Amigoe | Verwarring over onderzoek herontwikkeling Isla-terrein

Verwarring over onderzoek herontwikkeling Isla-terrein

Verwarring over onderzoek herontwikkeling Isla-terrein

WILLEMSTAD — Het tweesporenbeleid van het Ecorys rapport wordt niet langer gevolgd, het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) richt zich alleen nog maar op de modernisering van de raffinaderij.

Dit verklaarde premier Ben Whiteman (PS) afgelopen zaterdag in het ochtendprogramma Wat een Week op Paradise FM. Volgens de politiek leider van Pais, Alex Rosaria, kan hier geen sprake van zijn, omdat er een opdracht van het parlement ligt om herontwikkeling van het Isla-terrein te onderzoeken.

Het Ecorys rapport uit 2012 deed de aanbeveling om, naast de modernisering van de Isla, mogelijkheden tot herontwikkeling van het Isla-terrein in het geval van sluiting te onderzoeken. Deze laatste weg wordt volgens de premier dus niet langer gevolgd, nu alleen nog maar gewerkt wordt aan het openhouden van de raffinaderij.

Whiteman meldde dat volgende maand, en in ieder geval gedurende de eerste helft van dit jaar, wordt gestart met een openbare aanbesteding voor de raffinaderij. Hierbij wordt overgeschakeld van fossiele brandstoffen naar Liquid Natural Gas (LNG), wat veel schoner is, en wat volgens hem een explosie van werkgelegenheid teweegbrengt en waarmee veel scholing en omscholing is gemoeid. “Door deze omschakeling dalen de emissies met 80 procent. De rest (van de uitstoot, red) kan ook worden behandeld, zodat er bijna niks meer de lucht in gaat”, aldus de premier.

Hij stelde dat er al officieel zestien geïnteresseerde partijen, grote bedrijven of landen, zich hebben gemeld voor de aanbesteding en dat het aantal blijft groeien. “Het proces van selectie en gunning zal minstens vier tot vijf jaar in beslag nemen”, aldus Whiteman. Hij merkte op dat China nog steeds interesse heeft in de Isla, met name op onderdelen van het geheel, zoals op gebied van transport en ondersteuningsdiensten. Volgens hem groeit de samenwerking met China, ook op cultureel gebied. Op de vraag of China een derde partij zal zijn, naast de PdVSA, stelde de premier dat dit niet kan worden uitgesloten.

De minister-president herhaalde tijdens de radio-uitzending zijn kritiek op ‘sommige milieuorganisaties’ die waren uitgenodigd bij het Tweede Kamerdebat van vorige maand, en volgens hem een ‘breder perspectief hebben dan de Isla’. Whiteman: “Van de groepen die zijn uitgenodigd zijn er een aantal die ook in de vastgoed business zitten. Dan weet je nooit wat voor belangen een rol spelen. Hier moeten we ook over kunnen praten.” Volgens hem is goed contact met milieugroepen voor hem wel goed mogelijk en worden sommigen van hen ook geconsulteerd, waaronder over marine-biodiversiteit.

Mandaat Staten

In reactie stelde partijleider Alex Rosaria (Pais) verbaasd te zijn over de uitspraken van de premier. “Er is een mandaat van het parlement om te onderzoeken wat de mogelijkheden van herontwikkeling zijn bij eventuele sluiting van de Isla. Ik weet dat de commissie die dit onderzoekt nog aan het werk is en niet de opdracht heeft om te stoppen. Ik heb vandaag gesproken met Aubrich Bakhuis, een van de leden van die commissie, en hij zei dat het werk gewoon doorgaat.” Rosaria stelt dat de commissie dit jaar nog informatie over haar werkzaamheden heeft verstrekt in diverse wijken, waaronder bij Blue Bay, en dat de volgende sessie binnenkort volgt. Volgens Rosaria is de discussie de afgelopen twee weken op een ‘chaotische’ manier gevoerd. “Niemand is gediend bij dit soort uitspraken.”

Deze week gaat er een uitnodiging van de Staten naar de regering om te spreken over de toekomst van de raffinaderij. Naar verwachting zal tijdens dat debat het tweesporenbeleid ook aan de orde komen.

Het hoofd van het MDPT, Werner Wiels, wilde niet ingaan op de uitspraken van de premier en verwees door naar Whiteman zelf. “We zijn sinds kort heel voorzichtig met de Nederlandstalige media, want zoals je ziet komen daar problemen van”, aldus Wiels. Hierbij verwees hij impliciet naar de commotie die vorige week was ontstaan na de publicatie van een artikel in het Antilliaans Dagblad over de clausule met betrekking tot stilzwijgende verlenging van het Isla-leasecontract. Premier Whiteman was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Verwarring over onderzoek herontwikkeling Isla-terrein

  1. Joscelin Trouwborst

    Dit stinkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *