Amigoe | ‘Verloop procedure project cameratoezicht verkeerd’

door Jomaira v/d Meulen-Angela

‘Verloop procedure project cameratoezicht verkeerd’

‘Verloop procedure project cameratoezicht verkeerd’

WILLEMSTAD — De Statenleden lieten vandaag tijdens het Statendebat over de procedure die is gebruikt om beveiligingscamera’s van Inspur aan te schaffen, blijken het niet eens te zijn met hoe dit is verlopen. De meesten gaven aan vóór het project te zijn, maar tegen de totstandkoming hiervan.

Naast minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) was ook minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) voor het debat uitgenodigd, aangezien hij toestemming gaf aan Navarro om van een openbare aanbesteding af te wijken.

Een aanwezig team zou tevens een presentatie geven van het project, ook de technische aspecten hiervan. Dit had voor het ter perse gaan van deze krant nog niet plaatsgevonden.

MFK-Statenlid Gerrit Schotte voerde als eerste het woord en stelde dat minister Navarro, evenals Statenlid Armin Konket (PAR), of helderziende was of banden heeft met de onderwereld. Anders dan Schotte, benadrukte Konket dat de PAR nu al niet kan aangeven tegen de suppletoire begroting 2015 te zullen stemmen, omdat de PAR altijd voorstander is van projecten die bijdragen aan een beter Curaçao.

Statenlid Humphrey Davelaar (PNP) stelde voor om de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in te schakelen voor een onafhankelijk onderzoek hiernaar. “De Staten hebben meerdere malen uit angst en paniek eisen gesteld aan de minister om de criminaliteit aan te pakken. Dat is belangrijk om naar voren te brengen.” De minister is dus gaan onderhandelen voor cameratoezicht op het eiland, wat resulteerde in het contract met Inspur.

Davelaar benadrukte dat minister Navarro nog steeds zijn vertrouwen geniet, en wil in verband met de discussie omtrent de regels die geldig zijn om af te kunnen wijken van een openbare aanbesteding, verduidelijking van de landsverordening financieel beheer die dit regelt.

Statenlid Winnie Raveneau (PS) wees op de discussies tussen toenmalige minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe en Melvin ‘Mac’ Cijntje (huidig Statenlid voor PS) over het belang van cameratoezicht. “Dit is dus niet nieuw, maar als het volksgeld betreft wordt de PS vervelend”, aldus Raveneau. Zij wil van Navarro weten waarom voor het bedrijf Inspur is gekozen, of er een marktonderzoek is gehouden en hoe dit is gegaan. Zij wil ook weten in welke taal de software en instructies zijn en wie de instructies in verband met het project zal geven.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang gaf ook aan de minister te steunen, maar tegen de procedure te zijn. Echter iedereen is tijdens de Raad van Ministers akkoord gegaan met de implementatie van het project. “Ik was er niet aanwezig.” Zij benadrukte dat ook voor andere belangrijke aspecten zoals het dumpen bij Shut van een openbare aanbesteding dient te worden afgeweken. “Waarom voor camera’s wel en niet voor het dumpen bij Shut?”

Leeflang denkt dat in deze situatie conform de regels van goed bestuur gehandeld moet worden en gaf aan een motie van afkeuring te zullen steunen om dergelijke situaties te voorkomen. Een motie van wantrouwen zal ze echter niet steunen. PAR-leider Zita Jesus-Leito zal dit ook niet doen.

Amerigo Thode (MFK) betreurt het verder dat de minister de MFK-woordvoerder van de onderwereld wordt genoemd omdat de partij banden heeft met deze wereld. Hij kan begrijpen dat Navarro dit uit woede heeft geuit, maar denkt nog steeds dat minister Navarro een ‘correcte man’ is. Ook Gilmar ‘Pik’ Pisas haalde de uitlatingen van de minister aan en betreurt het dat de minister alleen de MFK ‘aanpakt’, terwijl ook de PS de minister sterk had bekritiseerd over zijn beslissing.

Sherwin Leonora (PS) vindt het opmerkelijk dat een partij, in dit geval MFK dus, zich aangesproken voelen. “Wie de schoen past… Misschien hebben zij inderdaad banden met de onderwereld.”

‘Verloop procedure project cameratoezicht verkeerd’

Leeflang denkt dat in deze situatie conform de regels van goed bestuur gehandeld moet worden en gaf aan een motie van afkeuring te zullen steunen om dergelijke situaties te voorkomen. Een motie van wantrouwen zal ze echter niet steunen. PARleider Zita Jesus-Leito zal dit ook niet doen.

Amerigo Thode (MFK) betreurt het verder dat de minister de MFK-woordvoerder van de onderwereld wordt genoemd omdat de partij banden heeft met deze wereld.

Hij kan begrijpen dat Navarro dit uit woede heeft geuit, maar denkt nog steeds dat minister Navarro een ‘correcte man’ is. Ook Gilmar ‘Pik’ Pisas haalde de uitlatingen van de minister aan en betreurt het dat de minister alleen de MFK ‘aanpakt’, terwijl ook de PS de minister sterk had bekritiseerd over zijn beslissing.

Sherwin Leonora (PS) vindt het opmerkelijk dat een partij, in dit geval MFK dus, zich aangesproken voelen. “Wie de schoen past… Misschien hebben zij inderdaad banden met de onderwereld.”

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Verloop procedure project cameratoezicht verkeerd’

  1. Mwhaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh
    Raveneau heeft het over “volksgeld”. De PS heeft een vette laag boter op het hoofd.
    Hoe durft zij, namens deze partij een evenals de rest niets presterend figuur en dan spreken over volksgeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *