Amigoe | Verhoging minimumloon heeft effect op economische groei

Verhoging minimumloon heeft effect op economische groei

Verhoging minimumloon heeft effect op economische groei

WILLEMSTAD — Een verhoging van het minimumloon kan zowel een positief als een negatief effect hebben op de economische groei. Dat stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een notitie rond de verhoging van het minimumloon op Curaçao.

Dit naar aanleiding van de adviesaanvraag van parlementariër Eugene Cleopa gedateerd 10 februari jl.

CBCS berekende de effecten van de verhoging van het minimumloon van 1.420,20 naar 2.500 gulden door. “Aan de ene kant leidt een stijging van het minimumloon tot een toename van de private consumptie van de minimumloners, welke positief zal bijdragen aan de economische groei. Aan de andere kant nemen de loonkosten voor de werkgevers toe. Hierdoor stijgt de ‘cost of doing business’ en verslechtert de concurrentiepositie van Curaçao. Dit heeft een negatief effect op de economische groei. Ook zal de (jeugd)werkloosheid toenemen doordat de arbeidsvraag zal dalen. Indien het minimumloon wordt verhoogd, dient er rekening te worden gehouden met het risico op een loon-prijssignaal. Een loonprijs-signaal ontstaat wanneer lonen en prijzen elkaar opdrijven doordat de werkgevers de hogere loonkosten doorberekenen in hun prijzen, aldus de studiedienst van CBCS.

Loonkostenniveau

Ook zal, als het minimumloon naast de indexatie extra wordt verhoogd, het minimumloon de lonen die nu vlak boven het huidige minimumloon liggen, gaan overstijgen. De werknemers met een loon vlak boven het huidige minimumloon zullen immers ook een aanpassing van hun loonniveau eisen. Dat zal volgens CBCS tot een verdere algemene stijging van het loonkostenniveau leiden, die de cost of doing business verder zal verhogen en daarmee de concurrentiepositie van Curaçao verder zal doen verslechteren.

Een ander gevolg van het verhogen van het minimumloon is een toename van het aantal werknemers dat het minimumloon zal gaan verdienen. “De verklaring hiervoor ligt in het feit dat werknemers die normaal een baan aangeboden zouden krijgen boven het minimumloon, nu een baan op het minimumloon aangeboden krijgen. Aangezien werkgevers hun werknemers een hoger minimumloon moeten gaan betalen, hebben zij geen prikkel om iemand boven het minimumloon aan te nemen.”

Productiviteit

Tot slot stelt CBCS dat de geleverde arbeidsproductiviteit minimaal gelijk moet zijn aan het loonniveau of daarboven uit moet stijgen. Het loon moet namelijk de arbeidsproductiviteit rechtvaardigen. Een beter betaalde werknemer zou gemotiveerder zijn om harder te werken dan een slecht betaalde werknemer. Een werkgever is echter eerder geneigd om een hoger loon te betalen wanneer de werknemer meer waarde toevoegt aan zijn bedrijf, ofwel een hogere arbeidsproductiviteit heeft.

De oorsprong van het minimumloon ligt in de bescherming tegen uitbuiting en onderbetaling van werknemers door werkgevers. Het wettelijke minimumloon geeft het laagste salaris aan dat een werkgever aan zijn werknemer mag betalen. Door het introduceren van een minimumloon wordt de werknemers tevens een bepaald minimum bestaansniveau gegarandeerd.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Verhoging minimumloon heeft effect op economische groei

  1. Een loonsverhoging van bijna 1100 gulden zal voor veel werkgevers niet te dragen zijn en zullen daarom omvallen. Ik hoor echt niets in dit stuk over de vele faillissementen die dit tot gevolg heeft. Ik ben voor een stijging van het minimum loon, maar in dit voorbeeld is dat een bijna verdubbeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *