Amigoe | Verkiezingen onder verzelfstandigd hoofdstembureau

Verkiezingen op 30 september

Verkiezingen op 30 september

WILLEMSTAD — Minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) gaat ervan uit dat de verzelfstandiging van het hoofdstembureau, de Konseho Supremo Elektoral (KSE), vóór de komende verkiezingen een feit zal zijn.

De Raad van Ministers ging deze week, op voorstel van de KSE, akkoord met de datum van 30 september als de datum voor de Statenverkiezingen van later dit jaar. De kandidaatstelling, de datum waarop de partijen hun kandidatenlijsten moeten inleveren, is vastgesteld op 8 augustus. De nieuwe Staten zullen op 2 november officieel aantreden.

De nieuwe verkiezingen, zullen als alles volgens plan verloopt onder een nieuwe kieswet plaatsvinden. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Raad van Advies (RvA). Het gaat om een gecombineerd voorstel, bestaande uit een initiatiefwet van coalitiepartij Pais en een eigen voorstel van de regering, geeft Van de Horst vanochtend aan. Het voorstel van de regering is gebaseerd op een advies van een commissie die in 2011 door de toenmalige regering werd ingesteld.

In de nieuwe aangepaste kieswet wordt melding gemaakt van een geheel onafhankelijk hoofdstembureau, benadrukt de minister. “Op dit moment is de uitvoering van de verkiezingen al op afstand gezet. Maar nu gaan we de hele KSE op een afstand zetten, waardoor deze niet meer onder de verantwoordelijkheid van de regering valt. De minster zal bijvoorbeeld dan ook niet de leden aanstellen. Dit zal worden gedaan door onafhankelijke organen, zoals de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer Curaçao.”

Geen foto’s in stemhokje

Nieuw in het wetsvoorstel, zoals dit bij de RvA ligt, is het feit dat zodra de wet is aangenomen, het bij wet verboden zal zijn om foto’s in het stemhokje te maken. In Nederland zijn deze zogenaamde ‘stemfies’ – een variant op de ‘selfie’ – populair, waarbij stemmers met hun telefoon een foto maken van hun uitgebrachte stem in het stemhokje. Er gingen stemmen op dat dit tegen het stemgeheim zou indruisen. Het kwam tot een rechtzaak in Nederland, waarin de rechter stelde dat het stemgeheim een recht is, maar dat de verplichting hierop niet in de Nederlandse kieswet is opgenomen, waardoor stemfies dus in principe niet verboden kunnen worden.

Maar op Curaçao zijn de zogenoemde stemfies een zeer controversieel onderwerp. Bij de vorige verkiezingen namen tal van kiezers foto’s van hun stembiljet om dit hierna als bewijs te gebruiken om betaling te eisen van politieke partijen. Dit was voor partijen aanleiding om voor een verbod te pleiten. De wet die nu op tafel ligt, zal dit moeten verbieden. Het is echter niet bekend hoe de KSE op dit verbod op stemfies in de praktijk zal moeten toezien.

Nieuw

Het Hoofdstembureau heeft op dit moment formeel geen voorzitter. Voorzitter Geomaly Martes diende twee jaar terug zijn ontslag in, maar werd door de minister verzocht aan te blijven. Per 15 februari wordt de huidige vicevoorzitter van de KSE, Raymond ‘Pacheco’ Römer, benoemd als de nieuwe voorzitter. Dit gebeurt ook op advies van de resterende leden van de KSE. Römer is al jaren betrokken bij de organisatie van verkiezingen op het eiland. Ook ervaren is de tweede persoon die per dezelfde datum als vicevoorzitter zal worden benoemd, Charles do Rego, die jarenlang als hoofd van de Burgerlijke Stand, nu afdeling Publieke Zaken/Kranshi, betrokken was bij de organisatie van verkiezingen.

Volgens Van der Horst is Römer op dit moment al bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen. De minster gaat ervan uit dat de nieuwe aangepaste kieswet voor de komende verkiezingen van kracht zal worden. Als de wet eenmaal van kracht is geworden, dient de KSE een nieuwe samenstelling te krijgen. De huidige leden zullen dan vervangen worden door leden die niet door de regering, maar door de eerder genoemde onafhankelijke organen zijn voorgedragen. De wet moet na advisering door de RvA nog door de Staten worden goedgekeurd.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Verkiezingen onder verzelfstandigd hoofdstembureau

  1. Abraham Mossel

    Wedden dat het niet doorgaat met andere woorden er word weer uitgesteld. Ze kunnen het niet aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *