Amigoe | ‘Verkoop Marriott door beslagen juridisch niet rond’

‘Verkoop Marriott door beslagen juridisch niet rond’

twee beslagen van in totaal 4 miljoen gulden op gebouwen en terreinen

WILLEMSTAD — De verkoop van het Marriott hotel door eigenaar Rif Resort Hotel NV is juridisch niet rond, omdat de levering door beslaglegging geen doorgang kan vinden. Dit stellen advocaten Olga Kostrzewski en Achim Henriquez.

Zij hebben namens 91 Marriott-werknemers twee beslagen van in totaal 4 miljoen gulden gelegd op gebouwen en terreinen van het hotel.

De advocaten reageren hiermee op een persverklaring van het Rif Resort, dat afgelopen zaterdag een akkoord is getekend met Piscamar Beach Resort van de Orco Group, voor de verkoop van het pand waarin het Curaçao Marriott Beach Hotel is gevestigd.

De persverklaring: “De nieuwe eigenaar verplicht zich naast de koop, om 33,7 miljoen dollar te investeren in grondige renovatie en uitbreiding van de kamers van het hotel.” Vooraf was al bekend dat bij een omvangrijke renovatie van het hotel de deuren tijdelijk zouden sluiten, waarvoor nu een periode van ‘ongeveer anderhalf jaar is ingeruimd’. De ongeveer 250 werknemers komen dan zonder baan te zitten. De advocaten die herhaaldelijk namens hun cliënten de vrees hebben uitgesproken omtrent een adequate afvloeiingsregeling, benadrukken dat de verkoop juridisch niet rond is omdat er ‘niet geleverd kan worden’. “Men noemt nu Piscamar Beach Resort als nieuwe eigenaar. Men kan inderdaad wel een verkoopovereenkomst hebben getekend, maar het Rif Resort kan het onroerend goed, zolang daar beslagen op liggen, niet leveren. Niet zolang de levering van gebouwen en terreinen door een notariële acte zijn vastgelegd en in het openbaar register zijn ingeschreven, wat tijdens de beslagen onmogelijk is. De beslagen zullen pas worden opgeheven als alle 91 cliënten die wij vertegenwoordigen, middels een reële ontslagvergoeding betaald zijn”, aldus de advocaten.

Banenmarkten opzetten

Rif Resort stelt dat met ‘de ondertekening van het akkoord voor verkoop aan Piscamar Beach Resort ook de werkgelegenheid op de lange termijn wordt veilig gesteld; dat kan in de huidige toestand (van het hotel, red.) niet langer worden verzekerd’. “Op 28 juli jl. mondde dit uit in een akkoord. Toen is verder gewerkt aan de afronding van de randvoorwaarden, zoals een franchise agreement tussen de nieuwe eigenaar en de keten Marriott International, het bereiden van een sociaal plan et cetera.” Uit deze persverklaring wordt vooralsnog niet duidelijk wat het sociaal plan zal behelzen.

“Als werkgever van de Marriott-werknemers heeft Rif Resort afgesproken dat Marriott de komende dagen met elk van de werknemers om de tafel zal zitten. Om de werknemers te begeleiden worden met belangenvereniging Chata en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) banenmarkten opgezet om te zien wie er in de lokale horecasector of andere sectoren aan een nieuwe baan geholpen kan worden”, aldus het Rif Resort over de medewerkers.

Stoot onder de gordel

De advocaten hadden oorspronkelijk beslag gelegd op gebouwen en terreinen van het hotel namens 59 cliënten, voor een bedrag van 2,5 miljoen gulden. Dit beslag – waaraan een termijn gekoppeld was, waarbinnen er tijd wordt gegund om een bodemprocedure aan te spannen – zou vandaag verlopen. “Omdat wij inmiddels 91 cliënten vertegenwoordigen, is er afgelopen vrijdag verlenging aangevraagd voor het beslag van 2,5 miljoen gulden en een aanvullend beslag gelegd ter waarde van 1,5 miljoen. Deze beslagen zijn tot 1 december gelegd. Het Rif Resort had in zijn laatste schrijven gericht aan ons aangegeven dat het ons zou berichten wanneer een akkoord bereikt is. Dit is niet gebeurd. Sterker, men heeft afgelopen zaterdag snel het personeel benaderd waarvan wij menen dat dit een stoot onder de gordel is geweest.”

Lege handen

De advocaten lichten toe dat een groot deel van het personeel bij de mededeling afgelopen zaterdag ook met een contract voor ontslagvergoeding werd benaderd. “Men heeft dus op zaterdag, anticiperend op het verlopen van de oorspronkelijke termijn van het beslag vandaag, het weekeinde gekozen om de mededeling te doen omdat mensen dan minder bereikbaar zijn. Dit dus zonder een verwittiging vooraf, waarbij men ook contracten aanbood in de hoop dat deze, zonder beraadslaging, snel getekend zouden worden. Wij hebben deze contracten bekeken en kunnen constateren dat er juridisch tal van zaken niet goed zijn vastgelegd. Hierdoor kunnen de werknemers die daarvoor tekenen, het risico lopen om alsnog met lege handen achter te blijven”, aldus de advocaten die een oproep doen aan alle 250 werknemers om niet zomaar te tekenen. “Onze cliënten hebben sowieso het advies om niet te tekenen gekregen, waar wij nu aanvullend over in beraad zullen gaan. Ook zullen wij de komende dagen mogelijk ook andere werknemers extra informeren”, aldus Kostrzewski en Henriquez.

Lees ook: Rif resort sluit akkoord met Orco Group

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | ‘Verkoop Marriott door beslagen juridisch niet rond’

 1. Beste Frank,

  Ik sta aan de kant van niemand. Echter, hier denken velen alleen aan hun rechten en niet aan hun plichten. En ja, ik ben zeer goed bekend met het reilen en zeilen in het Marroitt. Zou je zo een lijst van misfits kunnen geven.
  Er zijn ook een aantal hele goede werknemers, die hoeven nergens bang voor te zijn. Ken bedrijven die hen graag zouden willen hebben.
  Maar we moeten echt eens ophouden met te doen alsof er alleen super werknemers rondlopen. Het grote probleem met veel werknemers op curacao kom je ook tegen in het Marriott. Ze zijn niet te motiveren, komen alleen voor hun pay cheque. Aan een dood paard trekken heeft nog meer succes.

 2. Heer Joep Meloen. Ik vraag me af of u aan de kamp van de een werkgever bent, want u spreekt denigrerend over de werknemers, net als vele werkgevers op Curacao dat doen over hun werknemers. Dat het personeel disfunktioneert ligt helemaal aan het management zelf, want hun taak is om deze werknemers te motiveren en het beste uit hun te halen. Maar de Curacaosche managers en directeuren, die via politiek of vriendjespolitiek aan de macht zijn gekomen, willen alleen maar de lusten maar niet de lasten. Uitbuiten van werknemers hoort daarbij om nog meer te kunnen cashen en daarna deze werknemers zonder pardon op straat te zetten. Deze werknemers van de Marroitt doen er goed aan om voor zichzelf op te komen en dient een voorbeeld te zijn voor andere werknemers in dezelfde situatie.

 3. 59 clienten en dan voor 2,5 miljoen aan beslag ?
  Dat houdt in dat men, per werknemer, dus 40,000 NAF eist ?

  Als advocaat ben je dan helemaal van de pot gerukt wanneer je met dit soort eisen komt. Ten eerste kun je wel beslag leggen, maar dat houdt niet in dat je ook gelijk hebt. De rechter zal dan moeten beslissen wat wel of niet acceptabel is en daar helpt geen persbericht tegen.
  Maar voor het eiland en voor het personeel is dit geen goede ontwikkeling. Nu komt de verbouwing van het hotel stil te liggen, gaat dus meer geld kosten en de kans bestaat dat de investeerders gaan afhaken. Dan staat er dus een leeg hotel, wat failliet zal worden verklaard en staat iedereen met lege handen.
  Maar nee, de advocaten denken, onder het mom van het belang van de werknemers, alleen aan hun eigen belang. Het belang van het eiland kan hen niet interesseren.

  Het is allom bekend dat een groot deel van het personeel bij het Marriott volledig disfunctioneert, doch a.g.v. de vakbonden en vriendjespolitiek niet geloosd kan worden. Dit personeel is ook een reden waarom het Marriott verlies draait, maar volgens de advocaten moet het Marriott deze losers weer opnieuw aannemen ? Geloof niet dat dat gaat gebeuren.
  Dan hoeven ze niet vreemd op te kijken wanneer er ineens geen huurder van het hotel meer is. Want zeg nu zelf, wat voor zin heeft zo’n hotel voor de Marriott keten ? Alleen maar verlies draaien is niet de bedoeling. Een onderneming moet winst draaien en wanneer het personeel dat in de weg staat dan moet of het personeel eruit of je sluit de onderneming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *