Amigoe | Veiligheidsonderzoek VDC naar CBCS-top gaat ook na schorsing Tromp door

Micheal Romer - Hoofd VDC

Micheal Romer – Hoofd VDC

WILLEMSTAD — Aan het verzoek dat aan de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) is gedaan komt, voor de duur van het strafrechterlijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie tegen hem is gestart, geen enkele verandering nu de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp, is geschorst.  Dat zei minister van Financiën José Jardim gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad.

“Het ene bijt het andere niet”, aldus Jardim gisteren. “We gaan het verzoek voor het veiligheidsonderzoek niet intrekken.” De papieren procedure in aanloop naar de start van het onderzoek neemt volgens Jardim veel tijd in beslag. De minister van Financiën besloot na de publicaties van het Financieele Dagblad in juni over de integriteit van de CBCS, om de VDC een veiligheidsonderzoek te laten doen naar de top van de centrale bank. Het onderzoek van het OM naar Tromp is er volgens Jardim in feite tussendoor gekomen.

Op aanbeveling van de Raad van Commissarissen (RvC) kan de president door de Landen ‘bij met redenen omkleed landsbesluit’ worden geschorst of tussentijds ontslagen. Dat staat in de statuten van de CBCS. Ingeval van schorsing wordt door de RvC voor zover nodig tevens een aanbeveling van drie personen gedaan tot tijdelijke invulling van de betreffende functie. In dit geval hebben de Financiën-ministers van Curaçao en St. Maarten (Richard Gibson) ervoor gekozen om de twee andere directeuren van de CBCS, Jerry Hasselmeyer en Alberto ‘Chos’ Romero tijdelijk Tromps functie over te laten nemen. “In het bankstatuut staat dat beslissingen van de Raad van Bestuur op basis van consensus genomen moeten worden. Er is een inspanningsverplichting voor de president van de centrale bank om tot consensus te komen. In die context doen we een beroep op de twee directeuren om samen de bank op dit moment te gaan leiden”, aldus Jardim.

Buitenstaander

Daarnaast willen de ministers binnen drie weken een ander persoon, buiten de bank, aantrekken die, zolang het OM onderzoek loopt, de functie van CBCS president kan overnemen. Deze buitenstaander, die aan het profiel moet voldoen, zal perspectief moeten bieden aan het financieel instituut.

Ernstig

Volgens Jardim is de verdenking van Tromp voor fraude in de privésfeer ernstig en kan dit de integriteit en de reputatie van de centrale bank aantasten. Daarnaast kan de ontstane situatie gevolgen hebben voor het imago van de twee landen. De schorsing moet dan ook gezien worden als een maatregel om de goede naam en imago van de centrale bank te herstellen. Volgens Jardim is de regering er niet om mensen te straffen. Dat is ook een van de redenen waarom zij geen uitspraken zal doen over de inhoud van het strafrechterlijk onderzoek en ook niet inhoudelijk zal ingaan op de uiteindelijke resultaten van het onderzoek. Als blijkt dat het OM geen zaak heeft tegen Tromp, dan zal de schorsing worden opgeheven. Ook als de zaak voor de rechter komt en Tromp wordt vrijgesproken zal de schorsing worden ingetrokken. Als hij wordt veroordeeld zal de regering andere stappen moeten ondernemen.

Goede naam

Dat de Financiën-ministers nu pas bij de CBCS ingrijpen komt volgens Jardim doordat er vorige week pas een situatie is ontstaan waarbij een officieel instituut zoals het OM een bestuurder van de centrale bank als verdachte heeft aangemerkt. Hiervoor werden er, volgens hem zonder bewijs, allerlei dingen over de CBCS geroepen. “We hebben de afgelopen jaren systematisch getracht om de situatie bij de centrale bank te stabiliseren. Dat is geen makkelijke opdracht geweest. Het is een behoorlijk complexe situatie. Wat volgens mij heel erg belangrijk is, is om te benadrukken dat het nu gaat om een officieel instituut als het OM”, aldus Jardim, die nog toevoegt dat het besluit tot schorsing in goed overleg met St. Maarten is gegaan. “De gesprekken zijn op een zeer volwassen manier gevoerd tussen Curaçao en St. Maarten.”

Bron: Amigoe

Dossier VDC

Een Reactie op “Amigoe | Veiligheidsonderzoek VDC naar CBCS-top gaat ook na schorsing Tromp door

  1. Wie screent de VDC?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *