Amigoe | Vergadering FOBS Divi Divi eindigt in anticlimax

Vergadering FOBS Divi Divi eindigt in anticlimax

Vergadering FOBS Divi Divi eindigt in anticlimax

WILLEMSTAD — Het verwachte vuurwerk vandaag in de Staten bleef uit. De vergadering over het rapport van overheidsaccountant Soab over het verstrekken van subsidie aan de Fundashon pa Optimalisashon di Bario di Steenrijk i Divi Divi (FOBS Divi Divi) was na minder dan 20 minuten alweer voorbij.

Eugene Cleopa (Pais) was de enige spreker. Er was maar één sprekersronde omdat de vergadering werd aangevraagd zonder de aanwezigheid van de minister. Dus mogelijke vragen van Statenleden konden niet worden beantwoord in de vergadering.

Zoals de Amigoe heeft begrepen was het de bedoeling dat aan het eind van de vergadering wel een motie zou worden ingediend. Maar zelfs dat ging niet meer door want naast Cleopa was er geen enkel Statenlid dat zich had ingeschreven om het woord te voeren.

In het Soab-rapport staat vermeld dat de stichting in 2012 ten onrechte een subsidie van 450.000 gulden heeft gekregen voor de upgrading van een sportveld in Steenrijk. Het rapport was voor de verantwoordelijke minister van Financiën, José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran), aanleiding om de te veel uitgekeerde subsidie terug te vorderen, terwijl alle documenten ter beschikking zijn gesteld van het Openbaar Ministerie.

In het rapport komt onder meer aan bod dat er tijdens het onderzoek geen verzoek voor subsidie van de stichting aan de toenmalige minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) gevonden kon worden. De subsidie zou ook verstrekt zijn voordat de stichting officieel was opgericht. Ook zou er 450.000 gulden zijn uitbetaald, terwijl de ministerraad akkoord was gegaan met een subsidiebedrag van 465.000 gulden. Verder was er ook geen begrotingsruimte om het bedrag uit te keren, terwijl naderhand bleek dat de upgrading veel goedkoper had kunnen plaatsvinden, waardoor Jardim ermee akkoord ging om een bedrag van 375.000 gulden van de stichting terug te vorderen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *