Amigoe | Verzoek VS uitlevering drugsverdachten opnieuw behandeld

Rogelio Gregory Koeiman to be extradited? | Foto Judith Roumou

Nieuw verzoek Rogelio Gregory Koeiman (foto) Ramphis Rietwijk en Gilbertico Felicia aan de USA uit te leveren | Foto Judith Roumou

WILLEMSTAD — Het hof heeft gistermiddag de verzoeken van de Amerikaanse autoriteiten behandeld, om de drugsverdachten Ramphis Rietwijk, Rogelio ‘Gregg’ Koeiman en Gilbertico Felicia uit te leveren. Vonnis is op 3 september.

De verzoeken zijn een jaar na de afwijzing hiervan door het hof op bevel van de Hoge Raad opnieuw behandeld. Dat vond plaats achter gesloten deuren. Die had in november vorig jaar de beslissing van het hof om de verzoeken af te wijzen vernietigd en had de zaak terugverwezen naar het hof.

De uitlevering van de mannen aan de Verenigde Staten werd door het hof op 6 februari vorig jaar ontoelaatbaar verklaard. De Hoge Raad in Den Haag oordeelde echter dat het hof hiertoe niet bevoegd was. Als reden voor het afwijzen van de verzoeken gaf het hof toen aan dat hier onder meer bijzondere opsporingsmethoden zouden zijn ingezet.

Het hof was het dus met de advocaten van de verdachten eens dat de procedure voor en na de voorlopige aanhouding van de mannen in strijd met onze wetten is verlopen. De verdediging eiste dat de mannen vrijgelaten zouden worden. Dat is later ook gebeurd.

Rietwijk, Koeiman en Felicia werden op 2 oktober op Curaçao aangehouden op basis van een rechtshulpverzoek. Dat verzoek werd door het Openbaar Ministerie gedaan namens de autoriteiten van het Southern District New York, in verband met drugstransporten naar onder andere de VS.

De mannen werden op diezelfde dag, vergezeld van een lokale politieagent, door vijf agenten van de Drug Enforcement Administration (het Amerikaanse drugsbestrijdingsteam DEA) ondervraagd, nadat zij met de delicten werden geconfronteerd. Nadat de drugsverdachten op hun rechten waren gewezen, werden zij aan een verhoor onderworpen. De DEA-agenten trachtten er op deze manier achter te komen wie de leverancier van de drugs was. Tevens boden de DEA-agenten de mannen een deal aan:

“Als zij op 4 oktober met de DEA mee zouden gaan naar de VS en bereid zouden zijn mee te werken, zou alles veel korter duren.”

De verhoren na hun voorlopige aanhouding vonden respectievelijk plaats in de gevangenis, op het politiebureau Rio Canario en in het cellencomplex in Barber, zonder medeweten van het lokale OM.

De drugsverdachten werden door de DEA-agenten bezocht, er werden diverse vragen aan hen gesteld en er werd met hen over hun mogelijke medewerking aan het onderzoek gesproken. Dit zonder dat voldaan was aan de in ons rechtssysteem geldende zogenoemde Salduz-waarborgen (de verdachten waren bij het eerste ‘verhoor’ verstoken van rechtsbijstand, red.).

Het hof woog toen hierbij dat ondanks het feit dat er een lokale agent aanwezig was tijdens de verhoren, er geen proces-verbaal is opgemaakt door enige lokale opsporingsambtenaar.

Verder geldt dat het hier personen van de Nederlandse nationaliteit betreft, die mogen rekenen op bescherming van hun eigen nationale strafvorderlijke bepalingen. Dit waren allemaal gebreken die een uitlevering in de weg stonden, aldus het hof.

Cassatie

Het OM heeft altijd weersproken dat de DEA-agenten zonder medeweten van het OM een ‘plea bargain’, waarbij minder straf wordt aangeboden bij een bekentenis, aan de opgeëiste personen zouden hebben aangeboden. Het OM heeft in verband hiermee en conform de Rijkswet ‘cassatierechtspraak in uitleveringszaken’ cassatie ingesteld tegen die beslissing.

De Hoge Raad heeft hierop beslist dat het hof niet bevoegd was een oordeel te vellen over de uitleveringsverzoeken, maar dat het aan de rechter in de VS is om dit te doen. De discussie over de rechtmatigheid van het bewijs moet ten overstaan van de rechter in de VS worden gevoerd.

Volgens de HR dus was het hof niet bevoegd, maar de zaak werd toch terugverwezen naar hetzelfde hof, teneinde de toelaatbaarheid van de verzochte uitlevering opnieuw te beoordelen. Dat is dus gisteren gebeurd en begin volgde maand zal het hof een beslissing nemen.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Verzoek VS uitlevering drugsverdachten opnieuw behandeld

  1. Unda Brian Mariano ta?

    Soms verlang je naar Noord Korea waar dit soort tuig geruisloos ‘verdwijnt’ zonder de gemeenschap verder met hun overlast en kosten te belasten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *