Amigoe | VMSC: Patiënt verdient zorg van Euro-Amerikaans niveau

VMSC Voorzitter Alexander Saleh aan het woord.

VMSC Voorzitter Alexander Saleh

WILLEMSTAD — De Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VSMC) zegt dat de patiënt op Curaçao een Euro-Amerikaans niveau van zorg verdient. Om dit na te kunnen streven moet de vakautonomie van de arts worden gerespecteerd en de zorg patiëntgericht zijn. Dat stelt de VSMC in het Visiedocument 2016-2020: ‘Nieuwe zorg voor de Curaçaose patiënt’.

De VMSC heeft voor het eerst een document opgesteld naar aanleiding van de problemen die zich momenteel voordoen in de zorg op Curaçao. De vereniging pleit al geruime tijd voor een oplossing voor het tekort aan medisch specialisten. Andere knelpunten die ze aanhalen zijn: ‘het toenemend aantal medische uitzendingen omdat de noodzakelijke zorg niet lokaal kan worden aangeboden, de moeizame transitie van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar het nieuwe ziekenhuis, waarbij onvoldoende input wordt gevraagd van de medische specialisten die daar wel zorg moeten gaan leveren, onvoldoende aandacht voor de preventieve zorg en de kwaliteit van de zorg die bedreigd wordt door een tekort aan materieel en mankracht’. Het document is gisteren gepresenteerd in het Avila Beach Hotel.


Aanbevelinge
n

De vereniging heeft zodoende meerdere aanbevelingen. Zo stellen ze ‘dat het gewenste zorgniveau bereikt kan worden door het vaststellen en uitwerken van zorgpaden en ketenzorg rondom de patiënt, waarvoor de input en samenwerking van alle zorgactoren nodig zijn’. Interactie en goede communicatie tussen stakeholders zijn hierbij noodzakelijk om de zorgkwaliteit die men voor ogen heeft te behalen, zo ook in de transitie naar Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

Medische specialisten dienen daarnaast zelf te kunnen kiezen om in dienstverband of binnen een samenwerkingsverband in het ziekenhuis werkzaam te zijn. “Slechts op deze manier kan optimaal specialisme-specifieke zorg worden gegeven en gegarandeerd”, aldus de VMSC. Een ander punt is de marktwerking. “Particuliere zorgverzekeraars moeten wettelijk worden toegelaten om het basispakket zorg aan te bieden. Het huidige zorgbudget moet worden uitgebreid als dit niet toereikend is om het beoogde zorgniveau te behalen.”

De vereniging betreurt het gemis van een zorgautoriteit en het feit dat de Landsverordening BIG na jaren nog niet in werking is getreden. Voor wat betreft bekostiging van de zorg wil de VMSC ten slotte een maatschappelijke en politieke discussie op gang brengen, die uiteindelijk moet leiden tot een betaalbare zorg van het gewenste Euro-Amerikaanse niveau.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *