Amigoe | Verlaging premie bvz gepensioneerden niet kostendekkend

Verlaging premie bvz gepensioneerden niet kostendekkend

Verlaging premie bvz gepensioneerden niet kostendekkend

WILLEMSTAD — Verlaging van de inkomensafhankelijke premie voor gepensioneerden van 10 naar 4 procent, in plaats van 6,5 procent, zou een derving van 30 miljoen gulden met zich meebrengen. Volgens Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) is het bvz-fonds niet in staat om de derving van 30 miljoen te dekken.

De minister verklaart dit in de nota naar aanleiding van het verslag van het debat in de Centrale Commissie over de behandeling van de reparatiewetgeving basisverzekering ziektekosten (bvz). In de nota gaat de regering, middels Jardim, in op vragen die door Statenleden werden gesteld tijdens de behandeling van de reparatiewetgeving in de Centrale Commissie van afgelopen maandag.

Tijdens deze behandeling was er veel kritiek op het besluit van de regering om de pensioenpremie voor gepensioneerden te verlagen van 10 naar 6,5 procent. Deze verlaging wordt mogelijk gemaakt door de premie voor werkenden te verhogen van 3 naar 4 procent. Deze verhoging zal volgens Jardim extra inkomsten genereren van 11,5 miljoen gulden. Maar kritiek kwam er onder meer van Leeflang op het feit dat gepensioneerden nog steeds een hoger percentage moeten betalen dan werkenden. Zij omschreef dit als discriminatie en kondigde een mobilisatie aan tegen de inkomensafhankelijke premie voor gepensioneerden en ouderen.

Leeflang ging tijdens haar interventie in de Staten ook in op de de beslissing van de regering om de nominale premie van 82 gulden per 1 januari af te schaffen. In projecties had de regering rekening gehouden met inkomsten van 6 miljoen uit de nominale premie, maar in de praktijk is gebleken dat maar 8 ton kon worden geïnd. Dit was een van de redenen van de regering om tot afschaffing van deze nominale premie over te gaan.

Leeflang wees er tijdens het debat van afgelopen maandag op dat de reparatiewetgeving wel per 1 november in zal gaan, maar dat iedereen de nominale premie zal moeten blijven doorbetalen tot 1 januari. Zij vroeg dan ook of burgers dit bedrag dan teruggestort kunnen krijgen. Het antwoord van Jardim is nee. Hij geeft aan dat alle burgers de nominale premie van 82 gulden tot 1 januari 2015 zullen moeten blijven betalen.

Ingaand op vragen van MFK-leider Gerrit Schotte, benadrukt Jardim dat het bvz-fonds op dit moment solvabel is. Het fonds kent volgens de minister een solvabiliteitmechanisme via een automatische premie-aanpassing. Het is het streven van de regering om premie-aanpassingen te voorkomen door de kosten van het bvz-fonds zoveel mogelijk beheersbaar te houden. De minister wijst erop dat in het voorstel voor de bvz, dat tot september 2012 in voorbereiding was, rekening werd gehouden met jaarlijkse premieverhogingen van 1,25 procent. Maar dankzij de gehanteerde kostenbeheersing zijn premieverhogingen tot nu toe niet nodig geweest.

Uit de antwoorden van Jardim valt ook op te merken dat de overheid op dit moment al bezig is met de voorbereiding van de algemene ziektekostenverzekering (azv), die de bvz moet opvolgen. De overheid heeft volgens de Financiën-minister nog geen commissie of werkgroep opgericht, die zich hiermee bezighoudt. Er is een extern bureau aangetrokken die in deze eerste fase van het traject hiermee is belast, geeft de minister aan in zijn antwoorden aan de Staten

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *