Amigoe | VMSC: We kunnen zo niet verder in Sehos

VMSC: We kunnen zo niet verder in Sehos

Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC)

WILLEMSTAD — De Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) stelt paal en perk aan de financiële situatie waarin het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) verkeert. “We kunnen niet om de problematiek in relatie tot de druk op de kwaliteit van de zorg en het materiaaltekort heen”, aldus VMSC-voorzitter Alexander Saleh.

Mocht de situatie de kwaliteit van de zorg in de weg staan, dan zullen er voorzorgsmaatregelen worden getroffen, meldt het Sehos.

Saleh stelt dat het zo niet verder kan. “Er is een grens en die hebben we nu overschreden. Als wij zeggen dat we samen het Sehos zorg aanbieden, moeten we ook de kwaliteit en veiligheid kunnen garanderen, anders zijn we medeplichtig. Want als er iets misgaat ben je als arts wel verantwoordelijk. We proberen het ziekenhuis al maanden te steunen door ons best te doen, maar er komt een moment waarop we als specialist niet meer kunnen draaien, want ons treft uiteindelijk de blaam.”

Budget

Wat hieraan ten grondslag ligt is volgens hem het budget. “Het grootste kwaad is zo’n twee tot drie jaar geleden geschied toen het budget van het ziekenhuis drastisch werd verlaagd aan de hand van unilaterale gegevens en financiële scans. Volgens de overheid was er namelijk sprake van een grote mate van verspilling, maar er zijn ons inziens onjuiste conclusies getrokken. Veel zaken zijn buiten beschouwing gelaten, waardoor er continu financiële gebreken zijn”, aldus Saleh.

De enige fatsoenlijke manier om dit op te lossen is volgens de voorzitter daarom een verhoging van het budget. “De beramingen zijn niet correct en ook al was dit wel het geval, dan nog heeft het Sehos niet de tijd gekregen zich goed te kunnen reorganiseren om dit budget te kunnen dragen. Om de zoveel maanden een aalmoes van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen biedt geen structurele oplossing.”

Voorzorgsmaatregelen

Vorige week berichtte de Amigoe dat het ziekenhuis nog steeds met een tekort aan bepaalde materialen kampt. “Maar het is niet zo dat er momenteel geen middelen zijn voor operaties en dagelijkse handelingen. We kunnen de situatie niet goedpraten door te zeggen dat er niets gaande is, maar medisch directeur Franke Scheper en bestuursvoorzitter Frank Poen zijn dagelijks in onderhandeling om de inkopen, ondanks de financiële omstandigheden, zo efficiënt mogelijk te verrichten”, zo verklaarde Raiza Kibbelaar.

De woordvoerster voegt hieraan toe dat het medisch stafbestuur en het ziekenhuisbestuur gezamenlijk werken aan het structureren van de huidige problematiek in relatie tot de druk op de financiën en de kwaliteit van zorg. “De Raad van Bestuur heeft afgelopen vrijdag samen met het stafbestuur om de tafel gezeten om de kansen en bedreigingen in relatie tot onder andere het huidig tekort aan materialen in kaart te brengen. Het waarborgen van de kwaliteit van de zorg die aan onze patiënten wordt geleverd staat altijd voorop. Daarbij valt te onderkennen dat de huidige problematiek de kwaliteit van de zorg op een gegeven moment in de weg kan staan, en dat er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden.”

Op korte termijn kunnen hierdoor mogelijk enkele electieve ingrepen, geplande operaties, op een later tijdstip worden uitgevoerd. “Indien dit aan de orde is worden onze patiënten uiteraard tijdig geïnformeerd. Dit zal overigens niet van invloed zijn op de continuïteit van de acute zorg. Desondanks wordt voorop gesteld dat het bestuur samen met het stafbestuur momenteel intensief werkt aan structurele oplossingen. De huidige problematiek mag de kwaliteit van zorg op geen enkele wijze in de weg staan.”

De vereniging zal de komende tijd alles in het werk stellen om haar leden aan te moedigen om zo veilig mogelijk te werken. De VMSC beaamt dat als de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden, bepaalde handelingen tijdelijk niet moeten worden verricht totdat er zekerheid kan worden geboden. Het uitvoerend beleid moet echter vanuit het medisch stafbestuur van het Sehos komen. “Wij hebben alleen een adviserende rol.”

Meer steun

Saleh is verder positief over de inzet van het ziekenhuisbestuur, ondanks de moeilijkheden. “We staan vierkant achter ze. Er is in de afgelopen jaren heel wat werk verzet om de situatie te verbeteren.” Maar tegelijkertijd stelt hij ook dat het onmogelijk is dat de zorginstelling de situatie structureel kan verbeteren zonder extra geld. “Er moet voldoende geld zijn en ook op het juiste moment. Als je twee maanden later aan komt rennen met een cheque, is het kwaad al geschied. Er is geen sprake van een vooruitziende blik bij de overheid en SVB als beleidsmakers, die de financiën reguleren en bepalen.” Daarnaast is er volgens hem ook sprake van een gebrek aan vertrouwen vanuit deze beleidsmakers. “Ze beroepen zich op zaken die mis zijn gegaan in het verleden, maar als men echt verandering wil zien moet er vertrouwen zijn in het bestuur van het ziekenhuis door meer steun te bieden.”

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | VMSC: We kunnen zo niet verder in Sehos

 1. Dit ziekenhuis zal ongetwijfeld zoals alles op deze van god verlaten rots door Nederland gefinancierd zijn.

  Hoe haal je het dan in je domme harses om daarop toezicht te laten uitoefenen door Stefan Capella die verdacht wordt van een fraude van tientallen miljoenen dollars, Capella – de laffe marionet van Eric Garcia die verdachte is in dezelfde zaak en inmiddels gevangen zit in een andere zaak van 10 – 15 miljoen dollar fraude middels vervalste bankafschriften?

  Capella, die zelfs zijn moeder betrok in zijn louche zaakjes.

 2. caribbeancynic

  Ze kunnen zeggen wat ze willen maar Sehos is een gevaarlijke plaats geworden in de afgelopen jaren. Veel te lange wachttijden bij specialisten en geen materiaal in het Sehos. Tijd om dit eiland te verlaten.

 3. Raad van Toezicht Sehos

  Secretaris R.v.T

  mevr. Linda Douglas

  Lid

  dhr. S. Capella

 4. Eric Garcia was voorzitter, maar de ook van Giro fraude Stephen Capella zit nog steeds in het bestuur.

  Net als voormalig Giro legal advisor Linda Douglas.

  Douglas en Capella hebben ieder een adviesburootje, in een kantoor van, jawel…, Eric Garcia.

  Het is ongehoord dat Capella nog gehandhaafd wordt in de Raad van Toezicht, terwijl je over Douglas ook je twijfels kan hebben.

 5. Eric Garcia en Capella nog steeds toezichthouder bij het Sehos?
  De kat op het spek binden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *