deze vergadering bleek dat het fonds dit jaar zal afsluiten met een tekort van 48 miljoen gulden, terwijl van een tekort van 17 miljoen was uitgegaan.

Het argument van de regering dat de solvabiliteit van het fonds gegarandeerd kan worden door ingebouwde automatische premieverhogingen, zoals de minister van Financiën stelt, is een dooddoener, aldus de VBC. “Verdere verhoging van premies en daarmee lastenverzwaring zal iedere poging om de economie te verbeteren de das omdoen. Alle indicaties duiden erop dat de bestuurders en parlementariërs in de discussie inzake de reparatiewetgeving bvz zich primair hebben laten leiden door politiek populisme. Een zakelijk en gezond overleg over het complexe vraagstuk ziektekostenverzekering is hierdoor niet mogelijk gebleken. Zo is de inbreng van sociale partners volledig genegeerd.”

De VBC betreurt deze aanpak ten zeerste omdat de samenleving niet met deze ontwikkeling is gediend. “Immers het is niet moeilijk te voorspellen dat met het aannemen van de reparatiewetgeving bvz en daarmee verdere lastenverzwaring deze maatregel ernstige negatieve repercussies zal hebben voor het vertrouwen en de economische groei. De basis om tot een gezond bvz-fonds te komen wordt hierdoor geërodeerd. Ook ziet het ernaar uit dat weer het pad van onverantwoord financieel beleid en beheer wordt opgegaan.”

Volgens de werkgeversorganisatie moet de structurele oplossing van de problemen op ziektekostengebied op Curaçao worden gezocht in de richting van het invoeren van een Algemene Ziektekostenverzekering (AZV). Deze moet bestaat uit een betaalbaar voorzieningenpakket, waarbij de uitvoering geschiedt door meerdere met elkaar concurrerende verzekeraars en dat gefinancierd wordt via het heffen van een nominale premie. De VBC breekt een lans voor het bespreken van deze zaak in het Nationaal Dialoog Platform om ‘tot een dergelijk duurzaam ziektekostenverzekeringstelsel’ te komen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *