Amigoe | Vertrouwen in politie en gevangenis Curaçao, zorgen over St. Maarten

Vertrouwen in politie en gevangenis Curaçao, zorgen over St. Maarten

Vertrouwen in politie en gevangenis Curaçao, zorgen over St. Maarten

DEN HAAG — De Tweede Kamer vertrouwt erop dat de politie en gevangenis op Curaçao nog dit jaar voldoende kwaliteit hebben, maar maakt zich ernstig zorgen over de situatie op St. Maarten. Dat bleek vandaag tijdens een algemeen overleg over de Plannen van Aanpak op deze terreinen.

De vergadering werd aangevraagd door VVD-Tweede Kamerlid André Bosman. Hij was verbaasd over het gezamenlijke streven van minister Ronald Plasterk en de premiers van Curaçao en St. Maarten om de Plannen van Aanpak niet meer te verlengen na 10 oktober dit jaar. Rapportages uit begin 2015 lieten immers zien dat er nog veel werk verzet moet worden om de kwaliteit van de politie en de gevangenis in beide landen te verbeteren.

Gisteren stuurde Plasterk echter een brief aan de Tweede Kamer met aanvullende informatie. Michel Marijnen en Nico Schoof, respectievelijk de voorzitters van de commissies voor Curaçao en St. Maarten, adviseren ook om de Plannen van Aanpak niet te verlengen.

“Ondanks tegenslagen wordt krachtig doorgezet om de geformuleerde doelen te bereiken. De verwachting is dat in oktober 2016 de plannen van beide diensten, zoals die in 2010 zijn vastgesteld, als voldoende afgerond beschouwd kunnen worden”,

schrijven ze over de situatie op Curaçao. De voortgangscommissie wil wel in gesprek blijven met de autoriteiten van Curaçao om de kwaliteit te waarborgen. De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties was het eens met minister Plasterk dat verlenging waarschijnlijk niet meer nodig is.

Zorgen

Marijnen en Schoof adviseerden ook om de Plannen van Aanpak voor St. Maarten niet te verlengen, hoewel de politie en de gevangenis nog lang niet het gewenste niveau hebben, onder meer door een tekort aan personeel en aan geld.

“Verbetering in die situatie kan alleen gevonden worden als er weer financiële middelen beschikbaar komen en er een constructieve samenwerking met Nederland op gang komt, waarbij externe hulp onontbeerlijk is, teneinde het gewenste niveau van veiligheid en rechtshandhaving in het Koninkrijk te bereiken”, schrijven ze.

De Voortgangscommissie denkt dat een andere benadering van het probleem meer effect zal hebben.

Plasterk sloot zich daar bij aan. Hij verwacht meer resultaat van een gesprek over een betere samenwerking tussen lokaal politiepersoneel en het Recherche Samenwerkingsteam. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van St. Maarten om budget te reserveren voor de politie en de gevangenis. Hij beloofde de Tweede Kamer uiterlijk in augustus te informeren over een alternatief.

De minister kreeg de steun van zijn partijgenoot, PvdA’er Roelof van Laar, maar Alexander Pechtold (D66), André Bosman (VVD), Ronald van Raak (SP) en Roel Bisschop (SGP) hadden twijfels. Pechtold noemde de mogelijkheid om St. Maarten toch incidentele financiering te geven om de problemen op te lossen.

Van Raak waarschuwde dat goede samenwerking niet ten koste mag gaan van onafhankelijkheid bij het onderzoek naar corruptie. Bosman maakte tot slot bezwaar tegen het beëindigen van de Plannen van Aanpak zolang er geen goed alternatief is en kondigde een motie aan op dit punt.

Bron:Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *